Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Kittilän kunta
Kittilässä ihmetellään uuden kunnanjohtajan Jari Rantapelkosen ratkaisua: "Sodankylä taisi luvata kuun taivaalta"

Kit­ti­läs­sä ih­me­tel­lään uuden kun­nan­joh­ta­jan Jari Ran­ta­pel­ko­sen rat­kai­sua: "So­dan­ky­lä taisi luvata kuun tai­vaal­ta"

23.06.2022 14:51 13
Tilaajille
Rakkavaarantie ja Hissitie peruskorjataan Kittilässä – miljoonaurakassa suositellaan venäläisen öljyn boikotointia

Rak­ka­vaa­ran­tie ja His­si­tie pe­rus­kor­ja­taan Kit­ti­läs­sä – mil­joo­na­ura­kas­sa suo­si­tel­laan ve­nä­läi­sen öljyn boi­ko­toin­tia

11.05.2022 21:16 2
Tilaajille
Auto rikkoutui tiemonttuun – Kittilän kunta maksaa korjauksen

Auto rik­kou­tui tie­mont­tuun – Kit­ti­län kunta maksaa kor­jauk­sen

05.05.2022 12:41 3
Tilaajille
Kittilä teki yhden Suomen parhaimmista tilinpäätöksistä asukaslukuun suhteutettuna – ylijäämää 5,5 miljoonaa

Kittilä teki yhden Suomen par­haim­mis­ta ti­lin­pää­tök­sis­tä asu­kas­lu­kuun suh­teu­tet­tu­na – y­li­jää­mää 5,5 mil­joo­naa

31.03.2022 10:00
Tilaajille
Kittilässä koronatartunnat kääntyneet laskuun – lukio etäopetukseen ensi viikosta alkaen

Kit­ti­läs­sä ko­ro­na­tar­tun­nat kään­ty­neet laskuun – lukio etä­ope­tuk­seen ensi vii­kos­ta alkaen

14.01.2022 16:52
Tilaajille
Kittilässä vierailukielto terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolla

Kit­ti­läs­sä vie­rai­lu­kiel­to ter­veys­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­la

13.01.2022 20:30
Tilaajille
Kittilän kunta järjestää aluevaalipaneelin perjantaina  – sekä yleisö että panelistit osallistuvat etänä

Kit­ti­län kunta jär­jes­tää alue­vaa­li­pa­nee­lin per­jan­tai­na – sekä yleisö että pa­ne­lis­tit osal­lis­tu­vat etänä

12.01.2022 22:04
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsén: Etä- ja sesonkityö lisäävät oppilaita – huomioitava valtionosuuksissa

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja Antti Jämsén: Etä- ja se­son­ki­työ li­sää­vät op­pi­lai­ta – huo­mioi­ta­va val­tion­osuuk­sis­sa

16.12.2021 16:12
Tilaajille
Kittilän uusi kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen halusi kuntajohtajuuden mestaruussarjaan

Kit­ti­län uusi kun­nan­joh­ta­ja Jari Ran­ta­pel­ko­nen halusi kun­ta­joh­ta­juu­den mes­ta­ruus­sar­jaan

13.12.2021 20:28 1
Tilaajille
Kittilän kunnanhallitus esittää Jari Rantapelkosta Kittilän kunnanjohtajaksi

Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tus esittää Jari Ran­ta­pel­kos­ta Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si

09.11.2021 18:13 1
Tilaajille
Kittilä pitää veroprosentit ennallaan

Kittilä pitää ve­ro­pro­sen­tit en­nal­laan

09.11.2021 17:09
Tilaajille
Oikeusprosessin pituus on ylittänyt Kittilä-jupakassa jo aikoja sitten kohtuuden rajat
Pääkirjoitus

Oi­keus­pro­ses­sin pituus on ylit­tä­nyt Kit­ti­lä-ju­pa­kas­sa jo aikoja sitten koh­tuu­den rajat

05.11.2021 14:21 6
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi jäljellä kaksi vaihtoehtoa

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si jäl­jel­lä kaksi vaih­to­eh­toa

27.10.2021 09:28 3
Tilaajille
Jari Rantapelkonen ja Markku Vehkaoja loppusuoralle Kittilän kunnanjohtajan haussa

Jari Ran­ta­pel­ko­nen ja Markku Veh­ka­oja lop­pu­suo­ral­le Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haussa

14.10.2021 19:51
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtajaksi hakeneista kahdeksan haastatteluun

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jak­si ha­ke­neis­ta kah­dek­san haas­tat­te­luun

05.10.2021 20:11 2
Tilaajille
Google ilmoitti, että Kittilän kunta on suljettu pysyvästi

Google il­moit­ti, että Kit­ti­län kunta on sul­jet­tu py­sy­väs­ti

04.10.2021 20:44 5
Tilaajille
Levitunturin länsipuolelle voi tulla myös pysyvää asutusta – Levi laajenee lounaaseen

Le­vi­tun­tu­rin län­si­puo­lel­le voi tulla myös pysyvää asu­tus­ta – Levi laa­je­nee lou­naa­seen

03.10.2021 15:59
Tilaajille
Kittilän tulvapenkalle hintaa aiottua enemmän

Kit­ti­län tul­va­pen­kal­le hintaa aiottua enemmän

01.10.2021 18:47
Tilaajille
Kittilän entinen sivistystoimenjohtaja ei saanut valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Kit­ti­län entinen si­vis­tys­toi­men­joh­ta­ja ei saanut va­li­tus­lu­paa Kor­keim­paan hal­lin­to-oi­keu­teen

21.09.2021 10:20
Tilaajille
Kittilä jatkaa tutuilla vetäjillä: Aki Nevalainen ja Pekka Rajala luotsaavat valtuustoa ja kunnanhallitusta

Kittilä jatkaa tu­tuil­la ve­tä­jil­lä: Aki Ne­va­lai­nen ja Pekka Rajala luot­saa­vat val­tuus­toa ja kun­nan­hal­li­tus­ta

17.08.2021 19:55
Tilaajille