Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Pallas
HS: Pallaksella lumivyöryssä kuolleen naisen hätäpuhelu luokiteltiin ei-kiireelliseksi

HS: Pal­lak­sel­la lu­mi­vyö­rys­sä kuol­leen naisen hä­tä­pu­he­lu luo­ki­tel­tiin ei-kii­reel­li­sek­si

08.01.2024 18:10 12
Tilaajille
Lumivyöryssä kuolleiden muistoksi järjestetään suruhartaus Pallastunturin entisellä luontokeskuksella

Lu­mi­vyö­rys­sä kuol­lei­den muis­tok­si jär­jes­te­tään su­ru­har­taus Pal­las­tun­tu­rin en­ti­sel­lä luon­to­kes­kuk­sel­la

06.01.2024 17:36
Tilaajille
Näillä vuoristo-oppaan vinkeillä retkeily tuntureissa hoituu turvallisesti – vyöryt eivät lähde liikkeelle kovista äänistä, niin kuin Aku Ankoissa

Näillä vuo­ris­to-op­paan vin­keil­lä ret­kei­ly tun­tu­reis­sa hoituu tur­val­li­ses­ti – vyöryt eivät lähde liik­keel­le kovista ää­nis­tä, niin kuin Aku An­kois­sa

05.01.2024 05:00 4
Tilaajille
Lumesta pilkottaneet ahkiot paljastivat Pallaksella lumivyöryssä kuolleiden sijainnit – "naisen löytäminen aikaisin oli sattumaa"

Lumesta pil­kot­ta­neet ahkiot pal­jas­ti­vat Pal­lak­sel­la lu­mi­vyö­rys­sä kuol­lei­den si­jain­nit – "naisen löy­tä­mi­nen ai­kai­sin oli sat­tu­maa"

04.01.2024 20:43 14
Tilaajille
Pallaksella kadonnut poika löytyi kuolleena torstaina – etsinnät alueella on saatu päätökseen, kertoo poliisi

Pal­lak­sel­la ka­don­nut poika löytyi kuol­lee­na tors­tai­na – et­sin­nät alueel­la on saatu pää­tök­seen, kertoo poliisi

04.01.2024 17:50 10
Tilaajille
Toivo lapsen löytymisestä elossa hiipuu Pallaksella Muoniossa – näin tapahtumat etenivät onnettomuuspäivänä

Toivo lapsen löy­ty­mi­ses­tä elossa hiipuu Pal­lak­sel­la Muo­nios­sa – näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät on­net­to­muus­päi­vä­nä

04.01.2024 10:43 1
Tilaajille
Lapsen etsintä jatkuu Pallaksella – poliisi pyytää välttämään liikkumista Pyhäkurun alueella lumivyöryvaaran vuoksi

Lapsen etsintä jatkuu Pal­lak­sel­la – poliisi pyytää vält­tä­mään liik­ku­mis­ta Py­hä­ku­run alueel­la lu­mi­vyö­ry­vaa­ran vuoksi

04.01.2024 09:49 4
Tilaajille
"Ei nähnyt taivasta eikä maata" – näin hiihtäjien etsinnöissä mukana ollut poroisäntä kuvailee olosuhteita Pallaksella

"Ei nähnyt tai­vas­ta eikä maata" – näin hiih­tä­jien et­sin­nöis­sä mukana ollut po­ro­isän­tä ku­vai­lee olo­suh­tei­ta Pal­lak­sel­la

03.01.2024 14:22 6
Tilaajille
Lumivyöryyn jäänyttä lasta etsitään Pallastunturilla ankarassa säässä: pakkasta on jopa 24 astetta, tuuli lisää kylmyyttä

Lu­mi­vyö­ryyn jää­nyt­tä lasta et­si­tään Pal­las­tun­tu­ril­la an­ka­ras­sa säässä: pak­kas­ta on jopa 24 as­tet­ta, tuuli lisää kyl­myyt­tä

03.01.2024 23:45
Tilaajille
Lumivyöryyn joutuneen lapsen etsinnät lopetettu Pallaksella – "Etsinnät jatkuvat huomenna ja niitä jatketaan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy"

Lu­mi­vyö­ryyn jou­tu­neen lapsen et­sin­nät lo­pe­tet­tu Pal­lak­sel­la – "Et­sin­nät jat­ku­vat huo­men­na ja niitä jat­ke­taan siihen saakka, kunnes lapsi löytyy"

