Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Tilaajille

Saa­men­tai­toi­sia ihmisiä tar­vi­taan yhä enemmän – Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kus kou­lut­taa muun muassa saamea osaavia hoi­ta­jia, tulk­ke­ja ja vir­ka­mie­hiä

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen (Sakk) rehtori Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen näkee, että saamen kielen koulutuksiin hakeutuu ihmisiä yhä enenevässä määrin.

– Koulutuksen tarve on lisääntynyt kaikissa kolmessa saamen kielessä, sekä saamelaisalueella että saamelaisalueen ulkopuolelta, jossa noin 70 prosenttia saamelaisista asuu.