Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Vasemmistoliitto
Minun presidenttini: Kemiläinen Iida Vahtola äänestää presidentinvaaleissa Li Anderssonia, joka on hänen mielestään ainoa oikeasti vasemmistolainen ehdokas

Minun pre­si­dent­ti­ni: Ke­mi­läi­nen Iida Vahtola ää­nes­tää pre­si­den­tin­vaa­leis­sa Li An­ders­so­nia, joka on hänen mie­les­tään ainoa oi­keas­ti va­sem­mis­to­lai­nen ehdokas

19.01.2024 17:15 10
Tilaajille
Juhani Hiltuselle jatkokausi Vasemmistoliiton Lapin piirijärjestön johdossa

Juhani Hil­tu­sel­le jat­ko­kau­si Va­sem­mis­to­lii­ton Lapin pii­ri­jär­jes­tön joh­dos­sa

28.11.2023 14:52
Tilaajille
Presidenttiehdokas Andersson muuttaisi asepalvelusta tasa-arvoisemmaksi – vaatii kilpailijoitaan paljastamaan Nato-korttinsa

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas An­ders­son muut­tai­si ase­pal­ve­lus­ta ta­sa-ar­voi­sem­mak­si – vaatii kil­pai­li­joi­taan pal­jas­ta­maan Na­to-kort­tin­sa

30.09.2023 18:30 1
Tilaajille
Näkökulma: Vasemmisto tuo säpinää presidenttikilpaan myöhäisheränneenä – Li Anderssonin ehdokkuus pistänee vauhtia myös SDP:n Jutta Urpilaisen pitkään harkintaan

Nä­kö­kul­ma: Va­sem­mis­to tuo säpinää pre­si­dent­ti­kil­paan myö­häis­he­rän­nee­nä – Li An­ders­so­nin eh­dok­kuus pis­tä­nee vauhtia myös SDP:n Jutta Ur­pi­lai­sen pitkään har­kin­taan

13.09.2023 16:18 15
Tilaajille
Vasemmistoliiton Li Andersson ilmoittautui mukaan presidenttikisaan

Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son il­moit­tau­tui mukaan pre­si­dent­ti­ki­saan

13.09.2023 15:36
Näkökulma: Hallituspohjasta alkoi heti raju suunsoitto – Ex-ministeri Paavo Arhinmäen purkaus halventaa äänestäjiä, mutta vihan voimalla vasemmisto tuskin vahvistuu

Nä­kö­kul­ma: Hal­li­tus­poh­jas­ta alkoi heti raju suun­soit­to – Ex-mi­nis­te­ri Paavo Ar­hin­mäen purkaus hal­ven­taa ää­nes­tä­jiä, mutta vihan voi­mal­la va­sem­mis­to tuskin vah­vis­tuu

28.04.2023 16:15 22
Tilaajille
Vasemmisto muuttui ja kadotti Lapissa perinteiset äänestäjänsä
Pääkirjoitus

Va­sem­mis­to muuttui ja kadotti Lapissa pe­rin­tei­set ää­nes­tä­jän­sä

14.04.2023 18:10 40
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:03 2
Tilaajille
Punavihreä vaaliliitto olisi saanut Lapista kansanedustajan läpi – "Mahdollisuus oli keskusteluissa"

Pu­na­vih­reä vaa­li­liit­to olisi saanut Lapista kan­san­edus­ta­jan läpi – "Mah­dol­li­suus oli kes­kus­te­luis­sa"

04.04.2023 19:32 15
Tilaajille
Lapin vasemmistossa ihmetellään, mihin katosi kolmannes kannatuksesta – "Meni huonommin kuin kamalimmissakaan painajaisissa"

Lapin va­sem­mis­tos­sa ih­me­tel­lään, mihin katosi kol­man­nes kan­na­tuk­ses­ta – "Meni huo­nom­min kuin ka­ma­lim­mis­sa­kaan pai­na­jai­sis­sa"

03.04.2023 14:11 26
Tilaajille
Vasemmistoliiton väki etsii Lapin vaalikatastrofiin syitä Natosta, hoitajien pakkolaista ja taktisesta äänestämisestä

Va­sem­mis­to­lii­ton väki etsii Lapin vaa­li­ka­tast­ro­fiin syitä Na­tos­ta, hoi­ta­jien pak­ko­lais­ta ja tak­ti­ses­ta ää­nes­tä­mi­ses­tä

02.04.2023 21:39 21
Tilaajille
Li Andersson, mitä sinulle tulee mieleen sanasta velka? – vasemmistoliiton puheenjohtaja vastaa viiteen nopeaan kysymykseen

Li An­ders­son, mitä sinulle tulee mieleen sanasta velka? – va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja vastaa viiteen nopeaan ky­sy­myk­seen

28.03.2023 18:00
Ammatillinen koulutus on parasta aluepolitiikkaa, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson – "Jos koulutusrakenteet lähtevät, lähtee myös työikäinen väestö"

Am­ma­til­li­nen kou­lu­tus on parasta alue­po­li­tiik­kaa, sanoo va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son – "Jos kou­lu­tus­ra­ken­teet läh­te­vät, lähtee myös työ­ikäi­nen väestö"

28.03.2023 18:00 10
Tilaajille
Lapissa kampanjoiva vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääsi puhumaan monisatapäiselle pride-yleisölle

Lapissa kam­pan­joi­va va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son pääsi pu­hu­maan mo­ni­sa­ta­päi­sel­le pri­de-ylei­söl­le

25.03.2023 16:32 40
Tilaajille
"Lapissa ei olisi elämää, jos ei olisi golfvirtaa ja keskustaa" – näin sanottiin 1990-luvulla, mutta nyt pohjoisen poliittinen kartta muuttuu vauhdilla

"La­pis­sa ei olisi elämää, jos ei olisi golf­vir­taa ja kes­kus­taa" – näin sa­not­tiin 1990-lu­vul­la, mutta nyt poh­joi­sen po­liit­ti­nen kartta muuttuu vauh­dil­la

12.03.2023 12:21 15
Tilaajille
Vievätkö haastajat kansanedustajapaikat? Miten käy kokoomuksen ja vasemmiston? Kuuntele podcastista, kuinka Sara Seppänen ja Mikkel Näkkäläjärvi aikovat kammeta eduskuntaan

Vie­vät­kö haas­ta­jat kan­sa­ne­dus­ta­ja­pai­kat? ­Mi­ten käy ko­koo­muk­sen ja va­sem­mis­ton? Kuun­te­le pod­cas­tis­ta, kuinka Sara Sep­pä­nen ja Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi aikovat kammeta edus­kun­taan

09.03.2023 05:00 20
Näissä vaaleissa kaikki puolueet haluavat torille, demarit jopa kotioville – "Kaikki Lapin kunnat kierretään, osa kahteenkin kertaan"

Näissä vaa­leis­sa kaikki puo­lueet ha­lua­vat to­ril­le, demarit jopa ko­ti­ovil­le – "Kaikki Lapin kunnat kier­re­tään, osa kah­teen­kin ker­taan"

14.02.2023 19:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärää tietoa puo­lueis­ta

18.01.2023 04:55 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vihreät ja va­sem­mis­to­lii­to sama puolue

14.01.2023 02:13 8
Tilaajille