Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Sara Seppänen
Eduskunnasta: Nyt tarvitaan johdonmukainen ja viisas presidentti
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Nyt tar­vi­taan joh­don­mu­kai­nen ja viisas pre­si­dent­ti

25.01.2024 14:14 3
Lukijalta: Sara Seppäsen väitteissä vääriä käsityksiä ja virheitä
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sara Sep­pä­sen väit­teis­sä vääriä kä­si­tyk­siä ja vir­hei­tä

23.11.2023 12:50 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Orpon ja Purran hallitus huolehtii sinun ja lapsiesi lompakosta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Orpon ja Purran hal­li­tus huo­leh­tii sinun ja lap­sie­si lom­pa­kos­ta

08.11.2023 16:10 19
Eduskunnasta: On aika nähdä Suomi uusin silmin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: On aika nähdä Suomi uusin silmin

28.09.2023 12:00 5
Sara Seppäsen kokouskäyttäytyminen kummastutti Rovaniemen valtuustossa – "Valitettava tapaturma", sanoo kansanedustaja

Sara Sep­pä­sen ko­kous­käyt­täy­ty­mi­nen kum­mas­tut­ti Ro­va­nie­men val­tuus­tos­sa – "Va­li­tet­ta­va ta­pa­tur­ma", sanoo kan­san­edus­ta­ja

26.09.2023 15:09 46
Tilaajille
Vaalituen antanut yrittäjä: Yksityishenkilönä Sara Seppäselle annettu vaalituki saanut ikävän mittasuhteen, ei liity Hannukaiseen mitenkään

Vaa­li­tuen antanut yrit­tä­jä: Yk­si­tyis­hen­ki­lö­nä Sara Sep­pä­sel­le annettu vaa­li­tu­ki saanut ikävän mit­ta­suh­teen, ei liity Han­nu­kai­seen mi­ten­kään

29.08.2023 21:03 16
Tilaajille
Sara Seppänen (ps.) Iltalehdelle: 5 000 euron vaaliraha kairausyhtiön pomolta ei vaikuttanut mielipiteeseen kaivoksista

Sara Sep­pä­nen (ps.) Il­ta­leh­del­le: 5 000 euron vaa­li­ra­ha kai­raus­yh­tiön pomolta ei vai­kut­ta­nut mie­li­pi­tee­seen kai­vok­sis­ta

23.08.2023 21:03 18
Tilaajille
Eduskunnasta: Velkarallille tulee nyt loppu, on aika siivota sotkut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Vel­ka­ral­lil­le tulee nyt loppu, on aika siivota sotkut

05.07.2023 15:22 2
Heikki Autto vaikenee ministerihaaveista, Sara Seppäsen nousu ministeriksi olisi historian valossa poikkeustapaus

Heikki Autto vai­ke­nee mi­nis­te­ri­haa­veis­ta, Sara Sep­pä­sen nousu mi­nis­te­rik­si olisi his­to­rian valossa poik­keus­ta­paus

10.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Perussuomalaisten ärhentelyä ja pelisääntökeskustelut – Lapin edustajat kertovat, että Säätytalolla neuvotellaan silti hyvässä hengessä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten är­hen­te­lyä ja pe­lisään­tö­kes­kus­te­lut – Lapin edus­ta­jat ker­to­vat, että Sää­ty­ta­lol­la neu­vo­tel­laan silti hyvässä hen­ges­sä

09.05.2023 16:13 11
Tilaajille
Eduskunnasta: Pohjoinen puhuu! Toiveena ja tavoitteena on saada Suomeen vahva hallitus
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­nen puhuu! Toi­vee­na ja ta­voit­tee­na on saada Suomeen vahva hal­li­tus

14.04.2023 15:54
Lapilla on tarjolla vahvoja ehdokkaita keskeisiin tehtäviin tulevalla hallituskaudella
Pääkirjoitus

Lapilla on tar­jol­la vahvoja eh­dok­kai­ta kes­kei­siin teh­tä­viin tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la

