Vesistöt: Ve­si­lii­ken­teen ra­joi­tuk­sia päi­vi­te­tään Ro­va­nie­men kes­kus­tan alueel­la – ta­voit­tee­na hillitä ve­si­skoot­te­rei­den ai­heut­ta­mia hait­to­ja

Maastopalot: Kulotus oli mennä metsään tällä kertaa Po­siol­la, pe­las­tus­lai­tos va­roit­taa kui­vuu­des­ta

Maastopyöräily
Innokkaasta harrastajasta maan taitavimpien pyöräilyosaajien joukkoon – Levin hiihtokeskuksen uusi pyöräilykonseptin kehittäjä Jarno Lehmuslehti on itseoppinut asiantuntija

In­nok­kaas­ta har­ras­ta­jas­ta maan tai­ta­vim­pien pyö­räi­ly­osaa­jien jouk­koon – Levin hiih­to­kes­kuk­sen uusi pyö­räi­ly­kon­sep­tin ke­hit­tä­jä Jarno Leh­mus­leh­ti on it­se­op­pi­nut asian­tun­ti­ja

15.05.2022 17:00
Tilaajille
Viskilompolon monotanssit vetävät Saariselälle – matkailussa sukupolven vaihdos menossa

Vis­ki­lom­po­lon mo­no­tans­sit vetävät Saa­ri­se­läl­le – mat­kai­lus­sa su­ku­pol­ven vaihdos menossa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
OPP:n Niko Heikkilä ajoi SM-hopealle cyclocrossissa - kaksi kaatumista haittasi matkantekoa

OPP:n Niko Heik­ki­lä ajoi SM-ho­peal­le cyc­loc­ros­sis­sa - kaksi kaa­tu­mis­ta hait­ta­si mat­kan­te­koa

30.10.2021 20:12
Tilaajille
Posio hakee rahoitusta maastopyöräreittien suunnitteluun, kustannusarvio 75 000 euroa –  kuntakeskuksen ja Kirintövaaran väliselle kuntoreitillekin tulisi polkijoita

Posio hakee ra­hoi­tus­ta maas­to­pyö­rä­reit­tien suun­nit­te­luun, kus­tan­nus­ar­vio 75 000 euroa –  kun­ta­kes­kuk­sen ja Ki­rin­tö­vaa­ran vä­li­sel­le kun­to­rei­til­le­kin tulisi pol­ki­joi­ta

28.09.2021 09:40
Tilaajille
Niko Heikkilä tähtää parempaan lähtökarsinaan – Rovaniemeläinen on tottunut ohittelemaan kilpakumppaneita kansainvälisillä radoilla

Niko Heik­ki­lä tähtää pa­rem­paan läh­tö­kar­si­naan – Ro­va­nie­me­läi­nen on tot­tu­nut ohit­te­le­maan kil­pa­kump­pa­nei­ta kan­sain­vä­li­sil­lä ra­doil­la

06.09.2021 18:05
Tilaajille
Merilappilaiset toivovat aluleelle uusia maastopyöräreittejä - alueelta löytyy silti hyviä polkuja lajin harrastamiseen

Me­ri­lap­pi­lai­set toi­vo­vat alu­leel­le uusia maas­to­pyö­rä­reit­te­jä - alueel­ta löytyy silti hyviä polkuja lajin har­ras­ta­mi­seen

01.09.2021 10:49
Maastopyöräilystä on tullut uusi Lapin matkailun valttikortti – "Kukastunturin voi valloittaa, vaikka ei olisi aiempaa maastopyöräilykokemusta"

Maas­to­pyö­räi­lys­tä on tullut uusi Lapin mat­kai­lun valt­ti­kort­ti – "Ku­kas­tun­tu­rin voi val­loit­taa, vaikka ei olisi aiempaa maas­to­pyö­räi­ly­ko­ke­mus­ta"

27.07.2021 06:30 7
Tilaajille
Levillä haettiin Kätkän kesyttäjää – Maastopyöräenduron SM-osakilpailu tarjoili rääkkiä reisille ja korjausta kalustolle

Levillä haet­tiin Kätkän ke­syt­tä­jää – Maas­to­pyö­rä­en­du­ron SM-osa­kil­pai­lu tar­joi­li rääkkiä rei­sil­le ja kor­jaus­ta ka­lus­tol­le

