Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ylivelkaantuminen
Ahneuteen kyllästynyt varatuomari vie kohtuuttomia vaativat velkojat oikeuteen – pohjoissuomalainen Sari ehti maksaa vanhan pikavipin korkoja vuosia ennen kuin sai apua

Ah­neu­teen kyl­läs­ty­nyt va­ra­tuo­ma­ri vie koh­tuut­to­mia vaa­ti­vat vel­ko­jat oi­keu­teen – poh­jois­suo­ma­lai­nen Sari ehti maksaa vanhan pi­ka­vi­pin korkoja vuosia ennen kuin sai apua

30.01.2024 22:30
Tilaajille
Suomalaisten enemmistö tunnistaa julkisen talouden tasapainottamistarpeen, muttei keinoja – päättäjät eivät voi väistää vastuutaan loputtomiin
Pääkirjoitus

Suo­ma­lais­ten enem­mis­tö tun­nis­taa jul­ki­sen ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­tar­peen, muttei keinoja – päät­tä­jät eivät voi väistää vas­tuu­taan lo­put­to­miin

13.03.2023 19:00 7
Taloyhtiölainojen käyttöä asuntokaupan vauhdittajana tulisi rajoittaa enemmän kuin hallitus esittää
Pääkirjoitus

Ta­lo­yh­tiö­lai­no­jen käyttöä asun­to­kau­pan vauh­dit­ta­ja­na tulisi ra­joit­taa enemmän kuin hal­li­tus esittää

12.01.2023 15:47 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Holtiton velkaantuminen on pysäytettävä
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Hol­ti­ton vel­kaan­tu­mi­nen on py­säy­tet­tä­vä

06.09.2022 15:54 6
Tilaajille
Hallitus pyrkii torjumaan kotitalouksien ylivelkaantumista lainan maksuaikaa ja lyhennysvapaita rajoittamalla – se tuskin riittää tässä tilanteessa
Pääkirjoitus

Hal­li­tus pyrkii tor­ju­maan ko­ti­ta­louk­sien yli­vel­kaan­tu­mis­ta lainan mak­su­ai­kaa ja ly­hen­nys­va­pai­ta ra­joit­ta­mal­la – se tuskin riittää tässä ti­lan­tees­sa

17.06.2022 20:37 9
Tilaajille
"Nuoretkin saavat kyllä eläkkeensä" – sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen hälventää eläkekeskustelun pelkoja

"Nuo­ret­kin saavat kyllä eläk­keen­sä" – so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Hanna Sark­ki­nen häl­ven­tää elä­ke­kes­kus­te­lun pelkoja

06.11.2021 13:33 9
Tilaajille
Valtion ja kuntien verotuksen nousupaineet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtion ja kuntien ve­ro­tuk­sen nou­su­pai­neet

06.08.2021 08:00 3
Tilaajille