Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kittilä-käräjät
Kittilässä syntyi Lumipalloefekti – lappilaislähtöinen ohjaaja Pauliina Punkki teki dokumentin kunnallisen demokratian horjuvista rakenteista

Kit­ti­läs­sä syntyi Lu­mi­pal­lo­efek­ti – lap­pi­lais­läh­töi­nen ohjaaja Pau­lii­na Punkki teki do­ku­men­tin kun­nal­li­sen de­mo­kra­tian hor­ju­vis­ta ra­ken­teis­ta

20.09.2023 18:30 2
Tilaajille
Kittilä teki johtajasopimuksen Timo Kurulan kanssa – palkka liki 8 600 euroa

Kittilä teki joh­ta­ja­so­pi­muk­sen Timo Kurulan kanssa – palkka liki 8 600 euroa

24.05.2023 15:18 8
Tilaajille
Kunnanhallitus siunasi Kittilän kunnanjohtaja Timo Kurulan jatkon viidessä minuutissa

Kun­nan­hal­li­tus siunasi Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja Timo Kurulan jatkon vii­des­sä mi­nuu­tis­sa

09.05.2023 17:26 4
Tilaajille
Kolme valtuustoryhmää vaatii Kittilän kunnanvaltuustoa ylimääräiseen kokoukseen – taustalla kunnanjohtaja Timo Kurulan saama tuomio korkeimmasta oikeudesta

Kolme val­tuus­to­ryh­mää vaatii Kit­ti­län kun­nan­val­tuus­toa yli­mää­räi­seen ko­kouk­seen – taus­tal­la kun­nan­joh­ta­ja Timo Kurulan saama tuomio kor­keim­mas­ta oi­keu­des­ta

15.03.2023 20:54 12
Tilaajille
Kittilän kiemuroihin perehtynyt oikeustieteilijä pitää KKO:n päätöstä merkittävänä – "Tämä on oikeusvaltion kannalta suuri voitto"

Kit­ti­län kie­mu­roi­hin pe­reh­ty­nyt oi­keus­tie­tei­li­jä pitää KKO:n pää­tös­tä mer­kit­tä­vä­nä – "Tämä on oi­keus­val­tion kan­nal­ta suuri voitto"

02.03.2023 15:31 26
Tästä alkoi Kittilä-jupakka lähes 10 vuotta sitten

Tästä alkoi Kit­ti­lä-ju­pak­ka lähes 10 vuotta sitten

02.03.2023 13:59 1
Tilaajille
Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta nykyisen viran hoitamiseen"

Timo Kurula: "Tuomio ei vaikuta ny­kyi­sen viran hoi­ta­mi­seen"

02.03.2023 11:17 17
Tilaajille
Korkein oikeus pyörsi käräjäoikeuden ja hovioikeuden päätökset – Kittilän kuntapäättäjille tuomio virka-aseman väärinkäyttämisestä

Korkein oikeus pyörsi kä­rä­jä­oi­keu­den ja ho­vi­oi­keu­den pää­tök­set – Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­le tuomio vir­ka-ase­man vää­rin­käyt­tä­mi­ses­tä

02.03.2023 09:35 24
Tilaajille
Kittilän on viimein aika saada pitkäaikaisempi kunnanjohtaja – valintaa ei kuitenkaan saisi tehdä hyvitellen menneistä tapahtumista
Kolumni

Kit­ti­län on viimein aika saada pit­kä­ai­kai­sem­pi kun­nan­joh­ta­ja – va­lin­taa ei kui­ten­kaan saisi tehdä hy­vi­tel­len men­neis­tä ta­pah­tu­mis­ta

12.12.2022 21:52 10
Tilaajille
Taaksepäinkatsominen – imelää jälkiviisautta vai mahdollisuus oppia jotain?
Kolumni

Taak­se­päin­kat­so­mi­nen – imelää jäl­ki­vii­saut­ta vai mah­dol­li­suus oppia jotain?

18.11.2022 21:22 12
Tilaajille
Kittilä-jupakan lakilaskut olivat ensin piilossa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä käsitellään hovissa

Kit­ti­lä-ju­pa­kan la­ki­las­kut olivat ensin pii­los­sa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä kä­si­tel­lään hovissa

07.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Korkein oikeus jäi pohtimaan Kittilää –  jos vastaajat todetaan syyllisiksi, valtio saattaa periä heiltä takaisin jo korvatut asianajokulut

Korkein oikeus jäi poh­ti­maan Kit­ti­lää –  jos vas­taa­jat to­de­taan syyl­li­sik­si, valtio saattaa periä heiltä ta­kai­sin jo kor­va­tut asian­ajo­ku­lut

04.05.2022 18:17 12
Tilaajille
Viikon kuva: Korkeimman oikeuden kuultavana
Kolumni

Viikon kuva: Kor­keim­man oi­keu­den kuul­ta­va­na

28.04.2022 20:00 3
Tilaajille
Antti Rinne Kittilä-käräjillä: "Keskustelu alkoi mennä kummalliseksi"

Antti Rinne Kit­ti­lä-kä­rä­jil­lä: "Kes­kus­te­lu alkoi mennä kum­mal­li­sek­si"

28.04.2022 17:54 11
Tilaajille
Kittilä-käräjät: Voiko tutkintapyynnön tekemisessä käyttää poliittista harkintaa? –  Kokosimme kolme kuumaa pointtia, joista Kittilä-käräjillä puhutaan

Kit­ti­lä-kä­rä­jät: Voiko tut­kin­ta­pyyn­nön te­ke­mi­ses­sä käyttää po­liit­tis­ta har­kin­taa? – Ko­ko­sim­me kolme kuumaa point­tia, joista Kit­ti­lä-kä­rä­jil­lä pu­hu­taan

27.04.2022 16:51 12
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kittilä-käräjien liian pitkä piina – muistikuvat vuosien takaisista tapahtumista horjuvat, eikä ihme

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kit­ti­lä-kä­rä­jien liian pitkä piina – ­muis­ti­ku­vat vuosien ta­kai­sis­ta ta­pah­tu­mis­ta hor­ju­vat, eikä ihme

26.04.2022 17:21 3
Tilaajille
Korkein oikeus aloitti Kittilä-jupakan vastaajien ja todistajien kuulemisen Rovaniemellä – Timo Kurula: "En toivoisi tällaista kenellekään"

Korkein oikeus aloitti Kit­ti­lä-ju­pa­kan vas­taa­jien ja to­dis­ta­jien kuu­le­mi­sen Ro­va­nie­mel­lä – Timo Kurula: "En toi­voi­si täl­lais­ta ke­nel­le­kään"

25.04.2022 16:05 17
Tilaajille
Uutisanalyysi: Historia havisee Rovaniemellä  – korkein oikeus kokoontuu tällä viikolla harvinaiseen oikeuskäsittelyyn

Uu­ti­sa­na­lyy­si: His­to­ria havisee Ro­va­nie­mel­lä  – korkein oikeus ko­koon­tuu tällä vii­kol­la har­vi­nai­seen oi­keus­kä­sit­te­lyyn

25.04.2022 06:30 8
Tilaajille
Kittilän-jupakan käsittely alkoi korkeimmassa oikeudessa – oikeus tutkii vain kiistan alkukiemurat

Kit­ti­län-ju­pa­kan kä­sit­te­ly alkoi kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – oi­keus tutkii vain kiistan al­ku­kie­mu­rat

18.03.2022 09:59 4
Tilaajille
Uutisanalyysi: Pitkä riita yhdestä hissistä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Pitkä riita yhdestä his­sis­tä

05.11.2021 19:11 2
Tilaajille