Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Turismi
Viikon kuva: matkailun supertalvi jatkuu yhä
Kolumni

Viikon kuva: mat­kai­lun su­per­tal­vi jatkuu yhä

17.03.2023 06:00 7
Tilaajille
Muistisairas Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tuntitolkulla taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tarvitseva jää Rovaniemellä turhan usein turistien jalkoihin

Muis­ti­sai­ras Reino Kuusela odotti LKS:n aulassa tun­ti­tol­kul­la taksia, joka ei koskaan tullut – kyytiä tar­vit­se­va jää Ro­va­nie­mel­lä turhan usein tu­ris­tien jal­koi­hin

13.03.2023 09:56 31
Tilaajille
M/S Kökar tuuraa Sampoa – "Onhan tämä ihan pikkuinen Sampoon verrattuna, nimenomaan pikkuveli"

M/S Kökar tuuraa Sampoa – "On­han tämä ihan pik­kui­nen Sampoon ver­rat­tu­na, ni­men­omaan pik­ku­ve­li"

11.01.2023 15:25
Päiväkirja: Hyvinvointivaltion idea ei auennut amerikkalaisille turistipariskunnalle, mutta joulun ihmeen hekin saivat kokea sosialistisessa Suomessa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hy­vin­voin­ti­val­tion idea ei auennut ame­rik­ka­lai­sil­le tu­ris­ti­pa­ris­kun­nal­le, mutta joulun ihmeen hekin saivat kokea so­sia­lis­ti­ses­sa Suo­mes­sa

05.01.2023 05:30 1
Tilaajille
Lapin talvimatkailu elpyi pandemiasta kertarysäyksellä – ennätyksiä hipova joulusesonki on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, jotka on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lu elpyi pan­de­mias­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – en­nä­tyk­siä hipova jou­lu­se­son­ki on tuonut mu­ka­naan lie­veil­miöi­tä, jotka on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.01.2023 21:32 11
Tilaajille
TUI avaa uuden tilauslentosarjan Rotterdamista Kittilään ja Kuusamoon

TUI avaa uuden ti­laus­len­to­sar­jan Rot­ter­da­mis­ta Kit­ti­lään ja Kuu­sa­moon

03.01.2023 10:47
Tilaajille
Pöllöt turistit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pöllöt tu­ris­tit

03.01.2023 05:01 3
Tilaajille
Ylilääkärin mielestä kiinalaisille turisteille ei tällä hetkellä tarvita matkustusrajoituksia, mutta: "Riski muunnoksille on ilmeinen, sillä evoluutio on ihmeellinen"

Yli­lää­kä­rin mie­les­tä kii­na­lai­sil­le tu­ris­teil­le ei tällä het­kel­lä tarvita mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia, mutta: "Riski muun­nok­sil­le on il­mei­nen, sillä evo­luu­tio on ih­meel­li­nen"

02.01.2023 16:42 15
Tilaajille
Turistit ostavat rovaniemeläiskaupoista pullovettä ja talvivaatteita – "Monelle tulee yllätyksenä, kuinka kylmä täällä oikeasti on"

Tu­ris­tit ostavat ro­va­nie­me­läis­kau­pois­ta pul­lo­vet­tä ja tal­vi­vaat­tei­ta – "Mo­nel­le tulee yl­lä­tyk­se­nä, kuinka kylmä täällä oi­keas­ti on"

30.12.2022 20:10 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­läis­tu­ris­mi olisi pitänyt sallia

14.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Viikon kuva: Matkailijat palasivat Lappiin
Kolumni

Viikon kuva: Mat­kai­li­jat pa­la­si­vat Lappiin

02.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Viikon kuva: Talven merkki
Kolumni

Viikon kuva: Talven merkki

04.11.2022 06:00 2
Tilaajille
Kalifornian jättiläispuut vetävät puoleensa myös vääränlaista ja vaarallista turismia – "Ihmiset osaavat olla idiootteja"

Ka­li­for­nian jät­ti­läis­puut vetävät puo­leen­sa myös vää­rän­lais­ta ja vaa­ral­lis­ta tu­ris­mia – "Ih­mi­set osaavat olla idioot­te­ja"

29.10.2022 18:00 1
Matkailijat ovat palaamassa Lappiin tulevana talvena, mutta korkeat sähkölaskut voivat hillitä monen intoa matkustaa
Pääkirjoitus

Mat­kai­li­jat ovat pa­laa­mas­sa Lappiin tu­le­va­na tal­ve­na, mutta korkeat säh­kö­las­kut voivat hillitä monen intoa mat­kus­taa

14.10.2022 20:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Venäjä palaa Neuvostoliittoon raja kerrallaan – turistisulku muistuttaa rautaesiripusta, mutta tällä kertaa molemmilla puolilla on koettu parempi aika

Nä­kö­kul­ma: Venäjä palaa Neu­vos­to­liit­toon raja ker­ral­laan – tu­ris­ti­sul­ku muis­tut­taa rau­tae­si­ri­pus­ta, mutta tällä kertaa mo­lem­mil­la puo­lil­la on koettu parempi aika

30.09.2022 09:07
Tilaajille
Mara: Suomen päätös estää venäläisten turistimatkailu on oikea

Mara: Suomen päätös estää ve­nä­läis­ten tu­ris­ti­mat­kai­lu on oikea

26.09.2022 08:15 6
Tilaajille
Amerikkalaisturismi voi vähitellen korvata lentomatkailua Venäjältä, Kiinasta ja Japanista – Nato-jäsenyydestä toivotaan valttia Suomen matkailulle

Ame­rik­ka­lais­tu­ris­mi voi vä­hi­tel­len korvata len­to­mat­kai­lua Ve­nä­jäl­tä, Kii­nas­ta ja Ja­pa­nis­ta – Na­to-jä­se­nyy­des­tä toi­vo­taan valttia Suomen mat­kai­lul­le

22.08.2022 16:00 1
Tilaajille
Itäturistit jäivät tulematta jo ennen koronaa – venäläisiä matkailijoita ei lappilaishotelleissa juurikaan majoitu

Itä­tu­ris­tit jäivät tu­le­mat­ta jo ennen koronaa – ve­nä­läi­siä mat­kai­li­joi­ta ei lap­pi­lais­ho­tel­leis­sa juu­ri­kaan majoitu

18.08.2022 07:00 1
Tilaajille
Presidentin hyvä olla mukana venäläisturistipäätöksessä, sanoo konsulipäällikkö – "Aika epätodennäköistä, että venäläisten tulo Suomeen kokonaan pysähtyisi"

Pre­si­den­tin hyvä olla mukana ve­nä­läis­tu­ris­ti­pää­tök­ses­sä, sanoo kon­su­li­pääl­lik­kö – "Aika epä­to­den­nä­köis­tä, että ve­nä­läis­ten tulo Suomeen ko­ko­naan py­säh­tyi­si"

01.08.2022 16:30 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kamala kesä-Suomi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kamala ke­sä-Suo­mi

26.05.2022 09:18 2
Tilaajille