Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Mainos

Pe­rä­poh­jo­lan Opisto tarjoaa nyt myös am­ma­til­lis­ta työ­voi­ma­kou­lu­tus­ta

Tornion Kivirannalla on koulutettu kasvatus- ja ohjausalan ammattilaisia jo yli 40 vuoden ajan. Tästä keväästä lähtien opintoja on mahdollista suorittaa myös ammatillisena työvoimakoulutuksena, jolloin opiskelija on oikeutettu opiskelun aikana vähintään samaan tukeen kuin työttömänä ollessaan.

Kuvassa opettajat Ari Muotka ja Heli Lukkariniemi.
Kuvassa opettajat Ari Muotka ja Heli Lukkariniemi.

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai osia tutkinnosta. Peräpohjolan Opistossa voi työvoimakoulutuksena suorittaa kasvatus- ja ohjausalan tutkinnon.

– Ammatillinen työvoimakoulutus on suunnattu kaikille työttömille ja työttömyysuhan alla oleville työntekijöille, jotka haluavat työllistyä näille aloille. Meille voi hakea aiemmasta koulutus- tai työtaustasta riippumatta, erityisasiantuntija Riikka Fisk sanoo.

Ikäihmisten koulutuspolku tähtää tulevaisuuteen

Lasten ja nuorten ohjauksen osaamisalan lisäksi Peräpohjolan Opistossa on räätälöity aivan uusi opintopolku, joka tarjoaa mahdollisuuden suuntautua ikääntyvien toiminnanohjaukseen. Erillisistä tutkinnon osista muodostuva koulutus kestää kolmesta kuukaudesta vuoteen. Pyrkimyksenä on työllistyminen yksityiselle tai kuntasektorille palvelukeskuksiin, tai erilaisiin ikääntyvien elämänlaatua parantaviin hankkeisiin.

– Koulutus voisi sopia hyvin esimerkiksi lähihoitajalle, jolle raskas hoitotyö ei ole syystä tai toisesta mahdollista, tai uransa loppuvaiheessa olevalle hoitajalle, joka haluaa kevyempää työtä, opettaja Heli Lukkariniemi sanoo.

Koska kyseessä on työvoimakoulutus, tavoitteena on tietysti työllistyminen. Lukkariniemi uskoo, että uuden hoitajamitoituksen voimaan astuminen tulee tulee parantamaan ohjaajien työllistymismahdollisuuksia. Sen myötä yksi palvelukeskusten hoitohenkilökunnasta voi nimittäin olla ohjaajatasoinen.

– Uskon, että tämä on vahvasti tulevaisuuden ala.

Etäopiskelu mahdollistaa opiskelun myös kauempaa

Opinnot Peräpohjolan Opistossa suoritetaan niin sanottuna hybridimallina, jolloin osa opinnoista on mahdollista suorittaa etänä ja osa lähiopetuksessa. Kunkin oma opintosuunnitelma räätälöidään opiskelijan toiveiden ja voimassa olevan koronatilanteen mukaan.

Opettaja Ari Muotkan mukaan etäopetus Teamsin välityksellä on saatu hyvin käyntiin viimekeväisen nopeassa tahdissa toteutetun digihikiloikan ansiosta.

– Jotkut valitsevat etäopetuksen mielellään, toisille itsenäinen opiskelu on vaikeampaa. Pyrimme aina löytämään sopivan ratkaisun, joka mahdollistaa opintojen sujumisen myös näin erikoisaikoina.

Klikkaa verkkosivuillemme >> 

Peräpohjolan Opisto
  • Kivirannantie 13–15, 95410 TORNIO
  • p. 040 744 5260
  • pptoimisto@ppopisto.fi

Koulutustiedustelut

  • p. 050 569 4396
  • koulutus@ppopisto.fi