Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Turismi
"Vauhti kiihtyy koko ajan" – Lapin talvimatkailun kasvavat turistimäärät näkyvät myös autovuokraamoissa

"Vauhti kiihtyy koko ajan" – Lapin tal­vi­mat­kai­lun kas­va­vat tu­ris­ti­mää­rät näkyvät myös au­to­vuok­raa­mois­sa

28.11.2023 05:00 7
Tilaajille
Viikon kuva: Kultainen hetki
Kolumni

Viikon kuva: Kul­tai­nen hetki

17.11.2023 06:00
Rovaniemen Valionrannan ikuisuushanke otti harppauksen eteenpäin – hitaat hotelliprosessit kertovat vakavista päätöksenteko-ongelmista
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­nan ikui­suus­han­ke otti harp­pauk­sen eteen­päin – hitaat ho­tel­li­pro­ses­sit ker­to­vat va­ka­vis­ta pää­tök­sen­te­ko-on­gel­mis­ta

12.11.2023 17:01 12
Ulkomaalaisten yöpymiset kasvoivat Rovaniemellä reippaasti

Ul­ko­maa­lais­ten yö­py­mi­set kas­voi­vat Ro­va­nie­mel­lä reip­paas­ti

29.09.2023 13:55 2
Tilaajille
Rodoksella palaa tulinen pätsi – jo viikon verran roihunneista maastopaloista huolimatta moni on lentänyt  saarelle lomailemaan

Ro­dok­sel­la palaa tulinen pätsi – jo viikon verran roi­hun­neis­ta maas­to­pa­lois­ta huo­li­mat­ta moni on len­tä­nyt saa­rel­le lo­mai­le­maan

24.07.2023 20:03 1
Matkailukonserni Tui keskeyttää lennot Kreikan Rodokselle – maastopalojen takia tehty evakuointi on maan historian suurin

Mat­kai­lu­kon­ser­ni Tui kes­keyt­tää lennot Kreikan Ro­dok­sel­le – maas­to­pa­lo­jen takia tehty eva­kuoin­ti on maan his­to­rian suurin

24.07.2023 12:37
Eurowings avaa uuden suoran reittilennon Berliinistä Rovaniemelle

Eu­ro­wings avaa uuden suoran reit­ti­len­non Ber­lii­nis­tä Ro­va­nie­mel­le

24.05.2023 14:44
Tilaajille
Lappi porskuttaa vauhtia, josta Turku vasta haaveilee – Suomen matkailun uusia hittejä rakennetaan pyöräilyn ja Perämeren ympärille

Lappi pors­kut­taa vauh­tia, josta Turku vasta haa­vei­lee – Suomen mat­kai­lun uusia hittejä ra­ken­ne­taan pyö­räi­lyn ja Pe­rä­me­ren ym­pä­ril­le

15.04.2023 18:30 5
Tilaajille
Viikon kuva: matkailun supertalvi jatkuu yhä
Kolumni

Viikon kuva: mat­kai­lun su­per­tal­vi jatkuu yhä

17.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Muistisairas Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tuntitolkulla taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tarvitseva jää Rovaniemellä turhan usein turistien jalkoihin

Muis­ti­sai­ras Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tun­ti­tol­kul­la taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tar­vit­se­va jää Ro­va­nie­mel­lä turhan usein tu­ris­tien jal­koi­hin

13.03.2023 09:56 31
Tilaajille
M/S Kökar tuuraa Sampoa – "Onhan tämä ihan pikkuinen Sampoon verrattuna, nimenomaan pikkuveli"

M/S Kökar tuuraa Sampoa – "On­han tämä ihan pik­kui­nen Sampoon ver­rat­tu­na, ni­men­omaan pik­ku­ve­li"

11.01.2023 15:25
Päiväkirja: Hyvinvointivaltion idea ei auennut amerikkalaisille turistipariskunnalle, mutta joulun ihmeen hekin saivat kokea sosialistisessa Suomessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hy­vin­voin­ti­val­tion idea ei auennut ame­rik­ka­lai­sil­le tu­ris­ti­pa­ris­kun­nal­le, mutta joulun ihmeen hekin saivat kokea so­sia­lis­ti­ses­sa Suo­mes­sa

05.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lapin talvimatkailu elpyi pandemiasta kertarysäyksellä – ennätyksiä hipova joulusesonki on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, jotka on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lu elpyi pan­de­mias­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – en­nä­tyk­siä hipova jou­lu­se­son­ki on tuonut mu­ka­naan lie­veil­miöi­tä, jotka on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.01.2023 21:32 11
Tilaajille
TUI avaa uuden tilauslentosarjan Rotterdamista Kittilään ja Kuusamoon

TUI avaa uuden ti­laus­len­to­sar­jan Rot­ter­da­mis­ta Kit­ti­lään ja Kuu­sa­moon

03.01.2023 10:47
Tilaajille
Pöllöt turistit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pöllöt tu­ris­tit

03.01.2023 05:01 3
Tilaajille
Ylilääkärin mielestä kiinalaisille turisteille ei tällä hetkellä tarvita matkustusrajoituksia, mutta: "Riski muunnoksille on ilmeinen, sillä evoluutio on ihmeellinen"

Yli­lää­kä­rin mie­les­tä kii­na­lai­sil­le tu­ris­teil­le ei tällä het­kel­lä tarvita mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, mutta: "Riski muun­nok­sil­le on il­mei­nen, sillä evo­luu­tio on ih­meel­li­nen"

02.01.2023 16:42 15
Tilaajille
Turistit ostavat rovaniemeläiskaupoista pullovettä ja talvivaatteita – "Monelle tulee yllätyksenä, kuinka kylmä täällä oikeasti on"

Tu­ris­tit ostavat ro­va­nie­me­läis­kau­pois­ta pul­lo­vet­tä ja tal­vi­vaat­tei­ta – "Mo­nel­le tulee yl­lä­tyk­se­nä, kuinka kylmä täällä oi­keas­ti on"

30.12.2022 20:10 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­läis­tu­ris­mi olisi pitänyt sallia

14.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Viikon kuva: Matkailijat palasivat Lappiin
Kolumni

Viikon kuva: Mat­kai­li­jat pa­la­si­vat Lappiin

02.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Viikon kuva: Talven merkki
Kolumni

Viikon kuva: Talven merkki

04.11.2022 06:00 2
Tilaajille