24.07.2021 21:17
Tilaajille
Sini Alusniemi lopetti Lapin retken Ylläs-Levin voittoon

Sini Alus­nie­mi lopetti Lapin retken Yl­läs-Le­vin voit­toon

21.07.2021 17:36
Tilaajille
Sini Alusniemi ja Samuel Pökälä maastopyöräilyn maratonin Suomen mestareiksi Juutuanvaaran loisto-olosuhteissa

Sini Alus­nie­mi ja Samuel Pökälä maas­to­pyö­räi­lyn ma­ra­to­nin Suomen mes­ta­reik­si Juu­tuan­vaa­ran lois­to-olo­suh­teis­sa

10.07.2021 20:39
Tilaajille
Syötteen kansallispuistossa kunnostetaan reittejä ja taukopaikkoja – Maastopyöräilijöille valmistuu kesän aikana uusi reitti

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kun­nos­te­taan reit­te­jä ja tau­ko­paik­ko­ja – Maas­to­pyö­räi­li­jöil­le val­mis­tuu kesän aikana uusi reitti

14.06.2021 08:46
Tilaajille
Ounasvaaralla avataan maisemia ja kunnostetaan reittejä – kuntoportaat eivät valmistu vielä täksi kesäksi

Ou­nas­vaa­ral­la avataan mai­se­mia ja kun­nos­te­taan reit­te­jä – kun­to­por­taat eivät val­mis­tu vielä täksi kesäksi

07.05.2021 15:42 3
Pyöräilijä eksyi Ylläksellä merkittyjen reittien ulkopuolella perjantaina – Tapaus toinen lyhyen ajan sisällä, poliisi muistuttaa retkeilijöitä tarvittavista varusteista

Pyö­räi­li­jä eksyi Yl­läk­sel­lä mer­kit­ty­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la per­jan­tai­na – Tapaus toinen lyhyen ajan si­säl­lä, poliisi muis­tut­taa ret­kei­li­jöi­tä tar­vit­ta­vis­ta va­rus­teis­ta

26.02.2021 21:07 1
Tilaajille
Toimittajalta: Talviuintipaikka on Rovaniemen päättäjille menetetty mahdollisuus, mutta miten käy maastopyöräilyreittien?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tal­vi­uin­ti­paik­ka on Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le me­ne­tet­ty mah­dol­li­suus, mutta miten käy maas­to­pyö­räi­ly­reit­tien?

03.02.2021 10:05 2
Kolumni: Ounasvaaran talvipyöräilyreitti kaipaa muutamaa tonnia – antakaa satoja!
Kolumni

Ko­lum­ni: Ou­nas­vaa­ran tal­vi­pyö­räi­ly­reit­ti kaipaa muu­ta­maa tonnia – antakaa satoja!

26.01.2021 14:10 3
Maastopyöräilijän kuolemaan johtaneen onnettomuuden tutkinta etenee

Maas­to­pyö­räi­li­jän kuo­le­maan joh­ta­neen on­net­to­muu­den tut­kin­ta etenee

19.10.2020 10:19 2
Tilaajille
Ulkopuolisen kuolemaan johtaneet metsästysonnettomuudet ovat erittäin harvinaisia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

Ul­ko­puo­li­sen kuo­le­maan joh­ta­neet met­säs­tys­on­net­to­muu­det ovat erit­täin har­vi­nai­sia – "Pitää olla varma siitä, mitä ampuu kun ampuu"

18.10.2020 14:53 2
Maastopyöräilijä kuoli linnustajan ampumaan luotiin Urho Kekkosen kansallispuistossa – "Erittäin harvinainen tapaus"

Maas­to­pyö­räi­li­jä kuoli lin­nus­ta­jan am­pu­maan luotiin Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa – "E­rit­täin har­vi­nai­nen tapaus"

19.10.2020 11:07 5
Tilaajille
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

17.09.2020 10:48
Tilaajille
Rengasrikko pilasi Niko Heikkilän voittohaaveet

Ren­gas­rik­ko pilasi Niko Heik­ki­län voit­to­haa­veet

21.08.2020 19:29
Tilaajille