Vasemmistoliitto
Sosiaali- ja terveysministeri Pekonen hämmentyi kritiikistä: "Ministeri Kiuru on onnistunut hyvin"

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pekonen häm­men­tyi kri­tii­kis­tä: "Mi­nis­te­ri Kiuru on on­nis­tu­nut hyvin"

10.10.2020 18:10 1
Tilaajille
Vasemmistoliiton ministerin lapsuudenkodin jääkaapin ovessa oli kokoomuksen ruiskukka – vantaalaisesta Jussi Saramosta opetusministeri vuoden lopulla

Va­sem­mis­to­lii­ton mi­nis­te­rin lap­suu­den­ko­din jää­kaa­pin ovessa oli ko­koo­muk­sen ruis­kuk­ka – van­taa­lai­ses­ta Jussi Sa­ra­mos­ta ope­tus­mi­nis­te­ri vuoden lopulla

29.09.2020 18:45 1
Li Andersson: Vaadimme muutosturvaan isoja uudistuksia, jos eläkeputken poisto palaa hallituksen pöydälle – "Aika harva työtön tunnistaa oman arkensa keskustelusta, jota poliitikot käyvät"

Li An­ders­son: Vaa­dim­me muu­tos­tur­vaan isoja uu­dis­tuk­sia, jos elä­ke­put­ken poisto palaa hal­li­tuk­sen pöy­däl­le – "Aika harva työtön tun­nis­taa oman arkensa kes­kus­te­lus­ta, jota po­lii­ti­kot käyvät"

26.09.2020 06:00 0
Tilaajille
Kysyimme, voiko opetuksesta ja koulutuksesta vastaavana ministerinä toimia ammattikoulupohjalta? "Siellä on ja pitääkin olla monenlaista elämänkokemusta"

Ky­syim­me, voiko ope­tuk­ses­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta vas­taa­va­na mi­nis­te­ri­nä toimia am­mat­ti­kou­lu­poh­jal­ta? "Siellä on ja pi­tää­kin olla mo­nen­lais­ta elä­män­ko­ke­mus­ta"

08.09.2020 17:17 0
Li Anderssonin raskausuutinen aloitti puheet ministerikierrätyksestä – Arhinmäkeä sovitellaan pätkätöihin opetusministeriksi

Li An­ders­so­nin ras­kaus­uu­ti­nen aloitti puheet mi­nis­te­ri­kier­rä­tyk­ses­tä – Ar­hin­mä­keä so­vi­tel­laan pät­kä­töi­hin ope­tus­mi­nis­te­rik­si

02.09.2020 14:40 0
Eduskuntaryhmien kokoontumiset käynnistivät hallituksen pienpuolueiden syksyn: vasemmistoliitto torppasi sosiaaliturvan leikkaukset

Edus­kun­ta­ryh­mien ko­koon­tu­mi­set käyn­nis­ti­vät hal­li­tuk­sen pien­puo­luei­den syksyn: va­sem­mis­to­liit­to torp­pa­si so­siaa­li­tur­van leik­kauk­set

20.08.2020 19:24 0
HS-gallup: SDP kiilasi Suomen ykköspuolueeksi – Pääministeri Sanna Marin nostaa yhä jyrkästi puolueen kannatusta

HS-gal­lup: SDP kiilasi Suomen yk­kös­puo­lueek­si – Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin nostaa yhä jyr­käs­ti puo­lueen kan­na­tus­ta

18.04.2020 09:37 0
Markus Mustajärveä kuvaillaan usein änkyräksi, mutta eduskuntatoverit näkevät toisin: "En keksi negatiivista sanottavaa, vaikka olemme kaikesta eri mieltä"

Markus Mus­ta­jär­veä ku­vail­laan usein än­ky­räk­si, mutta edus­kun­ta­to­ve­rit näkevät toisin: "En keksi ne­ga­tii­vis­ta sa­not­ta­vaa, vaikka olemme kai­kes­ta eri mieltä"

10.04.2020 07:30 0
Tilaajille
Äitiyslomalla olevalla Hanna Sarkkisella (vas.) on outo olo, kun pitää uutisista seurata valtakunnanpolitiikkaa: "Täytyy kyllä myöntää, että vauvan kanssa oleminen on intensiivisempää kuin odotin"

Äi­tiys­lo­mal­la ole­val­la Hanna Sark­ki­sel­la (vas.) on outo olo, kun pitää uu­ti­sis­ta seurata val­ta­kun­nan­po­li­tiik­kaa: "Täytyy kyllä myön­tää, että vauvan kanssa ole­mi­nen on in­ten­sii­vi­sem­pää kuin odotin"

29.02.2020 19:00 0
Tilaajille
Vasemmistoliiton Misha Dellinger irtisanoutui Twitter-kohun jälkeen – Muut ovat kirjoittaneet "fasistien ja ilmastonmuutoksen kieltäjien" tappamisviestit, Dellinger sanoo

Va­sem­mis­to­lii­ton Misha Del­lin­ger ir­ti­sa­nou­tui Twit­ter-ko­hun jälkeen – Muut ovat kir­joit­ta­neet "fa­sis­tien ja il­mas­ton­muu­tok­sen kiel­tä­jien" tap­pa­mis­vies­tit, Del­lin­ger sanoo

28.02.2020 13:37 0
Vasemmistoliiton uusi puoluesihteeri luuli pääsevänsä vetämään henkeä – joutuikin heti tositoimiin hallituskriisin takia

Va­sem­mis­to­lii­ton uusi puo­lue­sih­tee­ri luuli pää­se­vän­sä ve­tä­mään henkeä – jou­tui­kin heti to­si­toi­miin hal­li­tus­krii­sin takia

25.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Vasemmistoliitto jatkaa samoilla ministereillä – "Perussuomalaisilla ei ole mitään muuta sanottavaa, mistään"

Va­sem­mis­to­liit­to jatkaa sa­moil­la mi­nis­te­reil­lä – "Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la ei ole mitään muuta sa­not­ta­vaa, mis­tään"

09.12.2019 17:59 0
Tilaajille
Vasemmistoliiton Andersson vaati hoivakotien asukkaille korvauksia – "Audi-miesten kokoomuslaiset ja mersupersut yhtä oppositiota"

Va­sem­mis­to­lii­ton An­ders­son vaati hoi­va­ko­tien asuk­kail­le kor­vauk­sia – "Au­di-mies­ten ko­koo­mus­lai­set ja mer­su­per­sut yhtä op­po­si­tio­ta"

15.11.2019 17:46 0
Tilaajille
Vasemmistoliitto äänestää varapuheenjohtajista ja puoluesihteeristä – Ydinvoimasta ja päihdepolitiikasta tulee vääntöä puoluekokouksessa

Va­sem­mis­to­liit­to ää­nes­tää va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta ja puo­lue­sih­tee­ris­tä – Ydin­voi­mas­ta ja päih­de­po­li­tii­kas­ta tulee vääntöä puo­lue­ko­kouk­ses­sa

14.11.2019 06:00 0
Perussuomalaisten nousukiiito jatkuu – myös keskusta paransi asemiaan syyskuussa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten nou­su­kiii­to jatkuu – myös kes­kus­ta paransi ase­miaan syys­kuus­sa

03.10.2019 07:56 0
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hakee jatkokautta – hämmästeli spekulaatioita raskaana olemisesta

Va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son hakee jat­ko­kaut­ta – häm­mäs­te­li spe­ku­laa­tioi­ta ras­kaa­na ole­mi­ses­ta

24.09.2019 11:23 0