Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

timo kurula
Kittilä valitsi kunnanjohtajakseen kiistoissa marinoidun Timo Kurulan – keskinäisen luottamuksen palauttaminen on tehtävälistan kärjessä

Kittilä valitsi kun­nan­joh­ta­jak­seen kiis­tois­sa ma­ri­noi­dun Timo Kurulan – kes­ki­näi­sen luot­ta­muk­sen pa­laut­ta­mi­nen on teh­tä­vä­lis­tan kär­jes­sä

18.12.2022 17:35 6
Tilaajille
Kittilän johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua ensitöikseen asuntopulaan – johtajavalinnan eriävissä mielipiteissä hän ei näe mitään erikoista

Kit­ti­län johtoon valittu Timo Kurula aikoo tarttua en­si­töik­seen asun­to­pu­laan – joh­ta­ja­va­lin­nan eriä­vis­sä mie­li­pi­teis­sä hän ei näe mitään eri­kois­ta

15.12.2022 19:50 18
Tilaajille
Kittilän uudeksi kunnanjohtajaksi valittiin Timo Kurula – sai yli puolet äänistä, mutta peräti seitsemän valtuutettua jätti päätökseen eriävän mielipiteen

Kit­ti­län uudeksi kun­nan­joh­ta­jak­si va­lit­tiin Timo Kurula – sai yli puolet ää­nis­tä, mutta peräti seit­se­män val­tuu­tet­tua jätti pää­tök­seen eriävän mie­li­pi­teen

15.12.2022 16:37 44
Tilaajille
Kittilä-jupakan lakilaskut olivat ensin piilossa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä käsitellään hovissa

Kit­ti­lä-ju­pa­kan la­ki­las­kut olivat ensin pii­los­sa, sitten hukassa ja salassa – nyt niitä kä­si­tel­lään hovissa

07.06.2022 06:00 7
Tilaajille
Korkein oikeus aloitti Kittilä-jupakan vastaajien ja todistajien kuulemisen Rovaniemellä – Timo Kurula: "En toivoisi tällaista kenellekään"

Korkein oikeus aloitti Kit­ti­lä-ju­pa­kan vas­taa­jien ja to­dis­ta­jien kuu­le­mi­sen Ro­va­nie­mel­lä – Timo Kurula: "En toi­voi­si täl­lais­ta ke­nel­le­kään"

25.04.2022 16:05 16
Tilaajille