Business Finland
Levi Ski Resortille myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki perjantaina – Merkki edellyttää yrityksiltä muun muassa sitoutumista kestävän matkailun edistämiseen

Levi Ski Re­sor­til­le myön­net­tiin Sus­tai­nab­le Travel Finland -merkki per­jan­tai­na – Merkki edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä muun muassa si­tou­tu­mis­ta kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mi­seen

22.08.2020 11:40 0
Tilaajille
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Analyysi: Business Finland sai yritystukiaisista puhtaat paperit, mutta aidosta "koronatuesta" ei ole kyse – Kriisituki on vasta valmisteilla, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuukautta
Kolumni Petteri Lindholm

Ana­lyy­si: Bu­si­ness Finland sai yri­tys­tu­kiai­sis­ta puhtaat pa­pe­rit, mutta aidosta "ko­ro­na­tues­ta" ei ole kyse – Krii­si­tu­ki on vasta val­mis­teil­la, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuu­kaut­ta

08.05.2020 18:49 0
Tilaajille
Business Finlandin koronatukea jaettu osin virheellisesti, selvitys toteaa – Pääasiassa tukea myönnetty säädösten mukaisesti

Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tu­kea jaettu osin vir­heel­li­ses­ti, sel­vi­tys toteaa – Pää­asias­sa tukea myön­net­ty sää­dös­ten mu­kai­ses­ti

08.05.2020 12:44 0
20 lappilaisyrityksistä sai Business Finlandilta 100 000 euroa – Ylitorniolle tuli kolmelle yritykselle maksimituki

20 lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta 100 000 euroa – Yli­tor­niol­le tuli kol­mel­le yri­tyk­sel­le mak­si­mi­tu­ki

29.04.2020 10:12 0
Näkökulma: Business Finlandin koronatuista kehkeytyi sotku, joka on johtanut jopa tappouhkauksiin – nämä kysymykset vaativat vastausta

Nä­kö­kul­ma: Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tuis­ta keh­key­tyi sotku, joka on joh­ta­nut jopa tap­po­uh­kauk­siin – nämä ky­sy­myk­set vaa­ti­vat vas­taus­ta

23.04.2020 19:00 0

Bu­si­ness Fin­lan­din ra­hoi­tus poiki kan­te­lu­ja oi­keus­kans­le­ril­le

22.04.2020 12:50 0
Lapissa parikymmentä yritystä sai Business Finlandilta täyden 100 000 euron koronapotin – yrittäjät kertovat, mihin raha käytetään

Lapissa pa­ri­kym­men­tä yri­tys­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta täyden 100 000 euron ko­ronapo­tin – yrit­tä­jät ker­to­vat, mihin raha käy­te­tään

21.04.2020 19:32 0
Tilaajille
Korona-avustukset synnyttivät some-myrskyn: Väärin jaettu! – Business Finlandin rahanjako pantiin pikavauhdilla tarkkailuun

Ko­ro­na-avus­tuk­set syn­nyt­ti­vät so­me-myrs­kyn: Väärin jaettu! – Bu­si­ness Fin­lan­din ra­han­ja­ko pantiin pi­ka­vauh­dil­la tark­kai­luun

21.04.2020 19:00 0