Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Hallitustunnustelut
Orpo pitää kehitysyhteistyön supistusta selvänä

Orpo pitää ke­hi­tys­yh­teis­työn su­pis­tus­ta selvänä

15.05.2023 22:45 7
Petteri Orpolla edessään vielä iso urakka hallituksen muodostamisessa
Pääkirjoitus

Petteri Orpolla edes­sään vielä iso urakka hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­ses­sa

27.04.2023 18:39 20
Tilaajille
Näkökulma: Oikeistohallitus kuvaa hyvin Orpon todennäköistä puolueyhdistelmää – Kokoomusta tutkinut professori Vesa Vares: "Oikeistolaisuutta on perinteisesti Suomessa väistetty"

Nä­kö­kul­ma: Oi­keis­to­hal­li­tus kuvaa hyvin Orpon to­den­nä­köis­tä puo­lue­yh­dis­tel­mää – Ko­koo­mus­ta tut­ki­nut pro­fes­so­ri Vesa Vares: "Oi­keis­to­lai­suut­ta on pe­rin­tei­ses­ti Suo­mes­sa väis­tet­ty"

27.04.2023 13:05
Tilaajille
Tuleeko oikeistohallitus? Petteri Orpo kertoo iltapäivällä, mitkä puolueet lähtevät hallitusneuvotteluihin

Tuleeko oi­keis­to­hal­li­tus? Petteri Orpo kertoo il­ta­päi­väl­lä, mitkä puo­lueet läh­te­vät hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin

27.04.2023 09:14
Purran ja Orpon tuijotettava toisiaan vielä maahanmuuttokysymyksissä – Perussuomalaisten Riikka Purra: "Sekä humanitaarista että työperäistä maahanmuuttoa on kiristettävä"

Purran ja Orpon tui­jo­tet­ta­va toi­siaan vielä maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sis­sä – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra: "Sekä hu­ma­ni­taa­ris­ta että työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa on ki­ris­tet­tä­vä"

25.04.2023 16:43 10
Tilaajille
Analyysi: Tinkimätön Sanna Marin vetää sdp:tä tiukasti oppositioon – Hallitustunnustelija kokoomuksen Petteri Orpo: "Erot ovat sosiaalidemokraattien kanssa aika isoja"

Ana­lyy­si: Tin­ki­mä­tön Sanna Marin vetää sdp:tä tiu­kas­ti op­po­si­tioon – Hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja ko­koo­muk­sen Petteri Orpo: "Erot ovat so­siaa­li­de­mo­kraat­tien kanssa aika isoja"

24.04.2023 18:08 2
Tilaajille
Analyysi: Perusporvarihallituksen tietä tasoittavat talous ja yhteinen oppositiotaival – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät talouslinjaukset ja penseä Sanna Marin

Ana­lyy­si: Pe­rus­por­va­ri­hal­li­tuk­sen tietä ta­soit­ta­vat talous ja yh­tei­nen op­po­si­tio­tai­val – Sdp:n esteenä ovat yhä sitkeät ta­lous­lin­jauk­set ja penseä Sanna Marin

21.04.2023 10:14
Tilaajille
Orpo: "Kuuden miljardin sopeutustarpeesta pidetään kiinni, puolueiden vastaukset eivät vielä antaneet näkemystä hallituspohjasta"

Orpo: "Kuuden mil­jar­din so­peu­tus­tar­pees­ta pi­de­tään kiinni, puo­luei­den vas­tauk­set eivät vielä an­ta­neet nä­ke­mys­tä hal­li­tus­poh­jas­ta"

19.04.2023 15:53 9
Tilaajille
Orpo: Tavoitteeni on ilmoittaa hallituspohja ennen vappua

Orpo: Ta­voit­tee­ni on il­moit­taa hal­li­tus­poh­ja ennen vappua

19.04.2023 13:53 6
Terveisiä hallitusneuvottelijoille: luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan rakentamalla Kemijoen patoihin ohitusuomat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­siä hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta vah­vis­te­taan ra­ken­ta­mal­la Ke­mi­joen pa­toi­hin ohi­tus­uo­mat

18.04.2023 05:30 1
Harvaan asutut seudut loistavat poissaolollaan hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksissä muille puolueille
Pääkirjoitus

Harvaan asutut seudut lois­ta­vat pois­sa­olol­laan hal­li­tus­tun­nus­te­li­ja Petteri Orpon ky­sy­myk­sis­sä muille puo­lueil­le

17.04.2023 20:49 15
Kokoomuksen Orpo on valittu odotetusti hallitustunnustelijaksi

Ko­koo­muk­sen Orpo on valittu odo­te­tus­ti hal­li­tus­tun­nus­te­li­jak­si

14.04.2023 11:01 2
Orpo hallitustunnusteluista: Kysymyksiä tulossa laajalla skaalalla, niitä muokataan vielä

Orpo hal­li­tus­tun­nus­te­luis­ta: Ky­sy­myk­siä tulossa laa­jal­la skaa­lal­la, niitä muo­ka­taan vielä

12.04.2023 16:58
Uusi eduskunta aloittaa työnsä – hallitustunnustelut alkavat tällä viikolla kysymyspatteriston lähettämisellä

Uusi edus­kun­ta aloit­taa työnsä – hal­li­tus­tun­nus­te­lut alkavat tällä vii­kol­la ky­sy­mys­pat­te­ris­ton lä­het­tä­mi­sel­lä

10.04.2023 19:15 1