Kittilän kuntapäättäjät
Viimeisin 12 tuntia

His­si­yh­tiö­rii­to­jen to­del­li­nen tausta yhä epä­sel­vä en­ti­sel­le kun­nan­joh­ta­jan tu­ki­mie­hel­le: "Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jal­la oli vain muu­ta­man uskotun piiri"

09:13 6
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Mäkelän ero pe­rus­tui so­pi­muk­seen

06.05.2021 06:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kit­ti­läs­sä tehtiin vir­hei­tä lakia rik­ko­mat­ta ja opit­tiin, että so­pi­mi­nen tulee aina rii­te­lyä hal­vem­mak­si

04.05.2021 15:24 10
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kit­ti­län pää­tök­sen­te­ko­ta­po­ja on puitu kä­rä­jil­lä jo seit­se­män vuotta, mutta onko vir­heis­tä opittu?

05.04.2021 19:47 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mihin katosi kes­kus­te­lu­kult­tuu­ri?

01.04.2021 06:30
Tilaajille

Kit­ti­län uudet vir­ka­ri­kos­syyt­teet tulivat jul­ki­sik­si ennen oi­keus­kä­sit­te­lyä – syy­te­tyt vaa­ti­vat jul­kis­ta­mis­ta kun­ta­vaa­lien takia

24.02.2021 15:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­läs­sä kaikki hyvin

08.09.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­läs­sä yhä suh­mu­roin­tia

08.09.2020 08:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jien kes­ki­näi­sel­le to­rai­lul­le ei näy Kit­ti­läs­sä loppua ja moni kun­ta­lai­nen odot­te­lee jo malt­ta­mat­to­ma­na ensi kevään vaaleja

04.09.2020 06:00 4
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä kun­nan­hal­li­tus ero­tet­tiin ja vanha valta palasi – Oi­keu­den­mu­kai­nen Kittilä -ryhmä menetti ase­miaan

01.09.2020 16:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten elämä jatkuu "pa­his­ten" joh­ta­mas­sa Kit­ti­län kun­nas­sa?

16.05.2020 18:35
Tilaajille

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen siirtyy val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

05.05.2020 20:54
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Reu­na­mer­kin­tö­jä Kit­ti­län la­ki-kir­jan ar­vioin­tiin

05.05.2020 08:21
Tilaajille

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­tien jäsenet ha­lu­taan erottaa

04.05.2020 16:24
Tilaajille

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä on jälleen edes­sään pitkä oi­keu­den­käyn­ti – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä kos­ke­van ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn val­mis­te­luun osal­lis­tuu vain kaksi osal­lis­ta

28.04.2020 12:19
Tilaajille

Kit­ti­lä-kä­rä­jät jat­ku­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ho­vi­oi­keu­den val­mis­te­luis­tun­to jär­jes­te­tään osit­tain etänä

14.04.2020 13:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Aja­vat­ko jotkut tahot Kit­ti­län kunnan hal­lin­non ta­hal­laan se­ka­sor­toon?

05.03.2020 08:25
Tilaajille

Kit­ti­läs­sä on tehty val­tuus­toa­loi­te, joka vaatii vir­ka­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty­jä pi­dät­täy­ty­mään luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

04.03.2020 15:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­län jälkeen syyniin Me­ri-Lap­pi

12.11.2019 05:14
Tilaajille