Kittilä-jupakka
Viimeisin tunti
Kittilän kuntapäättäjiä käräjillä jälleen toukokuun puolivälissä – Tapauksessa on 35 syytettyä ja asianomistajana entinen hallintojohtaja

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jiä kä­rä­jil­lä jälleen tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä – Ta­pauk­ses­sa on 35 syy­tet­tyä ja asian­omis­ta­ja­na entinen hal­lin­to­joh­ta­ja

16:28 2
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Näin Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski kommentoi lehtensä Kittilä-uutisointia: "Katsotaan prosessi loppuun asti"

Näin Suomen Ku­va­leh­den pää­toi­mit­ta­ja Matti Kal­lio­kos­ki kom­men­toi leh­ten­sä Kit­ti­lä-uu­ti­soin­tia: "Kat­so­taan pro­ses­si loppuun asti"

04.05.2021 19:30 13
Tilaajille
Vanhemmat
Kittilässä tehtiin virheitä lakia rikkomatta ja opittiin, että sopiminen tulee aina riitelyä halvemmaksi
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kit­ti­läs­sä tehtiin vir­hei­tä lakia rik­ko­mat­ta ja opit­tiin, että so­pi­mi­nen tulee aina rii­te­lyä hal­vem­mak­si

04.05.2021 15:24 10
Tilaajille
Kittilässä helpotuttiin hovioikeuden vapauttavasta päätöksestä – Oikeusprosessi on vaikeuttanut jopa päätöksentekoa: "Toivomme, ettei tämänkaltaisia tilanteita enää tulisi"

Kit­ti­läs­sä hel­po­tut­tiin ho­vi­oi­keu­den va­paut­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä – Oi­keus­pro­ses­si on vai­keut­ta­nut jopa pää­tök­sen­te­koa: "Toi­vom­me, ettei tä­män­kal­tai­sia ti­lan­tei­ta enää tulisi"

04.05.2021 11:11 6
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus vapautti Kittilän kuntapäättäjät virkarikosjutussa – Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muutettu

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus va­paut­ti Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jät vir­ka­ri­kos­ju­tus­sa – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion lop­pu­tu­los­ta ei muu­tet­tu

04.05.2021 19:38 20
Tilaajille
Kittilä-dokumentille tuotantotukea 120 000 euroa – Jussi Hiltuselle käsikirjoitusapuraha Jari Tervon romaanin elokuvakäsikirjoitukseen

Kit­ti­lä-do­ku­men­til­le tuo­tan­to­tu­kea 120 000 euroa – Jussi Hil­tu­sel­le kä­si­kir­joi­tus­apu­ra­ha Jari Tervon ro­maa­nin elo­ku­va­kä­si­kir­joi­tuk­seen

22.12.2020 09:49
Tilaajille
Kuntapäättäjien keskinäiselle torailulle ei näy Kittilässä loppua ja moni kuntalainen odottelee jo malttamattomana ensi kevään vaaleja
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Kun­ta­päät­tä­jien kes­ki­näi­sel­le to­rai­lul­le ei näy Kit­ti­läs­sä loppua ja moni kun­ta­lai­nen odot­te­lee jo malt­ta­mat­to­ma­na ensi kevään vaaleja

04.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Kittilän kuntapäättäjillä edessä kuukausien hovioikeusistunto, myös Antti Rinne joutuu todistajana palaamaan Levin hissikauppojen aikaisiin tapahtumiin

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä edessä kuu­kau­sien ho­vioi­keu­sis­tun­to, myös Antti Rinne joutuu to­dis­ta­ja­na pa­laa­maan Levin his­si­kaup­po­jen ai­kai­siin ta­pah­tu­miin

03.09.2020 15:48 1
Tilaajille
Kittilän kuntapäättäjien rikosasian hovioikeuskäsittely alkaa syyskuun alussa

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien ri­kos­asian ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­ly alkaa syys­kuun alussa

18.08.2020 10:30
Tilaajille
Kittilän kunnanvaltuuston kokous siirtyi viikolla: yksi ei saanut kokouskutsua

Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­ton kokous siirtyi vii­kol­la: yksi ei saanut ko­kous­kut­sua

25.05.2020 18:29
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Pekka Viljanen, Eeva-Liisa Hynynen

Lu­ki­jal­ta: Onko Nummela lukenut kir­jam­me?

