Hoitajamitoitus
"Hoitajamitoitus täyttyy jo" – koronaepidemia ei estäne hoitajamitoituksen toteutumista suunnitellusti lokakuussa, mutta tulevaisuuden rahoitus on yhä huolena

"Hoi­ta­ja­mi­toi­tus täyttyy jo" – ko­ro­na­epi­de­mia ei estäne hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen to­teu­tu­mis­ta suun­ni­tel­lus­ti lo­ka­kuus­sa, mutta tu­le­vai­suu­den ra­hoi­tus on yhä huolena

01.08.2020 06:30 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiitos hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta

02.07.2020 12:20 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Mitä po­liit­ti­set avus­ta­jat te­ke­vät?

25.02.2020 17:06 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Hoi­ta­jia löytyy, jos ha­lu­taan

19.02.2020 20:16 0
Tilaajille
Kauan kaivattu hoitajamitoitus toteutuu, mutta siinä piilee uhkiakin – "Riski on olemassa"

Kauan kai­vat­tu hoi­ta­ja­mi­toi­tus to­teu­tuu, mutta siinä piilee uh­kia­kin – "Riski on ole­mas­sa"

14.02.2020 07:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ari Hyvönen

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­toon raha, van­huk­siin ei

07.02.2020 13:00 0
Tilaajille
Lännen Median tiedot: Hoitajamitoituksen rahoittaminen voi johtaa Kela-korvausten leikkaamiseen – Yksityislääkärikäynnin korvaus pienenisi

Lännen Median tiedot: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ra­hoit­ta­mi­nen voi johtaa Ke­la-kor­vaus­ten leik­kaa­mi­seen – Yk­si­tyis­lää­kä­ri­käyn­nin korvaus pie­ne­ni­si

05.02.2020 18:46 0
Pääkirjoitus: Sitova hoitajamitoitus on tervetullut, mutta mistä löytyvät hoitajat?
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Sitova hoi­ta­ja­mi­toi­tus on ter­ve­tul­lut, mutta mistä löy­ty­vät hoi­ta­jat?

05.02.2020 16:30 0
Tilaajille
Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle: "Vihdoinkin parannuksia vanhusten hoitoon"

Laki 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta an­ne­taan tors­tai­na edus­kun­nal­le: "Vih­doin­kin pa­ran­nuk­sia van­hus­ten hoi­toon"

04.02.2020 22:04 0
Valvira: Vanhustenhoidon ongelmayksiköitä yhä liikaa – kuntien rahapula heikentää oloja entisestään

Val­vi­ra: Van­hus­ten­hoi­don on­gel­ma­yk­si­köi­tä yhä liikaa – kuntien ra­ha­pu­la hei­ken­tää oloja en­ti­ses­tään

23.01.2020 18:11 0
Kolumni: Pidän peukkuja ihmeelle
Kolumni Outi Torvinen

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Aika ei hoida kuntatalouden ongelmia kuntoon, vaan kuntapäättäjä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Aika ei hoida kun­ta­ta­lou­den on­gel­mia kun­toon, vaan kun­ta­päät­tä­jä

15.01.2020 04:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alex Gullichsen

Lu­ki­jal­ta: Attendo oi­kai­see vir­heel­li­siä väit­tei­tä

30.10.2019 08:09 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Silja Paavola

Lu­ki­jal­ta: Riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä edel­ly­tys hyvälle hoi­dol­le

16.10.2019 08:37 0
Tilaajille
Sitovaa hoitajamitoitusta vastustava Kuntaliitto ei ollut mukana sitä valmistelleessa mitoitusjaostossa

Sitovaa hoi­ta­ja­mi­toi­tus­ta vas­tus­ta­va Kun­ta­liit­to ei ollut mukana sitä val­mis­tel­lees­sa mi­toi­tus­jaos­tos­sa

14.10.2019 12:05 0

Miksi pu­hu­taan hen­ki­lös­tö- eikä hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta? Esi­tim­me kiis­tel­lys­tä uu­dis­tuk­ses­ta 6 ky­sy­mys­tä mi­nis­te­ril­le ja STM:n vir­ka­mie­hel­le

11.10.2019 19:20 0
Tilaajille
Pula hoitajista todellinen
Lukijalta Mielipide Millariikka Rytkönen

Pula hoi­ta­jis­ta to­del­li­nen

09.10.2019 07:00 0
Tilaajille
"Näillä budjettiesityksen miljoonilla päästään vasta 0,6 hoitajaan" – Työnantajat lisäisivät hoitoalan koulutusta, Tehy on toista mieltä

"Näillä bud­jet­ti­esi­tyk­sen mil­joo­nil­la pääs­tään vasta 0,6 hoi­ta­jaan" – Työn­an­ta­jat li­säi­si­vät hoi­to­alan kou­lu­tus­ta, Tehy on toista mieltä

18.09.2019 22:40 0