Kittilän kuntapäättäjät
Kuukausi
Lukijalta: Kittilässä kaikki hyvin
Lukijalta Mielipide Akseli Erkkilä

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­läs­sä kaikki hyvin

08.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Kittilässä yhä suhmurointia
Lukijalta Mielipide Inkeri Yritys

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­läs­sä yhä suh­mu­roin­tia

08.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kuntapäättäjien keskinäiselle torailulle ei näy Kittilässä loppua ja moni kuntalainen odottelee jo malttamattomana ensi kevään vaaleja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­päät­tä­jien kes­ki­näi­sel­le to­rai­lul­le ei näy Kit­ti­läs­sä loppua ja moni kun­ta­lai­nen odot­te­lee jo malt­ta­mat­to­ma­na ensi kevään vaaleja

04.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Kittilässä kunnanhallitus erotettiin ja vanha valta palasi – Oikeudenmukainen Kittilä -ryhmä menetti asemiaan

Kit­ti­läs­sä kun­nan­hal­li­tus ero­tet­tiin ja vanha valta palasi – Oi­keu­den­mu­kai­nen Kittilä -ryhmä menetti ase­miaan

01.09.2020 16:19 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta: Miten elämä jatkuu "pahisten" johtamassa Kittilän kunnassa?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miten elämä jatkuu "pa­his­ten" joh­ta­mas­sa Kit­ti­län kun­nas­sa?

16.05.2020 18:35 0
Tilaajille
Kittilän kunnanhallituksen erottaminen siirtyy valtuuston käsittelyyn

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen erot­ta­mi­nen siirtyy val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

05.05.2020 20:54 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Juhani Nummela

Reu­na­mer­kin­tö­jä Kit­ti­län la­ki-kir­jan ar­vioin­tiin

05.05.2020 08:21 0
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ja lautakuntien jäsenet halutaan erottaa

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus ja lau­ta­kun­tien jäsenet ha­lu­taan erottaa

04.05.2020 16:23 0
Tilaajille
Kittilän kuntapäättäjillä on jälleen edessään pitkä oikeudenkäynti – virkarikossyytteitä koskevan hovioikeuskäsittelyn valmisteluun osallistuu vain kaksi osallista

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä on jälleen edes­sään pitkä oi­keu­den­käyn­ti – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä kos­ke­van ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn val­mis­te­luun osal­lis­tuu vain kaksi osal­lis­ta

28.04.2020 09:15 0
Tilaajille
Kittilä-käräjät jatkuvat koronasta huolimatta – hovioikeuden valmisteluistunto järjestetään osittain etänä

Kit­ti­lä-kä­rä­jät jat­ku­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ho­vi­oi­keu­den val­mis­te­luis­tun­to jär­jes­te­tään osit­tain etänä

14.04.2020 13:25 0
Tilaajille
Lukijalta: Ajavatko jotkut tahot Kittilän kunnan hallinnon tahallaan sekasortoon?
Lukijalta Mielipide Raija Palosaari

Lu­ki­jal­ta: Aja­vat­ko jotkut tahot Kit­ti­län kunnan hal­lin­non ta­hal­laan se­ka­sor­toon?

05.03.2020 08:25 0
Tilaajille
Kittilässä on tehty valtuustoaloite, joka vaatii virkarikoksista syytettyjä pidättäytymään luottamustehtävistään

Kit­ti­läs­sä on tehty val­tuus­toa­loi­te, joka vaatii vir­ka­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty­jä pi­dät­täy­ty­mään luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

04.03.2020 15:19 0
Tilaajille
Lukijalta: Kittilän jälkeen syyniin Meri-Lappi
Lukijalta Mielipide Aimo Tervahauta

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­län jälkeen syyniin Me­ri-Lap­pi

12.11.2019 05:14 0
Tilaajille