Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Sai­raa­lan­nie­men kaa­va­luon­nos tulossa toisen kerran näh­tä­vil­le

Sairaalanniemen kaavaluonnos on tulossa toisen kerran julkisesti nähtäville.

Kaupunginhallitus valitsi toukokuussa 2021 kaavoituskumppaniksi Kruunu & Laavu -suunnitelman, jonka pohjalta asemakaavan muutosprosessia on jatkettu.