suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Ra­ken­ta­mi­ses­sa huo­mioi­ta­va his­to­ria

Näkökulma

Vanha asemarakennus ja Sairaalanniemi ovat keskeisiä osia rovaniemeläistä sielunmaisemaa ja kaikille kuuluvaa ympäristöä. Kaavoituskohteilla on erityinen paikkakunnan historiaan ja kotiseutuidentiteettiin liittyvä merkitys Rovaniemelle.

1909 valmistunut asemarakennus symboloi Rovaniemen ja Lapin historiaan liittyvää merkkitapausta. Rautatie yhdisti Rovaniemen modernilla logistiikallaan suuriruhtinaskunnan keskukseen Helsinkiin, suurvalta-Venäjän metropoliin Pietariin sekä Euroopan talouteen ja aatemaailmaan.