Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kuluttaminen
"Pakko seurata tarjouksia, koska kaikesta täytyy säästää" – halpakaupan avaus sai rovaniemeläiset jonottamaan

"Pakko seurata tar­jouk­sia, koska kai­kes­ta täytyy sääs­tää" – hal­pa­kau­pan avaus sai ro­va­nie­me­läi­set jo­not­ta­maan

12.09.2023 14:36 3
Tilaajille
Maapallon väestö on kuluttanut uusiutuvat luonnonvarat tältä vuodelta loppuun – suomalaisten kulutus vastaa neljää maapalloa

Maa­pal­lon väestö on ku­lut­ta­nut uu­siu­tu­vat luon­non­va­rat tältä vuo­del­ta loppuun – suo­ma­lais­ten kulutus vastaa neljää maa­pal­loa

02.08.2023 07:31 24
Tilaajille
Kuluttajaliitto: Kuluttajien taloustilanne kiristynyt entisestään – nyt jo neljäsosa äärirajoilla

Ku­lut­ta­ja­liit­to: Ku­lut­ta­jien ta­lous­ti­lan­ne ki­ris­ty­nyt en­ti­ses­tään – nyt jo nel­jäs­osa ää­ri­ra­joil­la

14.07.2023 09:29 2
Tilaajille
Oikea tarve vai uutuuden kaipuu? – halpakaupat tekevät voittonsa kulutusjuhlalla
Kolumni

Oikea tarve vai uu­tuu­den kaipuu? – hal­pa­kau­pat tekevät voit­ton­sa ku­lu­tus­juh­lal­la

20.04.2023 07:00 2
Normaali rahatilanne on nyt taloudessa ilonaihe – Etlan toimitusjohtaja yllättyi kuluttajien luottamuksesta: "Ajattelepa, miten optimistinen tuo lausunto on!"

Nor­maa­li ra­ha­ti­lan­ne on nyt ta­lou­des­sa ilon­ai­he – Etlan toi­mi­tus­joh­ta­ja yl­lät­tyi ku­lut­ta­jien luot­ta­muk­ses­ta: "A­jat­te­le­pa, miten op­ti­mis­ti­nen tuo lau­sun­to on!"

31.01.2023 13:37
Tilaajille
Päiväkirja: Tehdään puuvillasukan hiukikuluneesta kantapäästä statussymboli
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Tehdään puu­vil­la­su­kan hiu­ki­ku­lu­nees­ta kan­ta­pääs­tä sta­tus­sym­bo­li

27.12.2022 05:00 2
Tilaajille
Tarvitsemmeko jouluna kaikkea, mitä saamme tai toivomme?
Kolumni

Tar­vit­sem­me­ko jouluna kaik­kea, mitä saamme tai toi­vom­me?

22.12.2022 07:00
Tilaajille
Lapin-matkailussa mennään taas täyttä kaasua
Kolumni

La­pin-mat­kai­lus­sa mennään taas täyttä kaasua

20.12.2022 04:00 18
Tilaajille
Olethan muistanut päivittää vaatekaappisi ja itsesi?
Kolumni

Olethan muis­ta­nut päi­vit­tää vaa­te­kaap­pi­si ja itsesi?

28.10.2022 05:45 1
Tilaajille
T-paita ei ole talvivaate edes sisällä – omien kulutustottumusten syynäys kannattaa, vaikka pelättyä talven sähköpulaa ei tulisikaan
Kolumni

T-paita ei ole tal­vi­vaa­te edes sisällä – omien ku­lu­tus­tot­tu­mus­ten syynäys kan­nat­taa, vaikka pe­lät­tyä talven säh­kö­pu­laa ei tu­li­si­kaan

24.08.2022 06:30 4
Tilaajille
Miten paljon ihminen tarvitsee oikeasti?
Kolumni

Miten paljon ihminen tar­vit­see oi­keas­ti?

19.08.2022 09:00 2
Syksyn sotahaaste – tulet toimeen vähemmällä, koska on pakko
Kolumni

Syksyn so­ta­haas­te – tulet toimeen vä­hem­mäl­lä, koska on pakko

27.07.2022 08:56
Tilaajille
Korkojen nousun takia yhä useampi asuntovelallinen kysyy pankilta neuvoa – kiinnostus kuukausisäästämiseen selvässä kasvussa

Kor­ko­jen nousun takia yhä useampi asun­to­ve­lal­li­nen kysyy pan­kil­ta neuvoa – kiin­nos­tus kuu­kau­si­sääs­tä­mi­seen sel­väs­sä kas­vus­sa

18.07.2022 15:31
Tilaajille
Sopivasti tavaraa ja kaikki käytössä – Minimalismi on elämäntapa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

So­pi­vas­ti tavaraa ja kaikki käy­tös­sä – Mi­ni­ma­lis­mi on elä­män­ta­pa, joka raivaa tilaa niin kotoa kuin päänkin sisältä

02.07.2022 15:07 6
Tilaajille
Vähennätkö kulutusta, kun hinnat nousevat?
Pääkirjoitus

Vä­hen­nät­kö ku­lu­tus­ta, kun hinnat nou­se­vat?

13.04.2022 09:45 1
Asiakasvirta kääntyy takaisin keskustaan – uusi kulutustrendi tietää hyvää Sampokeskukselle

Asia­kas­vir­ta kääntyy ta­kai­sin kes­kus­taan – uusi ku­lu­tus­tren­di tietää hyvää Sam­po­kes­kuk­sel­le

04.02.2022 19:35 1
Tilaajille
Elinkeinoelämän luottamus vahvistui marraskuussa kun tietoa virusmuunnoksesta ei vielä ollut – kuluttajilla hiukan varovaisempi tunnelma

Elin­kei­no­elä­män luot­ta­mus vah­vis­tui mar­ras­kuus­sa kun tietoa vi­rus­muun­nok­ses­ta ei vielä ollut – ku­lut­ta­jil­la hiukan va­ro­vai­sem­pi tun­nel­ma

29.11.2021 09:21
Kärsimyksen näkeminen on epämukavaa
Kolumni

Kär­si­myk­sen nä­ke­mi­nen on epä­mu­ka­vaa

10.11.2021 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Karvainen lahja piristi mieltä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kar­vai­nen lahja piristi mieltä

13.04.2021 05:00
Tilaajille
Suomalaisille kertyi korona-aikana miljardien säästöt – patoutunut kysyntä voi vyöryä pian talouteen kulutusjuhlana

Suo­ma­lai­sil­le kertyi ko­ro­na-ai­ka­na mil­jar­dien säästöt – pa­tou­tu­nut kysyntä voi vyöryä pian ta­lou­teen ku­lu­tus­juh­la­na

21.03.2021 16:47 3
Tilaajille