Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Turismi
Halpalentoyhtiö Ryanair avaa lisää yhteyksiä Euroopasta Rovaniemelle – reittien toivotaan tuovat lisäpiristystä joulumatkailuun

Hal­pa­len­to­yh­tiö Ryanair avaa lisää yh­teyk­siä Eu­roo­pas­ta Ro­va­nie­mel­le – reit­tien toi­vo­taan tuovat li­sä­pi­ris­tys­tä jou­lu­mat­kai­luun

02.04.2022 16:00
Tilaajille
Tervolan museo avataan toukokuun lopulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vo­lan museo avataan tou­ko­kuun lopulla

09.03.2022 18:22
Lapissa oli joulukuussa ennätysmäärä turisteja Britanniasta – hotellihuoneiden hinnat pomppasivat ylös Rovaniemellä

Lapissa oli jou­lu­kuus­sa en­nä­tys­mää­rä tu­ris­te­ja Bri­tan­nias­ta – ho­tel­li­huo­nei­den hinnat pomp­pa­si­vat ylös Ro­va­nie­mel­lä

27.01.2022 10:27 8
Tilaajille
Hymyilevä suksibussikuski Ahti Similä joutuu pitämään nyt paussia koronatilanteen takia – "Kyllä minä voin taas lähteä ajamaan jos tilanne muuttuu"

Hy­myi­le­vä suk­si­bus­si­kus­ki Ahti Similä joutuu pi­tä­mään nyt paussia ko­ro­na­ti­lan­teen takia – "Kyllä minä voin taas lähteä ajamaan jos tilanne muut­tuu"

25.01.2022 16:55 1
Tilaajille
Siidassa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa kotimaisia matkailijoita

Sii­das­sa 27 000 kävijää viime vuonna – suurin osa ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta

13.01.2022 09:20
Tilaajille
Huskyt vetävät jälleen turisteja – koiravaljakkosafareita tarjoavat yritykset selvisivät viime sesongista sinnittelemällä

Huskyt vetävät jälleen tu­ris­te­ja – koi­ra­val­jak­ko­sa­fa­rei­ta tar­joa­vat yri­tyk­set sel­vi­si­vät viime se­son­gis­ta sin­nit­te­le­mäl­lä

07.01.2022 19:37
Tilaajille
Fantasiamaailma ja huopatossut
Kolumni

Fan­ta­sia­maail­ma ja huo­pa­tos­sut

04.01.2022 19:04
Tilaajille
Rovaniemen lentoasema ruuhkautui pahoin – Finavian mukaan ruuhkat jatkuvat yhtä kauan kuin lähtöselvitystä hidastavat koronatoimet

Ro­va­nie­men len­to­ase­ma ruuh­kau­tui pahoin – Fi­na­vian mukaan ruuhkat jat­ku­vat yhtä kauan kuin läh­tö­sel­vi­tys­tä hi­das­ta­vat ko­ro­na­toi­met

04.01.2022 16:10 5
Tilaajille
Viikon kuva: Pulkalla pikatestiin
Kolumni

Viikon kuva: Pul­kal­la pi­ka­tes­tiin

31.12.2021 06:00
Tilaajille
Matkailijat rikkoneet eristys- ja karanteeniohjeita Inarissa – "Oletus on, että ihmiset tietävät mistä puhutaan, kun puhutaan koronainfektiosta, karanteenista ja eristyksestä"

Mat­kai­li­jat rik­ko­neet eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­oh­jei­ta Ina­ris­sa – "Oletus on, että ihmiset tie­tä­vät mistä pu­hu­taan, kun pu­hu­taan ko­ro­nain­fek­tios­ta, ka­ran­tee­nis­ta ja eris­tyk­ses­tä"

28.12.2021 17:29 8
Tilaajille
Brittiperhe pääsi pitkän odotuksen jälkeen unelmiensa joululomalle Lappiin – "Kaikki tämä epätietoisuus, rahanmeno ja odottaminen on ollut ehdottomasti sen arvoista"

Brit­ti­per­he pääsi pitkän odo­tuk­sen jälkeen unel­mien­sa jou­lu­lo­mal­le Lappiin – "Kaikki tämä epä­tie­toi­suus, ra­han­me­no ja odot­ta­mi­nen on ollut eh­dot­to­mas­ti sen ar­vois­ta"

20.12.2021 19:30 7
Tilaajille
Hiljaisuudesta täyteen kuhinaan – uudelleen avatulle Enontekiön kentälle tulee tänä talvena noin 80 lentoa

Hil­jai­suu­des­ta täyteen ku­hi­naan – uu­del­leen ava­tul­le Enon­te­kiön ken­täl­le tulee tänä talvena noin 80 lentoa

14.12.2021 06:30 3
Tilaajille
Turisti ei ole kävelevä virus
Kolumni

Turisti ei ole kä­ve­le­vä virus

07.12.2021 22:33 8
Tilaajille
Pohjois-Lapin matkailu elpymässä – maahantulorajoitusten jatko saa kritiikkiä

Poh­jois-La­pin mat­kai­lu el­py­mäs­sä – maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jatko saa kri­tiik­kiä

26.11.2021 16:26 6
Tilaajille
Norjaan matkustaminen saattaa vaikeutua entisestään – Suomi muuttui tartuntakartalla kokonaan oranssiksi,  lisärajoituksista päätetään perjantaina

Norjaan mat­kus­ta­mi­nen saattaa vai­keu­tua en­ti­ses­tään – Suomi muuttui tar­tun­ta­kar­tal­la ko­ko­naan orans­sik­si, li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta pää­te­tään per­jan­tai­na

05.08.2021 21:02
Tilaajille
Helmiä maanteiden varsilla
Kolumni

Helmiä maan­tei­den var­sil­la

05.07.2021 07:00
Tilaajille
Ensi talven turistisesonkiin voidaan varautua parannetuin pelisäännöin
Pääkirjoitus

Ensi talven tu­ris­ti­se­son­kiin voidaan va­rau­tua pa­ran­ne­tuin pe­li­sään­nöin

18.06.2021 17:40 5
Tilaajille
Julkkiksen kalastusreissu Norjaan herätti viikonloppuna keskustelua – Norjan rajan yli ei pitäisi päästä tällä hetkellä turistina

Julk­kik­sen ka­las­tus­reis­su Norjaan herätti vii­kon­lop­pu­na kes­kus­te­lua – Norjan rajan yli ei pitäisi päästä tällä het­kel­lä tu­ris­ti­na

03.05.2021 10:41
Tilaajille
Valtionhotellit ovat majoittaneet luontoon ihastuneita turisteja yli sata vuotta – 1800-luvulla yö valtionhotellissa oli ylimystön yksinoikeus, nyt on sijaa kaikille

Val­tion­ho­tel­lit ovat ma­joit­ta­neet luon­toon ihas­tu­nei­ta tu­ris­te­ja yli sata vuotta – 1800-lu­vul­la yö val­tion­ho­tel­lis­sa oli yli­mys­tön yk­si­noi­keus, nyt on sijaa kai­kil­le

06.01.2021 07:00
Tilaajille
Jos olisimme kuunnelleet vuosi sitten futuristi Elina Hiltusta, pandemian vaikutus matkailuun ei olisi yllätys – "Tämä on vain alkuharjoitus"

Jos oli­sim­me kuun­nel­leet vuosi sitten fu­tu­ris­ti Elina Hil­tus­ta, pan­de­mian vai­ku­tus mat­kai­luun ei olisi yllätys – "Tämä on vain al­ku­har­joi­tus"

16.12.2020 07:00
Tilaajille