Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin kansanedustajat
Vainio ja Rantapelkonen Lapin kuntapomojen tulokärjessä – tienasivat selvästi enemmän kuin kansanedustajat tai hyvinvointialueen johtajat

Vainio ja Ran­ta­pel­ko­nen Lapin kun­ta­po­mo­jen tu­lo­kär­jes­sä – tie­na­si­vat sel­väs­ti enemmän kuin kan­san­edus­ta­jat tai hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jat

08.11.2023 13:11 9
Tilaajille
Eduskunnasta: Voiko Suomessa vanheta arvokkaasti?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Voiko Suo­mes­sa vanheta ar­vok­kaas­ti?

05.10.2023 14:04 4
Suomeen tarvitaan lukuisten muiden maiden esimerkkien mukainen turistivero
Pääkirjoitus

Suomeen tar­vi­taan lu­kuis­ten muiden maiden esi­merk­kien mu­kai­nen tu­ris­ti­ve­ro

10.09.2023 17:00 6
Eduskunnasta: Korot jäävät leikkaamatta – velkakelloa ei pysty pysäyttämään vaalikaudessa edes oikeistohallitus
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Korot jäävät leik­kaa­mat­ta – vel­ka­kel­loa ei pysty py­säyt­tä­mään vaa­li­kau­des­sa edes oi­keis­to­hal­li­tus

08.09.2023 07:00 25
IS: Heikki Autto, Johanna-Ojala Niemelä ja Kaisa Juuso kansaedustajien taksinkäyttäjien kärkipäätä

IS: Heikki Autto, Jo­han­na-Oja­la Niemelä ja Kaisa Juuso kan­sa­edus­ta­jien tak­sin­käyt­tä­jien kär­ki­pää­tä

25.08.2023 13:59 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­koi­tus py­hit­tää keinot?

22.08.2023 05:00 2
Kokemus valtiovarainministerinä ei painanut: Katri Kulmuni hävisi puheenjohtajapaikan Markus Lohelle – Lappi sai kolmen valiokunnan puheenjohtajuudet

Kokemus val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri­nä ei pai­na­nut: Katri Kulmuni hävisi pu­heen­joh­ta­ja­pai­kan Markus Lohelle – Lappi sai kolmen va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­det

28.06.2023 09:30 13
Tilaajille
Liikenteen kehitys nousi Lapin asiaksi –näin lappilaiset kansanedustajat Kaisa Juuso, Sara Seppänen ja Heikki Autto kommentoivat hallitusohjelmaa

Lii­ken­teen kehitys nousi Lapin asiaksi –näin lap­pi­lai­set kan­san­edus­ta­jat Kaisa Juuso, Sara Sep­pä­nen ja Heikki Autto kom­men­toi­vat hal­li­tus­oh­jel­maa

16.06.2023 21:17 42
Tilaajille
Eduskuntaan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mahdotonta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan
Pääkirjoitus

Edus­kun­taan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mah­do­ton­ta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan

06.06.2023 19:00
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Lapin edustajat haluavat hallitukselta erityisen pohjoisen ohjelman, jossa Lappi huomioidaan entistä paremmin

Lapin edus­ta­jat ha­lua­vat hal­li­tuk­sel­ta eri­tyi­sen poh­joi­sen oh­jel­man, jossa Lappi huo­mioi­daan entistä pa­rem­min

11.05.2023 13:36
Tilaajille
Heikki Autto vaikenee ministerihaaveista, Sara Seppäsen nousu ministeriksi olisi historian valossa poikkeustapaus

Heikki Autto vai­ke­nee mi­nis­te­ri­haa­veis­ta, Sara Sep­pä­sen nousu mi­nis­te­rik­si olisi his­to­rian valossa poik­keus­ta­paus

10.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Perussuomalaisten ärhentelyä ja pelisääntökeskustelut – Lapin edustajat kertovat, että Säätytalolla neuvotellaan silti hyvässä hengessä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten är­hen­te­lyä ja pe­li­sään­tö­kes­kus­te­lut – Lapin edus­ta­jat ker­to­vat, että Sää­ty­ta­lol­la neu­vo­tel­laan silti hyvässä hen­ges­sä

09.05.2023 16:13 11
Tilaajille
Enemmän tukea, vähemmän digiä ja tiukempi kuri – näillä keinoin Lapin kansanedustajat palauttaisivat työrauhan kouluihin

Enemmän tukea, vä­hem­män digiä ja tiu­kem­pi kuri – näillä keinoin Lapin kan­san­edus­ta­jat pa­laut­tai­si­vat työ­rau­han kou­lui­hin

13.04.2023 05:05 10
Tilaajille
Uusi eduskunta on saman ikäinen ja vain hiukan edellistä miehisempi, sotilaita ja sometähtiä on aiempaa enemmän
Pääkirjoitus

Uusi edus­kun­ta on saman ikäinen ja vain hiukan edel­lis­tä mie­hi­sem­pi, so­ti­lai­ta ja so­me­täh­tiä on aiempaa enemmän

12.04.2023 20:00
Lapin uudet kansanedustajat ovat melko yksimielisiä pohjoisen luontokysymyksistä – eroja löytyy etenkin kaivoskysymyksissä ja hiilineutraaliustavoitteissa

Lapin uudet kan­san­edus­ta­jat ovat melko yk­si­mie­li­siä poh­joi­sen luon­to­ky­sy­myk­sis­tä – eroja löytyy etenkin kai­vos­ky­sy­myk­sis­sä ja hii­li­neut­raa­lius­ta­voit­teis­sa

10.04.2023 15:00 23
Tilaajille
Meri-Lapin kansanedustajat: Liikenneyhteydet ja teollisuus tärkeitä tällä vaalikaudella

Me­ri-La­pin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Lii­ken­ne­yh­tey­det ja teol­li­suus tär­kei­tä tällä vaa­li­kau­del­la

06.04.2023 08:26 5
Miksi perussuomalaiset kampesi ohi keskustan ja miten sujui Sara Seppäsen vaaliyö? Podcastin päätösjaksossa pestään vaalien jälkipyykki

Miksi pe­rus­suo­ma­lai­set kampesi ohi kes­kus­tan ja miten sujui Sara Sep­pä­sen vaa­liyö? Pod­cas­tin pää­tös­jak­sos­sa pestään vaalien jäl­ki­pyyk­ki

06.04.2023 05:00 24
Punavihreä vaaliliitto olisi saanut Lapista kansanedustajan läpi – "Mahdollisuus oli keskusteluissa"

Pu­na­vih­reä vaa­li­liit­to olisi saanut Lapista kan­san­edus­ta­jan läpi – "Mah­dol­li­suus oli kes­kus­te­luis­sa"

04.04.2023 19:32 15
Tilaajille
Terttu Juujärvi ennusti perussuomalaisen ääniharavan nousun – Ikänsä politiikkaa seurannut kemiläinen ennakoi Lapin poliittisen kentän muutoksen

Terttu Juu­jär­vi ennusti pe­rus­suo­ma­lai­sen ää­ni­ha­ra­van nousun – Ikänsä po­li­tiik­kaa seu­ran­nut ke­mi­läi­nen ennakoi Lapin po­liit­ti­sen kentän muu­tok­sen

04.04.2023 05:00 8
Tilaajille