Perussuomalaiset
Viimeisin 12 tuntia

Jar­ru­tus­kes­kus­te­lun aikana hyl­ly­tet­ty pe­rus­suo­ma­lai­nen va­ra­pu­he­mies Eerola: "En koe, että olisi pai­nos­tet­tu te­ke­mään näin tai noin"

15:44
Tilaajille
Vanhemmat

Pa­lo­hei­mo: Jar­ru­tus­kes­kus­te­lu voi hei­ken­tää muiden luot­ta­mus­ta pe­rus­suo­ma­lais­ten yh­teis­työ­ky­kyyn – Kari: "Näim­me, mitä se on, kun net­tit­rol­laus tuodaan somesta par­la­men­ta­ris­min sy­dä­meen"

15.05.2021 19:43 11

Näkyvät väis­ty­jät antavat tilaa uusille päät­tä­jil­le Me­ri-La­pis­sa – Val­ta­puo­lueis­ta Va­sem­mis­to­lii­tol­la Kemissä 46 eh­do­kas­ta ja Kes­kus­tal­la Tor­nios­sa 60 eh­do­kas­ta

04.05.2021 20:29
Tilaajille

Ylen kun­ta­vaa­li­mit­taus: Pe­rus­suo­ma­lai­set suo­si­tuin puolue, SDP:n kan­na­tus laski

01.04.2021 08:12 4
Lukijalta Mielipide

Val­hei­ta vai vää­ri­nym­mär­ryk­siä?

30.03.2021 04:51 1
Tilaajille

Kun­ta­vaa­lien siirto saa pe­rus­suo­ma­lai­set esit­tä­mään epä­luot­ta­mus­ta mi­nis­te­ri Hen­riks­so­nil­le

20.03.2021 16:09 5
Lukijalta Mielipide

Syöttö per­su­jen lapaan

18.03.2021 06:59 1
Tilaajille

"Hyvää matkaa 1930-lu­vun La­pual­le" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Ke­min-yh­dis­tys siirtyy vä­li­ri­kos­sa uuden ryhmän hal­lin­taan

15.03.2021 19:52 5
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan pe­rus­suo­ma­lais­ten va­ra­pu­heen­joh­ta­ja kiistää sol­van­neen­sa Krista Kiurua "lyp­sy­leh­mäk­si", mutta myöntää huo­li­mat­to­mat sa­na­va­lin­nat – IS: Puo­lue­sih­tee­ri vaatii sel­vi­tys­tä

07.03.2021 15:08
Tilaajille

Il­ta­leh­ti: Kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­sel­le potkut pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta – "Va­hin­goit­ta­nut puo­luet­ta"

27.02.2021 10:52

Syyt­tä­jä vaatii pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­pääl­li­kön Pekka Katajan murhan yri­tyk­ses­tä vä­hin­tään kah­dek­san vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta

23.02.2021 21:30
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta näyttää ka­dot­ta­neen it­se­luot­ta­muk­sen­sa ja val­mis­tau­tuu hä­viä­mään kun­ta­vaa­lit

02.02.2021 06:00 7
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Hal­la-aho ar­ve­lee, että kes­kus­ta lähtee hal­li­tuk­ses­ta, jos se ro­mah­taa kun­ta­vaa­leis­sa

25.01.2021 14:02 2

Suomeen on pe­rus­teil­la uusi puolue la­puan­liik­keen ja IKL:n vä­reis­sä – asialla joukko entisiä pe­rus­suo­ma­lai­sia

13.01.2021 13:00 1
Pääkirjoitus

Po­liit­ti­sen vä­ki­val­lan vaara väijyy Suo­mes­sa­kin

11.01.2021 06:30 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

"Maa­han­muut­tok­riit­ti­syy­del­le" hyvät pe­rus­teet

11.01.2021 05:45 2
Tilaajille

"Tun­tuu, että vi­ha­pu­he on ryös­täy­ty­nyt kä­sis­tä" – Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen pöy­ris­tyi po­pu­lis­min nou­sus­ta, mutta sai siitä me­huk­kaat ai­nek­set ro­maa­ni­tri­lo­giaan

03.01.2021 08:22 11
Lukijalta Mielipide

Kaikki muut­tui, Hent­tu­nen ei

19.12.2020 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Te­ko­py­hyyt­tä ja suh­teel­li­suu­den puu­tet­ta

19.12.2020 05:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Kaikki muuttui ko­koo­muk­ses­sa

17.12.2020 06:00 1
Tilaajille