Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Kittilän kunta
Kittilä valitsi kunnanjohtajakseen kiistoissa marinoidun Timo Kurulan – keskinäisen luottamuksen palauttaminen on tehtävälistan kärjessä

Kittilä valitsi kun­nan­joh­ta­jak­seen kiis­tois­sa ma­ri­noi­dun Timo Kurulan – kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen on teh­tä­vä­lis­tan kär­jes­sä

18.12.2022 17:35 6
Tilaajille
Valtuustoaloite: Pallas takaisin Kittilään – "Aluetta ei ole kehitetty mitenkään sen jälkeen, kun se siirrettiin Muonion kuntaan"

Val­tuus­toa­loi­te: Pallas ta­kai­sin Kit­ti­lään – "A­luet­ta ei ole ke­hi­tet­ty mi­ten­kään sen jäl­keen, kun se siir­ret­tiin Muonion kun­taan"

18.12.2022 16:17 31
Tilaajille
Kittilässä liputetaan pride-viikolla

Kit­ti­läs­sä li­pu­te­taan pri­de-vii­kol­la

18.12.2022 13:52 5
Tilaajille
Kittilän johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua ensitöikseen asuntopulaan – johtajavalinnan eriävissä mielipiteissä hän ei näe mitään erikoista

Kit­ti­län johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua en­si­töik­seen asun­to­pu­laan – joh­ta­ja­va­lin­nan eriä­vis­sä mie­li­pi­teis­sä hän ei näe mitään eri­kois­ta

15.12.2022 19:50 18
Tilaajille
Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Timo Kurula – sai yli puolet äänistä, mutta peräti seitsemän valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen

Kit­ti­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Timo Kurula – sai yli puolet ää­nis­tä, mutta peräti seit­se­män val­tuu­tet­tua jätti pää­tök­seen eriävän mie­li­pi­teen

15.12.2022 16:37 44
Tilaajille
Nouseeko syytteistä vapautunut Timo Kurula Kittilän kunnanjohtajaksi, vai valitseeko valtuusto sittenkin tuoreemman kasvon?

Nou­see­ko syyt­teis­tä va­pau­tu­nut Timo Kurula Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si, vai va­lit­see­ko val­tuus­to sit­ten­kin tuo­reem­man kasvon?

12.12.2022 18:50 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­liit­ti­set liput eivät kuulu kuntien sal­koi­hin

12.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus hylkäsi Kittilän päättäjien kaikki syytteet niin kutsutussa Eilavaara-jutussa – lähes 10 vuotta jatkunut käräjöinti on sulamassa pannukakuksi
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus hylkäsi Kit­ti­län päät­tä­jien kaikki syyt­teet niin kut­su­tus­sa Ei­la­vaa­ra-ju­tus­sa – lähes 10 vuotta jat­ku­nut kä­rä­jöin­ti on su­la­mas­sa pan­nu­ka­kuk­si

16.11.2022 20:00 8
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus ohjeistaa omaa kokousedustajaansa, ettei tilapäistä valiokuntaa Välikankaan irtisanomiseksi perusteta

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus oh­jeis­taa omaa ko­kou­se­dus­ta­jaan­sa, ettei ti­la­päis­tä va­lio­kun­taa Vä­li­kan­kaan ir­ti­sa­no­mi­sek­si pe­rus­te­ta

25.10.2022 18:48 8
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajan valinta ei vielä etene – hakuaikaa jatketaan

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan valinta ei vielä etene – ­ha­kuai­kaa jat­ke­taan

25.10.2022 18:06 3
Tilaajille
Kittilä ostaa seuraa sotaveteraaneille – vanhusseurapalveluun erikoistunut yritys palkkaa työhön eläkeläisiä

Kittilä ostaa seuraa so­ta­ve­te­raa­neil­le – van­hus­seu­ra­pal­ve­luun eri­kois­tu­nut yritys palkkaa työhön elä­ke­läi­siä

19.08.2022 15:21 2
Tilaajille
Ladulle päätynyt hiekoitushiekka aiheutti hiihtäjälle aivotärähdyksen ja tikit nenään – ladun ylitysten suojaverkot tarkistetaan Kittilässä

Ladulle pää­ty­nyt hie­koi­tus­hiek­ka ai­heut­ti hiih­tä­jäl­le ai­vo­tä­räh­dyk­sen ja tikit nenään – ladun yli­tys­ten suo­ja­ver­kot tar­kis­te­taan Kit­ti­läs­sä

18.08.2022 15:09 3
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus esittää Antti Jämséniä sijaiseksi, kunnes uusi kunnanjohtaja  on valittu

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus esittää Antti Jämsé­niä si­jai­sek­si, kunnes uusi kun­nan­joh­ta­ja on valittu

16.08.2022 18:45 1
Tilaajille
Ounastähti-kuntayhtymä on pitänyt kesän aikana ylimääräisen yhtymäkokouksen – päätös: Heli Välikangas saa jatkaa toimitusjohtajana, mutta rikostuomio voi muuttaa tilanteen

Ou­nas­täh­ti-kun­tayh­ty­mä on pitänyt kesän aikana yli­mää­räi­sen yh­ty­mä­ko­kouk­sen – päätös: Heli Vä­li­kan­gas saa jatkaa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na, mutta ri­kos­tuo­mio voi muuttaa ti­lan­teen

01.08.2022 11:16 15
Tilaajille
Kittilässä ihmetellään uuden kunnanjohtajan Jari Rantapelkosen ratkaisua: "Sodankylä taisi luvata kuun taivaalta"

Kit­ti­läs­sä ih­me­tel­lään uuden kun­nan­joh­ta­jan Jari Ran­ta­pel­ko­sen rat­kai­sua: "So­dan­ky­lä taisi luvata kuun tai­vaal­ta"

23.06.2022 14:51 13
Tilaajille
Rakkavaarantie ja Hissitie peruskorjataan Kittilässä – miljoonaurakassa suositellaan venäläisen öljyn boikotointia

Rak­ka­vaa­ran­tie ja His­si­tie pe­rus­kor­ja­taan Kit­ti­läs­sä – mil­joo­na­ura­kas­sa suo­si­tel­laan ve­nä­läi­sen öljyn boi­ko­toin­tia

11.05.2022 21:16 2
Tilaajille
Auto rikkoutui tiemonttuun – Kittilän kunta maksaa korjauksen

Auto rik­kou­tui tie­mont­tuun – Kit­ti­län kunta maksaa kor­jauk­sen

05.05.2022 12:41 3
Tilaajille
Kittilä teki yhden Suomen parhaimmista tilinpäätöksistä asukaslukuun suhteutettuna – ylijäämää 5,5 miljoonaa

Kittilä teki yhden Suomen par­haim­mis­ta ti­lin­pää­tök­sis­tä asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na – y­li­jää­mää 5,5 mil­joo­naa

31.03.2022 10:00
Tilaajille
Kittilässä koronatartunnat kääntyneet laskuun – lukio etäopetukseen ensi viikosta alkaen

Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nat kään­ty­neet laskuun – lukio etä­ope­tuk­seen ensi vii­kos­ta alkaen

14.01.2022 16:52
Tilaajille
Kittilässä vierailukielto terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla

Kit­ti­läs­sä vie­rai­lu­kiel­to ter­veys­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­la

13.01.2022 20:30
Tilaajille