Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Hoitajamitoitus
Kolumni

Pienen hetken kaikki olivat van­hus­ten asial­la, sitten korona sulki hoi­va­ko­tien ovet

30.12.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Van­hus­hoi­va ei parane pel­käl­lä lailla, vaan siihen tar­vi­taan myös lisää hoi­ta­jia

24.11.2020 06:00
Tilaajille

"Kunnat pyr­ki­vät yhä sääs­tä­mään ikään­ty­nei­den pal­ve­luis­ta" – Yk­si­tyi­nen hoi­va­yh­tiö toivoo, että valtio kor­va­mer­kit­si­si hen­ki­lös­tö­mi­toi­tus­ra­haa pal­ve­lu­se­te­lei­hin

23.11.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­hus­ten­hoi­toa val­vot­ta­va te­hok­kaam­min

06.11.2020 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jat voivat kes­kit­tyä hoi­to­työ­hön

05.10.2020 19:36
Tilaajille

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

03.08.2020 20:39
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiitos hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta

02.07.2020 12:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä po­liit­ti­set avus­ta­jat te­ke­vät?

25.02.2020 17:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jia löytyy, jos ha­lu­taan

19.02.2020 20:16
Tilaajille

Kauan kai­vat­tu hoi­ta­ja­mi­toi­tus to­teu­tuu, mutta siinä piilee uh­kia­kin – "Riski on ole­mas­sa"

14.02.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­toon raha, van­huk­siin ei

07.02.2020 13:00
Tilaajille

Lännen Median tiedot: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ra­hoit­ta­mi­nen voi johtaa Ke­la-kor­vaus­ten leik­kaa­mi­seen – Yk­si­tyis­lää­kä­ri­käyn­nin korvaus pie­ne­ni­si

05.02.2020 18:46
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Sitova hoi­ta­ja­mi­toi­tus on ter­ve­tul­lut, mutta mistä löy­ty­vät hoi­ta­jat?

05.02.2020 16:30
Tilaajille

Laki 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta an­ne­taan tors­tai­na edus­kun­nal­le: "Vih­doin­kin pa­ran­nuk­sia van­hus­ten hoi­toon"

04.02.2020 22:04

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 18:12
Kolumni

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Aika ei hoida kun­ta­ta­lou­den on­gel­mia kun­toon, vaan kun­ta­päät­tä­jä

15.01.2020 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Attendo oi­kai­see vir­heel­li­siä väit­tei­tä

30.10.2019 08:09
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä edel­ly­tys hyvälle hoi­dol­le

16.10.2019 08:37
Tilaajille

Sitovaa hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta vas­tus­ta­va Kun­ta­liit­to ei ollut mukana sitä val­mis­tel­lees­sa mi­toi­tus­jaos­tos­sa

14.10.2019 12:05