Mainos

Las­ten­oh­jaa­ja­kou­lu­tuk­ses­sa ko­ros­tuu rentous ja te­ke­mi­sen mei­nin­ki – ”Harva jää työt­tö­mäk­si val­mis­tut­tuaan”

Kasvatus- ja ohjausalan työntekijöillä on mahdollisuus täydentää tutkintoaan lastenohjaajan pätevyydellä Peräpohjolan Opistolla Torniossa. Lastenohjaajat työskentelevät esimerkiksi päiväkodeissa, avoimessa varhaiskasvatustoiminnassa sekä perhetoiminnassa. Uusi täydennyskoulutus alkaa tammikuussa, ja valmistuneita lastenohjaajia odottaa erinomainen työllisyystilanne.

Peräpohjolan Opisto - Natiivi pääkuva

Opettaja Henna Mikkola kertoo, että koulutus tarjoaa monipuolisen työkalupakin varhaiskasvatuksen töihin.

– Tarjoamme opiskelijoille välineitä, joita he voivat hyödyntää jo koulutuksen työharjoittelussa ja myöhemmin itse työelämässä. Suuri osa koulutukseen hakeutuvista on jo työsuhteessa, mutta opinnot tarjoavat myös heille uusia kulmia ja menetelmiä lasten kanssa toimimiseen.

Alalla riittää varmasti töitä myös niille, jotka eivät vielä tällä hetkellä töissä ole.

– Varhaiskasvatuksen työntekijäpula on ilmeinen. Aika moni opiskelijamme on jo lähtenyt työmarkkinoille, ja sijaisrinkiin ilmoittautuvien puhelin soi tiuhaan. Lastenohjaajille löytyy siis kysyntää.

Opiskeltavat sisällöt määrittyvät opiskelijan taustan mukaan

Varhaiskasvatukseen pätevöittävän täydennyskoulutuksen sisältö riippuu osallistujan pohjakoulutuksesta.

Esimerkiksi nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi kouluttautunut suorittaa koulutuksessa kolme tutkinnon osaa. Päteville perhepäivähoitajille puolestaan riittää yhden tutkinnon osan suorittaminen.

Mikkola mainitsee, että koulutus mahdollistaa myös opintojen jatkamisen pätevöitymisen jälkeen.

– Alalla on tarvetta myös varhaiskasvatuksen sosionomeille ja opettajille. Tarjoamme koulutukseen osallistuville lisäksi avoimen väylän vapaaehtoisiin ja maksuttomiin alan korkeakouluopintoihin.

Yksi keskeinen koulutuksessa painotettava kokonaisuus on digitaidot. Aluksi harjoitellaan opinnoissa tarvittavien laitteiden ja digialustojen käyttöä ja tiedonhakua. Näiden lisäksi perehdytään niihin digitaitoihin, joita tarvitaan varhaiskasvatustyön jokapäiväisessä arjessa.

Avainsana on käytännönläheisyys

Opiston lastenohjaajakoulutuksessa korostuu rentous ja tekemisen meininki.

– Olemme harjoitelleet lähiopetusjaksoissa esimerkiksi taideilmaisun ja heittäytymisen menetelmiä. Meillä on myös päiväkotiryhmä tuossa tien toisella puolella, ja olemme päässeet harjoittelemaan ohjaamista konkreettisesti heidän kanssaan.

– Tärkeässä roolissa täällä ovat juuri käytännön harjoitukset sekä yhteinen vuorovaikutus – eli ei se, että minä selitän yksin kaikkien edessä. Näin rohkaistaan kaikkia osallistumiseen ja yhteiseen tekemiseen.

Miksi varhaiskasvatukseen pätevöittävään täydennyskoulutukseen kannattaisi ehdottomasti hakea?

– Kun pätevöität itsesi varhaiskasvatuksen työntekijäksi, saat työn, jolla on merkitystä ja joka on sisällöltään vaihtelevaa, merkityksellistä ja ihmisläheistä. Täällä pääset vaikuttamaan pienten ihmisten elämään heti lähdöstä asti hyvillä työkaluilla. Ja työmarkkina on avoimena – harva jää työttömäksi valmistuttuaan.

Mikkola muistuttaa vinkkinä kauempaa tuleville, että opiston pihapiiristä löytyy myös suosittu Hotelli Joentalo, jossa voi majoittua lähikoulutuspäivien ajan opiskelijahintaan.

Lastenohjaajakoulutus
  • Varhaiskasvatukseen pätevöittävä täydennyskoulutus järjestetään monimuoto-opintoina. Opinnot koostuvat lähijaksoista, jotka ovat iltaisin ja viikonloppuisin, sekä verkko-opinnoista.
  • Majoitusmahdollisuus Hotelli Joentalossa.
  • Koulutuksen toteutusalueena on Lappi ja Kainuu.
  • Opinnot on mahdollista suorittaa varhaiskasvatukseen liittyvän työn ohessa.
  • Lastenohjaajien koulutus alkaa tammikuussa.
  • Lisätietoja saa osoitteesta www.ppopisto.fi.


Peräpohjolan Opisto - Natiivi rahoittaja logo

Koulutus on rahoitettu Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF), joka on EU:n elpymisvälineen (Next Generation EU) suurin ohjelma. Rahoituksen on myöntänyt Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.