kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Uusia yri­tyk­siä valtion ke­hit­tä­mi­sa­vus­tuk­sen piiriin – vä­li­ai­kai­ses­ti

Kyse ei ole korona-avustuksesta, mutta tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä epidemian aiheuttamista vaikeuksista.

Kehittämisavustusta voivat väliaikaisesti ja tietyin ehdoin saada myös yritykset, joilla ei ole siihen aikaisemmin ollut mahdollisuutta.
Kehittämisavustusta voivat väliaikaisesti ja tietyin ehdoin saada myös yritykset, joilla ei ole siihen aikaisemmin ollut mahdollisuutta.
Kuva: Silja Viitala / Aamulehti

Valtioneuvosto antoi tänään asetuksen, joka mahdollistaa yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen ns. väliaikaisena valtiontukena. Avustuksen yrityskohtainen enimmäismäärä on 800 000 euroa.

Asetus avaa avustushaun myös sellaisille pienille yrityksille, jotka ovat olleet vaikeuksissa ennen kuluvan vuoden alkua. Väliaikainen järjestely on voimassa kuluvan vuoden loppuun saakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan muutoksen taustalla vaikuttaa Euroopan komission tiedonanto tilapäisistä valtiontukipuitteista sekä Suomen puitetukiohjelma. Vaikka kyse ei ole varsinaisesta koronatuesta, muutosten tavoitteena on parantaa yritysten mahdollisuuksia selvitä koronaepidemian aiheuttamista vaikeuksista.

Kehittämisavustusta myöntävät ely-keskukset. Työ- ja elinkeinoministeriön hallitussihteeri Emmi Äijälä ohjeistaa avustuksesta kiinnostuneita ja ehdot täyttäviä yrityksiä ottamaan alueellisesti yhteyttä niihin.

Voimassa olevan asetuksen perusteella avustuksia voidaan myöntää väliaikaisena valtiontukena ainoastaan markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.

Nyt tehty väliaikainen muutos mahdollistaa kehittämisavustuksen myöntämisen väliaikaisena tukena myös silloin, kun kyse on yrityksille myönnettävästä perusmuotoisesta kehittämisavustuksesta. Näin ollen avustusta voivat nyt saada sellaisetkin yritykset, joille avustusta ei aiemmin olisi ollut mahdollista myöntää.

Kehittämisavustuksen voi saada tietyin edellytyksin myös sellainen pieni yritys, joka on ollut vaikeuksissa ennen vuoden 2020 alkua. Pienellä yrityksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä yritystä, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että yrityksellä arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Avustuksella pitää myös olla merkittävä vaikutus sellaisen hankkeen toteuttamiseen, jota pidetään yrityksen kehittämisen kannalta merkittävänä.