Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tilaajille

Kansien vä­lis­sä: Tie­to­kir­ja va­lot­taa mui­nais­suo­ma­lais­ta maail­man­kat­so­mus­ta – koe kir­jas­tos­sa myös do­ku­ment­ti­elo­ku­va ok­kul­tis­min saa­pu­mi­ses­ta Suomeen

Kansien välissä

Rovaniemen kaupunginkirjaston työntekijät esittelevät kirjaston kokoelmia ja toimintaa.

Timo Heikkilä: Ihmeinen – Tietäjän ihmiskäsitys ja mielen arkeologia (Viides Askel, 2022)

Tietokirjailija Timo Heikkilä on tarttunut kunnianhimoiseen aiheeseen, muinaissuomalaisten uskomusmaailman kartoittamiseen. Kirja esittelee aihetta monipuolisesti maailmansynnyn myyteistä käyttöesineiden merkityksiin.

Arkaaista maailmankuvaa käydään läpi temaattisina kokonaisuuksina, ei kronologisesti. Kirjassa ei suoraan määritellä mistä ajanjaksosta on kyse ja tämä lienee tarkoituksellista, tavoitteena on esitellä tietynlainen tapa katsoa ihmistä ja maailmaa.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita