Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Valokuitu
Valokuidun rakentaminen jatkuu Meri-Lapissa kiivaana, mutta aikainen talvi siirsi osan töistä kevääseen

Va­lo­kui­dun ra­ken­ta­mi­nen jatkuu Me­ri-La­pis­sa kii­vaa­na, mutta ai­kai­nen talvi siirsi osan töistä ke­vää­seen

08.12.2023 10:08 2
Tilaajille
Kemin kaupunki myy laajan runkoverkkonsa valokuituyhtiö Valoolle

Kemin kau­pun­ki myy laajan run­ko­verk­kon­sa va­lo­kui­tuyh­tiö Va­lool­le

04.12.2023 15:28
Tilaajille
Kolme isoa verkkoyhtiötä rynnisti kaivamaan kuitua Kemin lähiöihin yhtä aikaa

Kolme isoa verk­koyh­tiö­tä ryn­nis­ti kai­va­maan kuitua Kemin lä­hiöi­hin yhtä aikaa

29.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Valokuitunen oy osti Rautiosaaren kyläverkko osuuskunnan valokuituverkot Rovaniemellä

Va­lo­kui­tu­nen oy osti Rau­tio­saa­ren ky­lä­verk­ko osuus­kun­nan va­lo­kui­tu­ver­kot Ro­va­nie­mel­lä

27.06.2023 21:19
Tilaajille
Valokuituverkoston rakentaminen alkaa Torniossa

Va­lo­kui­tu­ver­kos­ton ra­ken­ta­mi­nen alkaa Tor­nios­sa

19.06.2023 11:45
Tilaajille
Kemissä on kymmenien kilometrien valokuituverkko vain kaupungin omassa käytössä – nyt pohditaan sen myyntiä

Kemissä on kym­me­nien ki­lo­met­rien va­lo­kui­tu­verk­ko vain kau­pun­gin omassa käy­tös­sä – nyt poh­di­taan sen myyntiä

13.06.2023 05:00 2
Tilaajille
Kaksi Lapissa toimivaa valokuituyritystä sai huomautuksen – rakentamisajankohdan epämääräisyys ja sopimuksen purkukulut herättivät huomiota

Kaksi Lapissa toi­mi­vaa va­lo­kui­tuy­ri­tys­tä sai huo­mau­tuk­sen – ra­ken­ta­mis­ajan­koh­dan epä­mää­räi­syys ja so­pi­muk­sen pur­ku­ku­lut he­rät­ti­vät huo­mio­ta

07.06.2023 16:59 5
Tilaajille
Neve osti Kemijärven ja Sallan valokuituverkot

Neve osti Ke­mi­jär­ven ja Sallan va­lo­kui­tu­ver­kot

06.06.2023 20:07 2
Tilaajille
Kittilän kunnan vuokra-asuntoihin rakennetaan valokuitu – "Mahdollistaa myös muiden kuntalaisten liittymisen"

Kit­ti­län kunnan vuok­ra-asun­toi­hin ra­ken­ne­taan va­lo­kui­tu – "Mah­dol­lis­taa myös muiden kun­ta­lais­ten liit­ty­mi­sen"

19.05.2023 09:22 2
Tilaajille
Valokuitufirmojen kilpajuoksu Lappiin näkyy nollahintoina – "Kun kuitua on tarjolla, se kannattaa ostaa"

Va­lo­kui­tu­fir­mo­jen kil­pa­juok­su Lappiin näkyy nol­la­hin­toi­na – "Kun kuitua on tar­jol­la, se kan­nat­taa ostaa"

08.05.2023 05:00 10
Tilaajille
"Iso asia, kun yritämme houkutella uusia asukkaita tänne pohjoiseen" – valokuitu pelasti Pelkosenniemellä asuvan Laura Lakson etätyöt, yhteydet yleistyvät pikku hiljaa Lapin maaseudulla

