Kalastus: Lo­hi­ke­sä Tor­nion­joel­la on alkanut – oletko saanut von­ka­leen, lähetä meille kuva

Katso kuvat: Suur­har­joi­tuk­set toivat Lappiin uusien liit­to­lais­ten tais­te­li­joi­ta

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Business Finland
Lumettoman ajan matkailuun panostetaan Lapissa aiempaa enemmän – esillä uudet lentoyhteydet Keski-Euroopasta

Lu­met­to­man ajan mat­kai­luun pa­nos­te­taan Lapissa aiempaa enemmän – esillä uudet len­to­yh­tey­det Kes­ki-Eu­roo­pas­ta

22.02.2023 09:56 2
Tilaajille
Lapin yliopisto sai viime vuonna 700 000 euroa innovaatiorahoitusta Business Finlandilta

Lapin yli­opis­to sai viime vuonna 700 000 euroa in­no­vaa­tio­ra­hoi­tus­ta Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta

14.02.2023 13:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Bu­si­ness Finland kiil­lot­taa jul­ki­suus­ku­vaan­sa

06.11.2021 04:30 4
Tilaajille
Lapin Panimo perustaa koronatuen avulla olutkaupan ja baarin – "Eteläkeskuksesta puuttuu after work -tyyppinen pistäytymispaikka"

Lapin Panimo pe­rus­taa ko­ro­na­tuen avulla olut­kau­pan ja baarin – "E­te­lä­kes­kuk­ses­ta puuttuu after work -tyyp­pi­nen pis­täy­ty­mis­paik­ka"

09.11.2020 15:09
Levi Ski Resortille myönnettiin Sustainable Travel Finland -merkki perjantaina – Merkki edellyttää yrityksiltä muun muassa sitoutumista kestävän matkailun edistämiseen

Levi Ski Re­sor­til­le myön­net­tiin Sus­tai­nab­le Travel Finland -merkki per­jan­tai­na – Merkki edel­lyt­tää yri­tyk­sil­tä muun muassa si­tou­tu­mis­ta kes­tä­vän mat­kai­lun edis­tä­mi­seen

22.08.2020 11:40
Tilaajille
Sadoilla Business Finlandin ohjeistusta seuranneilla yrityksillä uhka jäädä paitsi rahoituksesta – Esiselvityksen kestoksi suositellaan 4 kuukautta, haku suljetaan alle 3 kuukaudessa

Sa­doil­la Bu­si­ness Fin­lan­din oh­jeis­tus­ta seu­ran­neil­la yri­tyk­sil­lä uhka jäädä paitsi ra­hoi­tuk­ses­ta – Esi­sel­vi­tyk­sen kes­tok­si suo­si­tel­laan 4 kuu­kaut­ta, haku sul­je­taan alle 3 kuu­kau­des­sa

07.06.2020 06:00
Tilaajille
Analyysi: Business Finland sai yritystukiaisista puhtaat paperit, mutta aidosta "koronatuesta" ei ole kyse – Kriisituki on vasta valmisteilla, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuukautta
Kolumni

Ana­lyy­si: Bu­si­ness Finland sai yri­tys­tu­kiai­sis­ta puhtaat pa­pe­rit, mutta aidosta "ko­ro­na­tues­ta" ei ole kyse – Krii­si­tu­ki on vasta val­mis­teil­la, vaikka kriisiä on takana pian kaksi kuu­kaut­ta

08.05.2020 18:57
Tilaajille
Business Finlandin koronatukea jaettu osin virheellisesti, selvitys toteaa – Pääasiassa tukea myönnetty säädösten mukaisesti

Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tu­kea jaettu osin vir­heel­li­ses­ti, sel­vi­tys toteaa – Pää­asias­sa tukea myön­net­ty sää­dös­ten mu­kai­ses­ti

08.05.2020 12:44
20 lappilaisyrityksistä sai Business Finlandilta 100 000 euroa – Ylitorniolle tuli kolmelle yritykselle maksimituki

20 lap­pi­lais­yri­tyk­sis­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta 100 000 euroa – Yli­tor­niol­le tuli kol­mel­le yri­tyk­sel­le mak­si­mi­tu­ki

29.04.2020 16:09
Näkökulma: Business Finlandin koronatuista kehkeytyi sotku, joka on johtanut jopa tappouhkauksiin – nämä kysymykset vaativat vastausta

Nä­kö­kul­ma: Bu­si­ness Fin­lan­din ko­ro­na­tuis­ta keh­key­tyi sotku, joka on joh­ta­nut jopa tap­po­uh­kauk­siin – nämä ky­sy­myk­set vaa­ti­vat vas­taus­ta

23.04.2020 19:00

Bu­si­ness Fin­lan­din ra­hoi­tus poiki kan­te­lu­ja oi­keus­kans­le­ril­le

22.04.2020 12:50
Lapissa parikymmentä yritystä sai Business Finlandilta täyden 100 000 euron koronapotin – yrittäjät kertovat, mihin raha käytetään

Lapissa pa­ri­kym­men­tä yri­tys­tä sai Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta täyden 100 000 euron ko­ronapo­tin – yrit­tä­jät ker­to­vat, mihin raha käy­te­tään

21.04.2020 19:32
Tilaajille
Korona-avustukset synnyttivät some-myrskyn: Väärin jaettu! – Business Finlandin rahanjako pantiin pikavauhdilla tarkkailuun

Ko­ro­na-avus­tuk­set syn­nyt­ti­vät so­me-myrs­kyn: Väärin jaettu! – Bu­si­ness Fin­lan­din ra­han­ja­ko pantiin pi­ka­vauh­dil­la tark­kai­luun

21.04.2020 19:00