Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tilaajille

Ely päättää pian, tar­vi­taan­ko Su­han­gon pur­ku­put­keen YVA-me­net­te­lyä – Ter­vo­lan mie­les­tä kyllä, Ranuan mie­les­tä ei – ka­la­ta­lous­alueel­ta ei edes kysytty

Kunnissa on eriävät mielipiteet YVA-menettelyn tarpeellisuudesta. Kalatalousalue haluaa tulla asiassa kuulluksi.

"Tuntuu hullulta, ettei nykyaikaisella tekniikalla ole muuta mahdollisuutta kuin vetää purkuputki keskelle asutusta", ihmettelee Erkki Jeremejeff, joka asuu purkuputken päätepisteessä Koivun Suukoskella. Alueen asukkaita purkuputken vaikutus huolestuttaa ympäristö- ja esteettisten vaikutusten vuoksi.
"Tuntuu hullulta, ettei nykyaikaisella tekniikalla ole muuta mahdollisuutta kuin vetää purkuputki keskelle asutusta", ihmettelee Erkki Jeremejeff, joka asuu purkuputken päätepisteessä Koivun Suukoskella. Alueen asukkaita purkuputken vaikutus huolestuttaa ympäristö- ja esteettisten vaikutusten vuoksi.
Kuva: Jussi Leinonen

Suhangon kaivoksen suunnitteilla oleva uusi purkuputki jakaa kuntien mielipiteitä siitä, tarvitaanko hankkeelle ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

YVA-menettelyä purkuputkelle puoltavat Rovaniemen ympäristölautakunta sekä Tervolan kunta. Rovaniemen ympäristölautakunta toimii Tervolan kunnan viranomaisena.