"Iso asia, kun yri­täm­me hou­ku­tel­la uusia asuk­kai­ta tänne poh­joi­seen" – ­va­lo­kui­tu pelasti Pel­ko­sen­nie­mel­lä asuvan Laura Lakson etä­työt, yh­tey­det yleis­ty­vät pikku hiljaa Lapin maa­seu­dul­la

01.12.2022 05:00 6
Tilaajille
Valokuituverkkoa laajennetaan uusille alueille Kemijärvellä ensi keväänä

Va­lo­kui­tu­verk­koa laa­jen­ne­taan uusille alueil­le Ke­mi­jär­vel­lä ensi keväänä

21.10.2022 20:45
Tilaajille

Simon kunnan omis­ta­miin huo­neis­toi­hin va­lo­kui­tuyh­tey­det

13.10.2022 13:33
Nyt loppuu puhelinmotti – Niesin asukkaat kerääntyivät talkoojoukoksi, ja kylä saa vihdoin valokuituverkon

Nyt loppuu pu­he­lin­mot­ti – Niesin asuk­kaat ke­rään­tyi­vät tal­koo­jou­kok­si, ja kylä saa vihdoin va­lo­kui­tu­ver­kon

03.08.2022 09:07
Tilaajille
Täyskuitu rakentaa Meri-Lapissa ensimmäiset huippunopeat verkot Tornioon ja Keminmaahan

Täys­kui­tu ra­ken­taa Me­ri-La­pis­sa en­sim­mäi­set huip­pu­no­peat verkot Tor­nioon ja Ke­min­maa­han

28.04.2022 11:32 3
Tilaajille
Koillisnet panostaa Kemijärvellä omakotitaloasukkaisiin – valokuituyhtiö laajentaa verkkoaan Sipovaaran ja Kallaanvaaran asuinalueille

Koil­lis­net pa­nos­taa Ke­mi­jär­vel­lä oma­ko­ti­ta­loa­suk­kai­siin – va­lo­kui­tuyh­tiö laa­jen­taa verk­koaan Si­po­vaa­ran ja Kal­laan­vaa­ran asuin­alueil­le

18.04.2022 14:49
Tilaajille
Posion Sirniössä ajetaan mäen päälle, kun halutaan puhua puhelimessa tai maksaa laskut – tällaista on elämä toimimattomien puhelin- ja verkkoyhteyksien takana:  "Minusta tämä tuntuu erittäin epäreilulta"

Posion Sir­niös­sä ajetaan mäen päälle, kun ha­lu­taan puhua pu­he­li­mes­sa tai maksaa laskut – täl­lais­ta on elämä toi­mi­mat­to­mien pu­he­lin- ja verk­koyh­teyk­sien takana:  "Mi­nus­ta tämä tuntuu erit­täin epä­rei­lul­ta"

09.03.2022 17:31 1
Tilaajille
Kemiin valokuituverkkoa rakentava Adola hakee lisää tilaajia hankkeen toteuttamiseksi – Päätös toteutuksesta kesäkuun loppuun mennessä

Kemiin va­lo­kui­tu­verk­koa ra­ken­ta­va Adola hakee lisää ti­laa­jia hank­keen to­teut­ta­mi­sek­si – Päätös to­teu­tuk­ses­ta ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

14.05.2021 10:32
Tilaajille
Kaipaatko mökillesi laajakaistaa? – Lapissa selvitetään, missä olisi suurin tarve uusille valokuituyhteyksille

Kai­paat­ko mö­kil­le­si laa­ja­kais­taa? – Lapissa sel­vi­te­tään, missä olisi suurin tarve uusille va­lo­kui­tuyh­teyk­sil­le

29.04.2021 19:31 4
Tilaajille
Valokuitua vihdoin kyliin – Etelä-Posion valokuituhankkeella kannustetaan muitakin kyliä kuidun vetämiseen

Va­lo­kui­tua vihdoin kyliin – Ete­lä-Po­sion va­lo­kui­tu­hank­keel­la kan­nus­te­taan mui­ta­kin kyliä kuidun ve­tä­mi­seen

26.03.2021 10:26
Tilaajille