pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uh­raam­me­ko Sai­raa­lan­nie­men?

Kirjoittajien mukaan kaupungit vahvistavat identiteettiään ja asukkaidensa ylpeyttä kotiseudustaan korostamalla historiaansa ja luontoarvojaan, mutta Rovaniemi toimii toisin.
Kirjoittajien mukaan kaupungit vahvistavat identiteettiään ja asukkaidensa ylpeyttä kotiseudustaan korostamalla historiaansa ja luontoarvojaan, mutta Rovaniemi toimii toisin.
Kuva: Kaisa ja Heikki Annanpalo

Sairaalanniemi on ainutlaatuinen paikka. Se on sitä sekä historiansa että luontonsa suhteen. Sille rovaniemeläiset rakensivat kirkkonsa ja hautasivat vainajansa ja sen rannalle vetivät veneensä. Sille he perustivat myös sairaalansa ja ensimmäisen puistonsa. Sairaalanniemi on tärkeä muistoja herättävä paikka monille rovaniemeläissukupolville.

Sairaalanniemellä kasvaa puita, jotka ovat saaneet juurtua paikalleen sata vuotta – ja jatkavat edelleen kasvuaan tuuheina ja vihreinä. Ne ovat saavuttaneet sellaiset mittasuhteet, ettei täällä pohjoisen kaupungissa tavata vastaavia. Alueella on myös alkuperäisten puiden jälkeläisiä, nuoria puita ja melkein läpipääsemätöntä vesaikkoa.

Sairaalanniemellä kasvaa puita, jotka ovat saaneet juurtua paikalleen sata vuotta – ja jatkavat edelleen kasvuaan tuuheina ja vihreinä. Ne ovat saavuttaneet sellaiset mittasuhteet, ettei täällä pohjoisen kaupungissa tavata vastaavia.

Nyt alueelle suunnitellaan kerrostaloja, joita ei voi rakentaa tuhoamatta sen puustoa.

Kirkko ja sen takana oleva hautausmaa sankarivainajineen ja mahtavine honkineen sekä läheinen Kirkkolampi kävelyteineen ja puukujanteineen täydentävät aluetta. Ne muodostavat yhdessä ensimmäisen hautausmaan ja Sairaalanniemen kanssa arvokkaan kokonaisuuden, jota ei tule uhrata muutamalle kerrostalolle. Mahdollisen rakentamisen tulee tapahtua puiden ehdoilla, ei kerrosneliöiden. Sen olemme velkaa paikan entisille haltijoille.

Kaupungit vahvistavat identiteettiään ja asukkaidensa ylpeyttä kotiseudustaan korostamalla historiaansa ja luontoarvojaan. Rovaniemi toimii toisin. Sairaalanniemestä saatavilla rahoilla kaupunki paikkaa talouttaan korkeintaan hetkellisesti, mutta samalla menettää vuosisatojen aikana syntyneitä kulttuuriarvoja. Onko Rovaniemellä kaikki kaupan?

Sairaalanniemi on ainutlaatuinen paikka. Olemmeko valmiit uhraamaan sen?

Kaisa ja Heikki Annanpalo