07.05.2020 08:20
Tilaajille
Hovioikeuden ratkaisua Kittilän virkarikos-jupakassa joudutaan odottamaan ensi vuoteen – käsittely alkaa syksyllä

Ho­vi­oi­keu­den rat­kai­sua Kit­ti­län vir­ka­ri­kos-ju­pa­kas­sa jou­du­taan odot­ta­maan ensi vuoteen – kä­sit­te­ly alkaa syk­syl­lä

28.04.2020 18:44
Tilaajille
Kittilän kuntapäättäjillä on jälleen edessään pitkä oikeudenkäynti – virkarikossyytteitä koskevan hovioikeuskäsittelyn valmisteluun osallistuu vain kaksi osallista

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä on jälleen edes­sään pitkä oi­keu­den­käyn­ti – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä kos­ke­van ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn val­mis­te­luun osal­lis­tuu vain kaksi osal­lis­ta

28.04.2020 12:19
Tilaajille
"Loogisesti perusteltu päätös", sanoo oikeustieteen professori KHO:n päätöksestä palauttaa  erotetut Kittilän kuntapäättäjät tehtäviinsä

"Loo­gi­ses­ti pe­rus­tel­tu pää­tös", sanoo oi­keus­tie­teen pro­fes­so­ri KHO:n pää­tök­ses­tä pa­laut­taa ero­te­tut Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jät teh­tä­viin­sä

21.04.2020 17:26
Kittilän luottamustoimista pidätetyt saavat palata tehtäviinsä – KHO:n ratkaisu kumoaa ministeriön hyllytyspäätöksen

Kit­ti­län luot­ta­mus­toi­mis­ta pi­dä­te­tyt saavat palata teh­tä­viin­sä – KHO:n rat­kai­su kumoaa mi­nis­te­riön hyl­ly­tys­pää­tök­sen

21.04.2020 10:42
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kuntakentän ongelmalinko löytyi Kittilästä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kun­ta­ken­tän on­gel­ma­lin­ko löytyi Kit­ti­läs­tä

21.04.2020 08:00
Tilaajille
Kittilä-käräjät jatkuvat koronasta huolimatta – hovioikeuden valmisteluistunto järjestetään osittain etänä

Kit­ti­lä-kä­rä­jät jat­ku­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ho­vi­oi­keu­den val­mis­te­luis­tun­to jär­jes­te­tään osit­tain etänä

14.04.2020 13:25
Tilaajille
Lukijalta: Syyttäjän toimintaa vaikea ymmärtää
Lukijalta Mielipide Marja Toivonen

Lu­ki­jal­ta: Syyt­tä­jän toi­min­taa vaikea ym­mär­tää

09.03.2020 19:47
Tilaajille
"On käsittämätöntä että kunnan hallintosääntöä noudattavasta päätöksestä voi saada virkarikossyytteen Kittilässä"  Yrjötapio Kivisaari vetäytyy luottamustehtävistään

"On kä­sit­tä­mä­tön­tä että kunnan hal­lin­to­sään­töä nou­dat­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä voi saada vir­ka­ri­kos­syyt­teen Kit­ti­läs­sä" Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri ve­täy­tyy luot­ta­mus­teh­tä­vis­tään

27.02.2020 10:28
Tilaajille
Uusi Kittilä-oikeudenkäynti alkamassa: Syyttäjä vaatii 39 Kittilän päättäjälle rangaistusta

Uusi Kit­ti­lä-oi­keu­den­käyn­ti al­ka­mas­sa: Syyt­tä­jä vaatii 39 Kit­ti­län päät­tä­jäl­le ran­gais­tus­ta

12.02.2020 18:41
Tilaajille