Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Majoitustoiminta
Salahotellien luvatussa kaupungissa majoittamisesta tuli "asuntojen vuokrausta kalustettuna"
Kolumni

Sa­la­ho­tel­lien lu­va­tus­sa kau­pun­gis­sa ma­joit­ta­mi­ses­ta tuli "a­sun­to­jen vuok­raus­ta ka­lus­tet­tu­na"

26.08.2023 05:00 33
Asuntoministeri Lapin Kansalle: Lyhytvuokrauksen edellytykset turvattava ja ongelmiin puututtava – Airbnb saadaan vihdoin lakiin

Asun­to­mi­nis­te­ri Lapin Kan­sal­le: Ly­hyt­vuok­rauk­sen edel­ly­tyk­set tur­vat­ta­va ja on­gel­miin puu­tut­ta­va – Airbnb saadaan vihdoin lakiin

17.07.2023 05:00 9
Tilaajille
Miksi Airbnb-pelisääntöjen tekeminen on Rovaniemellä vaikeampaa kuin muissa kaupungeissa?
Kolumni

Miksi Airbnb-pe­li­sään­tö­jen te­ke­mi­nen on Ro­va­nie­mel­lä vai­keam­paa kuin muissa kau­pun­geis­sa?

27.06.2023 05:00 36
Ainoa Pohjoismaissa: Sallaan muuttanut perhe muunsi koulubussin majoitustilaksi – brittipariskunta löysi paikan unelmansa toteuttamiseen

Ainoa Poh­jois­mais­sa: Sallaan muut­ta­nut perhe muunsi kou­lu­bus­sin ma­joi­tus­ti­lak­si – brit­ti­pa­ris­kun­ta löysi paikan unel­man­sa to­teut­ta­mi­seen

29.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Kammarin Päivistä tuli pirtin Päivi – Päivi Kallatsa väsyi ruoanlaittoon, sulki ravintolansa Sodankylän keskustassa ja ryhtyi majatalon emännäksi

Kam­ma­rin Päi­vis­tä tuli pirtin Päivi – Päivi Kal­lat­sa väsyi ruoan­lait­toon, sulki ra­vin­to­lan­sa So­dan­ky­län kes­kus­tas­sa ja ryhtyi ma­ja­ta­lon emän­näk­si

17.07.2022 17:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kivenpyörittäjän rantaa Pöykkölässä rumentaa yhä sora- ja kivikasat – minun ja muiden ohikulkijoiden visuaaliselle piinalle ei näy loppua
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ki­ven­pyö­rit­tä­jän rantaa Pöyk­kö­läs­sä ru­men­taa yhä sora- ja ki­vi­ka­sat – minun ja muiden ohi­kul­ki­joi­den vi­suaa­li­sel­le pii­nal­le ei näy loppua

08.07.2022 05:00 13
Tilaajille
Poliisi ei alota lyhytaikaista majoitustoimintaa koskevaa esitutkintaa Rovaniemellä –   Ilmi ei tullut sellaisia seikkoja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

Poliisi ei alota ly­hyt­ai­kais­ta ma­joi­tus­toi­min­taa kos­ke­vaa esi­tut­kin­taa Ro­va­nie­mel­lä – Ilmi ei tullut sel­lai­sia seik­ko­ja, joiden vuoksi olisi ollut syytä epäillä rikosta

19.02.2021 13:55 4
Tilaajille
Korona ei jähmettänyt kaikkia Rovaniemen hotellisuunnitelmia – Arinan tornihotelli menee eteenpäin pandemiasta huolimatta, Mikael Gröhn odottaa saavansa tukea

Korona ei jäh­met­tä­nyt kaikkia Ro­va­nie­men ho­tel­li­suun­ni­tel­mia – Arinan tor­ni­ho­tel­li menee eteen­päin pan­de­mias­ta huo­li­mat­ta, Mikael Gröhn odottaa saa­van­sa tukea

24.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Käräjäoikeus pui syytettä pelastusrikkomuksesta – pelastuslaitos havaitsi useita puutteita ja keskeytti majoitustoiminnan Oulun ydinkeskustan kiinteistössä

Kä­rä­jä­oi­keus pui syy­tet­tä pe­las­tus­rik­ko­muk­ses­ta – pe­las­tus­lai­tos ha­vait­si useita puut­tei­ta ja kes­keyt­ti ma­joi­tus­toi­min­nan Oulun ydin­kes­kus­tan kiin­teis­tös­sä

03.11.2020 20:36
Tilaajille
Korona-aika uhkaa raunioittaa osan Lapin matkailusta – Hyvät uutiset vahvistavat uskoa siihen, että pohjalta noustaan vielä
Pääkirjoitus

Ko­ro­na-ai­ka uhkaa rau­nioit­taa osan Lapin mat­kai­lus­ta – Hyvät uutiset vah­vis­ta­vat uskoa siihen, että poh­jal­ta nous­taan vielä

16.09.2020 06:00 1
Tilaajille
"Täällä me yhä olemme" – poikkeusaikana työmatkalaiset, komennusmiehet ja rajavartijat ovat harvojen avoinna olevien hotellien asiakkaita

"Täällä me yhä olemme" – poik­keus­ai­ka­na työ­mat­ka­lai­set, ko­men­nus­mie­het ja ra­ja­var­ti­jat ovat har­vo­jen avoinna olevien ho­tel­lien asiak­kai­ta

08.05.2020 16:49
Tilaajille
Lukijalta: Airbnb-toimintaan kunnolliset pelisäännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Airbnb-toi­min­taan kun­nol­li­set pe­li­sään­nöt

19.02.2020 17:00
Tilaajille