03.01.2024 19:29 5
Tilaajille
Kaksi ihmistä jäi lumivyöryyn Pallaksella – palopäällikkö: "Onneksi kävi onni onnettomuudessa"

Kaksi ihmistä jäi lu­mi­vyö­ryyn Pal­lak­sel­la – pa­lo­pääl­lik­kö: "On­nek­si kävi onni on­net­to­muu­des­sa"

27.11.2023 14:56
Tilaajille
Lapissa satanut paikoin yli 20 senttiä lunta, Ylläksellä lähdettiin jo hiihtoladulle – Värriön tutkimusasemalla rikottiin kaikkien aikojen sade-ennätys

Lapissa satanut paikoin yli 20 senttiä lunta, Yl­läk­sel­lä läh­det­tiin jo hiih­to­la­dul­le – Värriön tut­ki­mus­ase­mal­la ri­kot­tiin kaik­kien aikojen sa­de-en­nä­tys

20.09.2023 12:24 5
Tilaajille
Pallaksen kävijöitä palvelee peräkärryn päälle rakennettu infotupa – uuden luontokeskuksen suunnittelu käynnissä

Pal­lak­sen kä­vi­jöi­tä pal­ve­lee pe­rä­kär­ryn päälle ra­ken­net­tu in­fo­tu­pa – uuden luon­to­kes­kuk­sen suun­nit­te­lu käyn­nis­sä

12.09.2023 10:41 3
Tilaajille
Presidentille tuotiin paperi, joka olisi torpedoinut Suomen suosituimman kansallispuiston perustamisen – Asiasta väännettiin 30 vuotta

Pre­si­den­til­le tuotiin paperi, joka olisi tor­pe­doi­nut Suomen suo­si­tuim­man kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­sen – Asiasta vään­net­tiin 30 vuotta

16.04.2023 05:00 2
Tilaajille
Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kirjaksi – kirjailija kertoo Lapin kolme suosikkikohdetta, joille on menettänyt sydämensä

Harri Ahonen kiersi 225 reittiä Lapissa ja kokosi ne kir­jak­si – kir­jai­li­ja kertoo Lapin kolme suo­sik­ki­koh­det­ta, joille on me­net­tä­nyt sy­dä­men­sä

10.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Lumivyöryjen riski on koholla Lapissa – osassa tuntureista olosuhteet ovat jopa vaaralliset

Lu­mi­vyö­ry­jen riski on koholla Lapissa – osassa tun­tu­reis­ta olo­suh­teet ovat jopa vaa­ral­li­set

08.04.2023 14:23
Muoniolaisella Mika Fältillä on 60-prosenttinen cp-vamma – silti hän valloittaa 6 000 metriä korkeita vuoria ja valmentaa työkseen vapaalaskijoita

Muo­nio­lai­sel­la Mika Fäl­til­lä on 60-pro­sent­ti­nen cp-vam­ma – silti hän val­loit­taa 6 000 metriä kor­kei­ta vuoria ja val­men­taa työk­seen va­paa­las­ki­joi­ta

11.04.2023 13:41 1
Tilaajille
Listasimme 12 talviretkivinkkiä Tunturi-Lapista – Pallas- ja Yllästunturien maisemista löytyy jotain ihan jokaiselle

Lis­ta­sim­me 12 tal­vi­ret­ki­vink­kiä Tun­tu­ri-La­pis­ta – Pallas- ja Yl­läs­tun­tu­rien mai­se­mis­ta löytyy jotain ihan jo­kai­sel­le

05.02.2023 06:00 6
Tilaajille
Kittilän haikailu Pallaksen perään on ymmärrettävää, mutta turhaa
Pääkirjoitus

Kit­ti­län hai­kai­lu Pal­lak­sen perään on ym­mär­ret­tä­vää, mutta turhaa

19.12.2022 20:00 6
Tilaajille
Valtuustoaloite: Pallas takaisin Kittilään – "Aluetta ei ole kehitetty mitenkään sen jälkeen, kun se siirrettiin Muonion kuntaan"

Val­tuus­toa­loi­te: Pallas ta­kai­sin Kit­ti­lään – "A­luet­ta ei ole ke­hi­tet­ty mi­ten­kään sen jäl­keen, kun se siir­ret­tiin Muonion kun­taan"

18.12.2022 16:17 31
Tilaajille