Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Lapin kansanedustajat
Mikko Kärnän kampanja oli viime eduskuntavaalien kallein – katso, mitä kansanedustajien kampanjat maksoivat, ja mistä rahat tulivat

Mikko Kärnän kam­pan­ja oli viime edus­kun­ta­vaa­lien kallein – katso, mitä kan­san­edus­ta­jien kam­pan­jat mak­soi­vat, ja mistä rahat tulivat

18.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Uusi Suomi: Markus Mustajärvi jättää politiikan

Uusi Suomi: Markus Mus­ta­jär­vi jättää po­li­tii­kan

12.01.2023 10:52 4
Tilaajille
Lapin kaikki tulevat kansanedustajat saattavat olla kaupunkilaisia – vasemmistoliitto voi muuttaa tilanteen vaikkapa Riikka Karppisen avulla
Kolumni

Lapin kaikki tulevat kan­san­edus­ta­jat saat­ta­vat olla kau­pun­ki­lai­sia – va­sem­mis­to­liit­to voi muuttaa ti­lan­teen vaik­ka­pa Riikka Karp­pi­sen avulla

22.12.2022 06:00 18
Tilaajille
Saamelaiskäräjien päätös ei muuttanut Lapin kansanedustajien näkemyksiä – Markus Mustajärveä kuitenkin askarruttaa, onko Avaskarin mieli muuttunut

Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

02.12.2022 16:30 21
Tilaajille
Miksi keskusta riitautti luonnonsuojelulain, Katri Kulmuni?

Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

01.12.2022 17:31 22
Tilaajille
Lapin kansanedustajat uinahtivat oppivelvollisuuslakia uudistettaessa
Pääkirjoitus

Lapin kan­san­edus­ta­jat ui­nah­ti­vat op­pi­vel­vol­li­suus­la­kia uu­dis­tet­taes­sa

24.11.2022 18:00 2
Tilaajille
Miksi Lapin kansanedustajat vastustavat lakia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Lapin kan­san­edus­ta­jat vas­tus­ta­vat lakia?

12.11.2022 05:30 3
Tilaajille
Viisi Lapin kansanedustajaa aikoo äänestää ei, jos saamelaiskäräjälaki etenee nykymuodossa eduskuntaan

Viisi Lapin kan­san­edus­ta­jaa aikoo ää­nes­tää ei, jos saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki etenee ny­ky­muo­dos­sa edus­kun­taan

11.11.2022 14:37 28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketkä menevät läpi La­pis­ta?

04.11.2022 05:00 2
Tilaajille
Lappi menettää taas yhden kansanedustajan – Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä on harkittava jälleen vakavasti Tarastin esityksen pohjalta
Pääkirjoitus

Lappi me­net­tää taas yhden kan­san­edus­ta­jan – Oulun ja Lapin vaa­li­pii­rien yh­dis­tä­mis­tä on har­kit­ta­va jälleen va­ka­vas­ti Ta­ras­tin esi­tyk­sen poh­jal­ta

02.11.2022 20:00 16
Tilaajille
"Tämä tekee tiukasta pelistä äärimmäisen tiukan" – kansanedustajan paikkojen väheneminen oli Lapin puolueväelle iso pettymys, mutta vaali-intoa se ei latista

"Tämä tekee tiu­kas­ta pelistä ää­rim­mäi­sen tiukan" – kan­san­edus­ta­jan paik­ko­jen vä­he­ne­mi­nen oli Lapin puo­lue­väel­le iso pet­ty­mys, mutta vaa­li-in­toa se ei latista

02.11.2022 19:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kysymys Lapin kan­san­edus­ta­jil­le

02.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Lappi menettää yhden kansanedustajan ja Kaakkois-Suomi kaksi kevään eduskuntavaaleissa, kertoo vaalijohtaja – lisäpaikat pakkautuvat Etelä-Suomeen

Lappi me­net­tää yhden kan­san­edus­ta­jan ja Kaak­kois-Suo­mi kaksi kevään edus­kun­ta­vaa­leis­sa, kertoo vaa­li­joh­ta­ja – li­sä­pai­kat pak­kau­tu­vat Ete­lä-Suo­meen

01.11.2022 15:45 16
Hallituksen kalenterista löytyy yhä lupaava merkintä, mutta taustalla toiveet saamelaiskäräjälain uudistuksesta ovat hiipuneet – kansanedustaja: "Ei tule eduskuntaan"

Hal­li­tuk­sen ka­len­te­ris­ta löytyy yhä lupaava mer­kin­tä, mutta taus­tal­la toiveet saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­tuk­ses­ta ovat hii­pu­neet – kan­sa­ne­dus­ta­ja: "Ei tule edus­kun­taan"

26.10.2022 19:32 5
Tilaajille
Toimittajalta: Saamelaiskäräjälaki pitäisi saada eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäljellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki pitäisi saada edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäl­jel­lä

26.10.2022 07:00 5
Tilaajille
Tieasiat esillä Pellon kunnan eduskuntavierailulla

Tie­asiat esillä Pellon kunnan edus­kun­ta­vie­rai­lul­la

19.09.2022 16:58 1
Tilaajille
Pääministeripuolue sdp:n kannatus on pysytellyt ihmeen vahvana, mutta keskustan sukellus jatkuu – Lapissa kevään vaalien paikkaruletti on jo käynnissä
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue sdp:n kan­na­tus on py­sy­tel­lyt ihmeen vah­va­na, mutta kes­kus­tan su­kel­lus jatkuu – Lapissa kevään vaalien paik­ka­ru­let­ti on jo käyn­nis­sä

04.08.2022 20:06 29
Tilaajille
Lapin senaattorit vaihtuvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

29.06.2022 09:24 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

21.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kaisa Juuso pyrkii eduskuntaan toiselle kaudelle

Kaisa Juuso pyrkii edus­kun­taan toi­sel­le kau­del­le

14.06.2022 10:38 2
Tilaajille