Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Lapin kansanedustajat
Tieasiat esillä Pellon kunnan eduskuntavierailulla

Tie­asiat esillä Pellon kunnan edus­kun­ta­vie­rai­lul­la

19.09.2022 16:58 1
Tilaajille
Pääministeripuolue sdp:n kannatus on pysytellyt ihmeen vahvana, mutta keskustan sukellus jatkuu – Lapissa kevään vaalien paikkaruletti on jo käynnissä
Pääkirjoitus

Pää­mi­nis­te­ri­puo­lue sdp:n kan­na­tus on py­sy­tel­lyt ihmeen vah­va­na, mutta kes­kus­tan su­kel­lus jatkuu – Lapissa kevään vaalien paik­ka­ru­let­ti on jo käyn­nis­sä

04.08.2022 20:06 29
Tilaajille
Lapin senaattorit vaihtuvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

29.06.2022 09:24 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin se­naat­to­rit vaih­tu­vat

21.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Kaisa Juuso pyrkii eduskuntaan toiselle kaudelle

Kaisa Juuso pyrkii edus­kun­taan toi­sel­le kau­del­le

14.06.2022 10:38 2
Tilaajille
Ukraina käänsi Lapin kansanedustajat Naton kannalle – vain Mustajärvi vastustaa, Ojala-Niemelä panttaa yhä kantaansa

Ukraina käänsi Lapin kan­san­edus­ta­jat Naton kan­nal­le – vain Mus­ta­jär­vi vas­tus­taa, Oja­la-Nie­me­lä panttaa yhä kan­taan­sa

11.05.2022 15:43 7
Tilaajille
Maijala palaa eduskuntaan, jos Lohi valitaan hyvinvointialueen johtoon – aluevaltuustoon nousisi Tapio Lintula Sodankylästä

Maijala palaa edus­kun­taan, jos Lohi va­li­taan hy­vin­voin­ti­alueen johtoon – alue­val­tuus­toon nousisi Tapio Lintula So­dan­ky­läs­tä

23.03.2022 14:26 14
Tilaajille
Kansanedustaja Markus Lohella koronatartunta

Kan­san­edus­ta­ja Markus Lohella ko­ro­na­tar­tun­ta

13.12.2021 10:00 20
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille
Selvitimme, miten Lapin kansanedustajat äänestivät tartuntatautilain muutoksesta – suurin osa oli poissa

Sel­vi­tim­me, miten Lapin kan­san­edus­ta­jat ää­nes­ti­vät tar­tun­ta­tau­ti­lain muu­tok­ses­ta – suurin osa oli poissa

15.10.2021 16:53 17
Tilaajille
Vapaa metsästysoikeus vaarassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vapaa met­säs­tys­oi­keus vaa­ras­sa

07.10.2021 08:05 24
Tilaajille
Lapin kansanedustajat vaativat ulkopaikkakuntalaisten holtittoman metsästyksen laittamista järjestykseen – kova kannanotto kritisoi muun muassa vieraslupien määrää ja kotipaikkakunnalla kikkailua

Lapin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten hol­tit­to­man met­säs­tyk­sen lait­ta­mis­ta jär­jes­tyk­seen – kova kan­nan­ot­to kri­ti­soi muun muassa vie­ras­lu­pien määrää ja ko­ti­paik­ka­kun­nal­la kik­kai­lua

01.10.2021 16:27 14
Tilaajille
Näin Lapin kansanedustajat kommentoivat hallituksen budjettiesitystä – Keräämme tähän juttuun kommentit kansanedustajilta

Näin Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­esi­tys­tä – Ke­rääm­me tähän juttuun kom­men­tit kan­san­edus­ta­jil­ta

09.09.2021 16:30 12
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: eduskunta ei voi jäädä kesätauolle ennen kuin maahantuloa koskevaan lainsäädäntöön on tullut selvyys

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: edus­kun­ta ei voi jäädä ke­sä­tauol­le ennen kuin maa­han­tu­loa kos­ke­vaan lain­sää­dän­töön on tullut selvyys

02.06.2021 16:38 4
Tilaajille
Lappilaisedustajien EU-äänestyksessä oli draamaa: Ojala-Niemelä keskeytti sairauslomansa ja Mustajärvi oli poissa, vaikka istui eduskuntasalissa

Lap­pi­lais­edus­ta­jien EU-ää­nes­tyk­ses­sä oli draa­maa: Oja­la-Nie­me­lä kes­keyt­ti sai­raus­lo­man­sa ja Mus­ta­jär­vi oli poissa, vaikka istui edus­kun­ta­sa­lis­sa

19.05.2021 18:44 7
Tilaajille
Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vastustavat EU-pakettia – Kulmuni karanteenissa, Mustajärvi sairaalassa

Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vas­tus­ta­vat EU-pa­ket­tia – Kulmuni ka­ran­tee­nis­sa, Mus­ta­jär­vi sai­raa­las­sa

11.05.2021 14:56 26
Tilaajille
Lapin kansanedustajat: Tarvittavista tukitoimista tehtävä päätökset  jo tällä viikolla kehysriihessä – Perussuomalaisten Juuso vaatii Kemille täyttä rakennetukea

Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jat: Tar­vit­ta­vis­ta tu­ki­toi­mis­ta tehtävä pää­tök­set jo tällä vii­kol­la ke­hys­rii­hes­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Juuso vaatii Kemille täyttä ra­ken­ne­tu­kea

20.04.2021 20:21 10
Tilaajille
Konkaripoliitikko Esko-Juhani Tennilä ei lähde ehdolle kevään kunnallisvaaleissa – Katso kuvat vuosien varrelta

Kon­ka­ri­po­lii­tik­ko Es­ko-Ju­ha­ni Tennilä ei lähde ehdolle kevään kun­nal­lis­vaa­leis­sa – Katso kuvat vuosien var­rel­ta

24.02.2021 15:03 6
Tilaajille
Näin Lapin kansanedustajat kommentoivat Kemin odotettua tehdaspäätöstä

Näin Lapin kan­san­edus­ta­jat kom­men­toi­vat Kemin odo­tet­tua teh­das­pää­tös­tä

11.02.2021 16:11 1
Tilaajille
Johanna Ojala-Niemelällä aivokasvain, joutuu vetäytymään perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuudesta, Antti Rinteestä povataan sijaista

Johanna Oja­la-Nie­me­läl­lä ai­vo­kas­vain, joutuu ve­täy­ty­mään pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­juu­des­ta, Antti Rin­tees­tä po­va­taan si­jais­ta

09.12.2020 08:32 4
Tilaajille