11.04.2023 11:23 37
Miksi perussuomalaiset kampesi ohi keskustan ja miten sujui Sara Seppäsen vaaliyö? Podcastin päätösjaksossa pestään vaalien jälkipyykki

Miksi pe­rus­suo­ma­lai­set kampesi ohi kes­kus­tan ja miten sujui Sara Sep­pä­sen vaa­liyö? Pod­cas­tin pää­tös­jak­sos­sa pestään vaalien jäl­ki­pyyk­ki

06.04.2023 05:00 24
Sara Seppänen oli maan toiseksi kovin ääniharava –  keräsi 11,4 prosenttia vaalipiirin äänistä, Sanna Marin 11,5 prosenttia

Sara Sep­pä­nen oli maan toi­sek­si kovin ää­ni­ha­ra­va – keräsi 11,4 pro­sent­tia vaa­li­pii­rin ää­nis­tä, Sanna Marin 11,5 pro­sent­tia

04.04.2023 16:12 22
Tilaajille
Terttu Juujärvi ennusti perussuomalaisen ääniharavan nousun – Ikänsä politiikkaa seurannut kemiläinen ennakoi Lapin poliittisen kentän muutoksen

Terttu Juu­jär­vi ennusti pe­rus­suo­ma­lai­sen ää­ni­ha­ra­van nousun – Ikänsä po­li­tiik­kaa seu­ran­nut ke­mi­läi­nen ennakoi Lapin po­liit­ti­sen kentän muu­tok­sen

04.04.2023 05:00 8
Tilaajille
Lapin uusi kansanedustaja Sara Seppänen haluaa suitsia maahanmuuttoa ja palauttaa kouluihin työrauhan

Lapin uusi kan­san­edus­ta­ja Sara Sep­pä­nen haluaa suitsia maa­han­muut­toa ja pa­laut­taa kou­lui­hin työ­rau­han

03.04.2023 19:00 47
Tilaajille
Perussuomalaisten piirijohtaja ei näe Sara Seppäsen yllä loikkarin viittaa – "Perussuomalaisena perussuomalaisten joukossa"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pii­ri­joh­ta­ja ei näe Sara Sep­pä­sen yllä loik­ka­rin viittaa – "Pe­rus­suo­ma­lai­se­na pe­rus­suo­ma­lais­ten jou­kos­sa"

03.04.2023 15:51 5
Tilaajille
Sara Seppänen johdatti perussuomalaiset lappilaiseen jytkyyn – "Olen sanaton", kommentoi uusi kansanedustaja huikeaa äänimääräänsä

Sara Sep­pä­nen joh­dat­ti pe­rus­suo­ma­lai­set lap­pi­lai­seen jytkyyn – "Olen sa­na­ton", kom­men­toi uusi kan­san­edus­ta­ja huikeaa ää­ni­mää­rään­sä

02.04.2023 23:16 34
Tilaajille
Viisi lappilaisedustajaa uusi paikkansa – perussuomalaisten Sara Seppänen ponkaisi ääniharavaksi yli 11000 äänellä

Viisi lap­pi­lais­edus­ta­jaa uusi paik­kan­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sara Sep­pä­nen pon­kai­si ää­ni­ha­ra­vak­si yli 11000 äänellä

02.04.2023 23:56 20
Vievätkö haastajat kansanedustajapaikat? Miten käy kokoomuksen ja vasemmiston? Kuuntele podcastista, kuinka Sara Seppänen ja Mikkel Näkkäläjärvi aikovat kammeta eduskuntaan

Vie­vät­kö haas­ta­jat kan­sa­ne­dus­ta­ja­pai­kat? ­Mi­ten käy ko­koo­muk­sen ja va­sem­mis­ton? Kuun­te­le pod­cas­tis­ta, kuinka Sara Sep­pä­nen ja Mikkel Näk­kä­lä­jär­vi aikovat kammeta edus­kun­taan

09.03.2023 05:00 20