Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­koal­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­hoal­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jäoi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Maastopyöräily
Viimeisin 24 tuntia

Posio hakee ra­hoi­tus­ta maas­to­pyö­rä­reit­tien suun­nit­te­luun, kus­tan­nus­ar­vio 75 000 euroa –  kun­ta­kes­kuk­sen ja Ki­rin­tö­vaa­ran vä­li­sel­le kun­to­rei­til­le­kin tulisi pol­ki­joi­ta

09:40
Tilaajille
Vanhemmat

Niko Heik­ki­lä tähtää pa­rem­paan läh­tö­kar­si­naan – Ro­va­nie­me­läi­nen on tot­tu­nut ohit­te­le­maan kil­pa­kump­pa­nei­ta kan­sain­vä­li­sil­lä ra­doil­la

06.09.2021 18:05
Tilaajille

Me­ri­lap­pi­lai­set toi­vo­vat alu­leel­le uusia maas­to­pyö­rä­reit­te­jä - alueel­ta löytyy silti hyviä polkuja lajin har­ras­ta­mi­seen

01.09.2021 10:49

Maas­to­pyö­räi­lys­tä on tullut uusi Lapin mat­kai­lun valt­ti­kort­ti – "Ku­kas­tun­tu­rin voi val­loit­taa, vaikka ei olisi aiempaa maas­to­pyö­räi­ly­ko­ke­mus­ta"

27.07.2021 06:30 7
Tilaajille

Levillä haet­tiin Kätkän ke­syt­tä­jää – Maas­to­pyö­rä­en­du­ron SM-osa­kil­pai­lu tar­joi­li rääkkiä rei­sil­le ja kor­jaus­ta ka­lus­tol­le

24.07.2021 21:17
Tilaajille

Sini Alus­nie­mi lopetti Lapin retken Yl­läs-Le­vin voit­toon

21.07.2021 17:36
Tilaajille

Sini Alus­nie­mi ja Samuel Pökälä maas­to­pyö­räi­lyn ma­ra­to­nin Suomen mes­ta­reik­si Juu­tuan­vaa­ran lois­to-olo­suh­teis­sa

10.07.2021 20:39
Tilaajille

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja – Maas­to­pyö­räi­li­jöil­le val­mis­tuu kesän aikana uusi reitti

14.06.2021 08:46
Tilaajille

Ou­nas­vaa­ral­la avataan mai­se­mia ja kun­nos­te­taan reit­te­jä – kun­to­por­taat eivät val­mis­tu vielä täksi kesäksi

07.05.2021 15:42 3

Pyö­räi­li­jä eksyi Yl­läk­sel­lä mer­kit­ty­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la per­jan­tai­na – Tapaus toinen lyhyen ajan si­säl­lä, poliisi muis­tut­taa ret­kei­li­jöi­tä tar­vit­ta­vis­ta va­rus­teis­ta

26.02.2021 21:07 1
Tilaajille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tal­vi­uin­ti­paik­ka on Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le me­ne­tet­ty mah­dol­li­suus, mutta miten käy maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien?

03.02.2021 10:05 2
Kolumni

Ko­lum­ni: Ou­nas­vaa­ran tal­vi­pyö­räi­ly­reit­ti kaipaa muu­ta­maa tonnia – antakaa satoja!

26.01.2021 14:10 3

Maas­to­pyö­räi­li­jän kuo­le­maan joh­ta­neen on­net­to­muu­den tut­kin­ta etenee

19.10.2020 10:19 2
Tilaajille

Ul­ko­puo­li­sen kuo­le­maan joh­ta­neet met­säs­tys­on­net­to­muu­det ovat erit­täin har­vi­nai­sia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

18.10.2020 14:53 2

Maas­to­pyö­räi­li­jä kuoli lin­nus­ta­jan am­pu­maan luotiin Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – "E­rit­täin har­vi­nai­nen tapaus"

19.10.2020 11:07 5
Tilaajille

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 10:48
Tilaajille

Ren­gas­rik­ko pilasi Niko Heik­ki­län voit­to­haa­veet

21.08.2020 19:29
Tilaajille

Ensi se­son­kiin: ”Kir­joi­tin taas yhden työ­so­pi­muk­sen”

06.08.2020 12:29

Niko Heik­ki­lä yli­voi­mai­nen Inari epic -maas­to­pyö­räi­ly­ki­sas­sa

18.07.2020 21:09
Tilaajille

Kaikki ha­lua­vat nyt Kil­pis­jär­vel­le – Kylän vuo­de­pai­kat ovat täynnä yö toi­sen­sa jälkeen

18.07.2020 09:29 3
Tilaajille