Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Kes­tä­mät­tö­miä pe­rus­te­lu­ja

Martin Scheininin mukaan (LK 27.9.) ILO 169:n alkuperäiskansamääritelmää ei voida noudattaa. Saamelaisten oikeuksia käsittelevässä kirjassa (2000) hän toteaa: ”... alkuperäiskansaksi määritellään kansa, joka polveutuu maata tai aluetta valloituksen, asuttamisen (kolonisaation) tai nykyisten valtiorajojen luomisen aikana asuneesta väestöstä edellyttäen, että kansa on säilyttänyt ainakin osan omista yhteiskunnallisista, taloudellisista, kulttuurisista ja poliittisista instituutioistaan”.

Voisiko asiaa selvemmin sanoa? Vielä tuolloin hän oli sitä mieltä, että tämän määritelmän täyttävät kuuluvat alkuperäiskansaan. Poliittisen tilanteen muututtua se ei enää käykään. Tämä on ymmärrettävää, koska asia ei ole enää hänen ihmisoikeuskomiteassa edustamien saamelaispoliitikkojen intressissä.