Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kittilä-jupakka
Syyttäjät ovat hakeneet tuomion purkua osassa Kittilä-kokonaisuutta – "Ristiriitaa päätöksissä ja uusia todisteita"

Syyt­tä­jät ovat ha­ke­neet tuomion purkua osassa Kit­ti­lä-ko­ko­nai­suut­ta – "Ris­ti­rii­taa pää­tök­sis­sä ja uusia to­dis­tei­ta"

24.11.2023 10:05 12
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteet – näyttöä kostosta Esa Mäkistä kohtaan ei löytynyt

Ho­vi­oi­keus hylkäsi Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien vir­ka­ri­kos­syyt­teet – näyttöä kos­tos­ta Esa Mäkistä kohtaan ei löy­ty­nyt

13.10.2023 11:14 15
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kun lumipallo kasvaa vyöryksi – Pauliina Punkin Kittilä-dokumentti kuvaa kuntasotkuja kriittisen harkitsevasti

Elo­ku­va-ar­vio: Kun lu­mi­pal­lo kasvaa vyö­ryk­si – Pau­lii­na Punkin Kit­ti­lä-do­ku­ment­ti kuvaa kun­ta­sot­ku­ja kriit­ti­sen har­kit­se­vas­ti

13.10.2023 08:20
Tilaajille
Kittilä-jupakan käsittely jatkuu korkeimmassa oikeudessa – KKO myönsi syyttäjälle rajoitetun valitusluvan

Kit­ti­lä-ju­pa­kan kä­sit­te­ly jatkuu kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – KKO myönsi syyt­tä­jäl­le ra­joi­te­tun va­li­tus­lu­van

31.05.2023 10:10 4
Kunnanhallitus siunasi Kittilän kunnanjohtaja Timo Kurulan jatkon viidessä minuutissa

Kun­nan­hal­li­tus siunasi Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja Timo Kurulan jatkon vii­des­sä mi­nuu­tis­sa

09.05.2023 17:26 4
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtaja Timo Kurula jatkaa tehtävässään

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja Timo Kurula jatkaa teh­tä­väs­sään

17.04.2023 20:34 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää us­kot­ta­vuut­ta oi­keus­jär­jes­tel­mään

07.03.2023 06:03 5
KKO tuomitsi Kittilän kunnanjohtajan ehdolliseen vankeuteen vanhoista virheistä – kuntapäättäjille tilanne on monella tapaa kiusallinen
Pääkirjoitus

KKO tuo­mit­si Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan eh­dol­li­seen van­keu­teen van­hois­ta vir­heis­tä – kun­ta­päät­tä­jil­le tilanne on monella tapaa kiu­sal­li­nen

02.03.2023 16:00 50
Kittilän kiemuroihin perehtynyt oikeustieteilijä pitää KKO:n päätöstä merkittävänä – "Tämä on oikeusvaltion kannalta suuri voitto"

Kit­ti­län kie­mu­roi­hin pe­reh­ty­nyt oi­keus­tie­tei­li­jä pitää KKO:n pää­tös­tä mer­kit­tä­vä­nä – "Tämä on oi­keus­val­tion kan­nal­ta suuri voitto"

02.03.2023 15:31 26
Tästä alkoi Kittilä-jupakka lähes 10 vuotta sitten

Tästä alkoi Kit­ti­lä-ju­pak­ka lähes 10 vuotta sitten

02.03.2023 13:59 1
Tilaajille
Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta nykyisen viran hoitamiseen"

Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta ny­kyi­sen viran hoi­ta­mi­seen"

02.03.2023 11:17 17
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi kaikki Kittilän kuntapäättäjien syytteet niin sanotussa Eilavaara-haarassa

Ho­vi­oi­keus hylkäsi kaikki Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien syyt­teet niin sa­no­tus­sa Ei­la­vaa­ra-haa­ras­sa

15.11.2022 13:45 15
Tilaajille
Kittilä-jupakan lakilaskut olivat ensin piilossa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä käsitellään hovissa

Kit­ti­lä-ju­pa­kan la­ki­las­kut olivat ensin pii­los­sa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä kä­si­tel­lään hovissa

07.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Korkein oikeus jäi pohtimaan Kittilää –  jos vastaajat todetaan syyllisiksi, valtio saattaa periä heiltä takaisin jo korvatut asianajokulut

Korkein oikeus jäi poh­ti­maan Kit­ti­lää –  jos vas­taa­jat to­de­taan syyl­li­sik­si, valtio saattaa periä heiltä ta­kai­sin jo kor­va­tut asian­ajo­ku­lut

04.05.2022 18:17 12
Tilaajille
Viikon kuva: Korkeimman oikeuden kuultavana
Kolumni

Viikon kuva: Kor­keim­man oi­keu­den kuul­ta­va­na

28.04.2022 20:00 3
Tilaajille
Antti Rinne Kittilä-käräjillä: "Keskustelu alkoi mennä kummalliseksi"

Antti Rinne Kit­ti­lä-kä­rä­jil­lä: "Kes­kus­te­lu alkoi mennä kum­mal­li­sek­si"

28.04.2022 17:54 11
Tilaajille
Kittilä-käräjät: Voiko tutkintapyynnön tekemisessä käyttää poliittista harkintaa? –  Kokosimme kolme kuumaa pointtia, joista Kittilä-käräjillä puhutaan

Kit­ti­lä-kä­rä­jät: Voiko tut­kin­ta­pyyn­nön te­ke­mi­ses­sä käyttää po­liit­tis­ta har­kin­taa? – Ko­ko­sim­me kolme kuumaa point­tia, joista Kit­ti­lä-kä­rä­jil­lä pu­hu­taan

27.04.2022 16:51 12
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kittilä-käräjien liian pitkä piina – muistikuvat vuosien takaisista tapahtumista horjuvat, eikä ihme

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kit­ti­lä-kä­rä­jien liian pitkä piina – ­muis­ti­ku­vat vuosien ta­kai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta hor­ju­vat, eikä ihme

26.04.2022 17:21 3
Tilaajille
Korkein oikeus aloitti Kittilä-jupakan vastaajien ja todistajien kuulemisen Rovaniemellä – Timo Kurula: "En toivoisi tällaista kenellekään"

Korkein oikeus aloitti Kit­ti­lä-ju­pa­kan vas­taa­jien ja to­dis­ta­jien kuu­le­mi­sen Ro­va­nie­mel­lä – Timo Kurula: "En toi­voi­si täl­lais­ta ke­nel­le­kään"

25.04.2022 16:05 17
Tilaajille
Uutisanalyysi: Historia havisee Rovaniemellä  – korkein oikeus kokoontuu tällä viikolla harvinaiseen oikeuskäsittelyyn

Uu­ti­sa­na­lyy­si: His­to­ria havisee Ro­va­nie­mel­lä  – korkein oikeus ko­koon­tuu tällä vii­kol­la har­vi­nai­seen oi­keus­kä­sit­te­lyyn

25.04.2022 06:30 8
Tilaajille