Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Perussuomalaiset
Viimeisin 4 tuntia
Teuvo Hakkarainen ilmoitti lähtevänsä ehdolle kesän eurovaaleissa – puoluesihteeri kiistää asian jyrkästi

Teuvo Hak­ka­rai­nen il­moit­ti läh­te­vän­sä ehdolle kesän eu­ro­vaa­leis­sa – puo­lue­sih­tee­ri kiistää asian jyr­käs­ti

07:11 2
Kuukausi
Suomiko huolehtii kaikista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomiko huo­leh­tii kai­kis­ta?

01.02.2024 17:00 2
"Nyt äänestetään vähemmän huonoa" – Valtaosa lappilaisista joutuu etsimään presidentinvaaleissa uuden ehdokkaan

"Nyt ää­nes­te­tään vä­hem­män huonoa" – Val­ta­osa lap­pi­lai­sis­ta joutuu et­si­mään pre­si­den­tin­vaa­leis­sa uuden eh­dok­kaan

31.01.2024 05:00 21
Tilaajille
Presidenttikisan voittaja on se, joka onnistuu houkuttelemaan keskustan ja perussuomalaisten kannattajat taakseen – vasemmiston äänet on jo jaettu
Pääkirjoitus

Pre­si­dent­ti­ki­san voit­ta­ja on se, joka on­nis­tuu hou­kut­te­le­maan kes­kus­tan ja pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­nat­ta­jat taak­seen – va­sem­mis­ton äänet on jo jaettu

29.01.2024 17:00 24
Perussuomalaisten Jari Hast osasi ennustaa, että näin käy: Halla-aho nousi Lapin ykköseksi vaalipäivän äänillä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jari Hast osasi en­nus­taa, että näin käy: Hal­la-aho nousi Lapin yk­kö­sek­si vaa­li­päi­vän äänillä

28.01.2024 22:18 15
Tilaajille
Jussi Halla-aho uskoo ääniosuutensa vielä nousevan vaalipäivän äänillä

Jussi Hal­la-aho uskoo ää­ni­osuu­ten­sa vielä nou­se­van vaa­li­päi­vän äänillä

28.01.2024 20:27 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mil­lai­nen on pe­rus­suo­ma­lais­ten olemus?

28.01.2024 17:00 5
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi en koe yh­teen­kuu­lu­vuut­ta?

26.01.2024 17:00 8
Poliitikkojen ja median välinen jännite on terveen demokratian merkki, kunhan kumpikin pysyttelee omassa roolissaan – Unkari on malliesimerkki siitä, mitä roolien sotkemisesta voi seurata
Pääkirjoitus

Po­lii­tik­ko­jen ja median välinen jännite on terveen de­mo­kra­tian merkki, kunhan kum­pi­kin py­syt­te­lee omassa roo­lis­saan – Unkari on mal­li­esi­merk­ki siitä, mitä roolien sot­ke­mi­ses­ta voi seurata

18.01.2024 17:00 39
Ministeri Rantanen lähetti komissiolle kirjeen, jossa hän ehdottaa turvapaikanhaun keskeyttämistä tietyissä tilanteissa kokonaan – Professori: Tyrmistyttävää ja käsittämätöntä

Mi­nis­te­ri Ran­ta­nen lähetti ko­mis­siol­le kir­jeen, jossa hän eh­dot­taa tur­va­pai­kan­haun kes­keyt­tä­mis­tä tie­tyis­sä ti­lan­teis­sa ko­ko­naan – Pro­fes­so­ri: Tyr­mis­tyt­tä­vää ja kä­sit­tä­mä­tön­tä

08.12.2023 10:56 6
Kemiläisvaltuutettu Päivi Heiskanen siirtyi perussuomalaisista kokoomukseen

Ke­mi­läis­val­tuu­tet­tu Päivi Heis­ka­nen siirtyi pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta ko­koo­muk­seen

05.12.2023 11:09 9
Tilaajille
Perussuomalaisten uusi tiimi hajosi Kemissä – ongelmat seuraavat ääniharavaa, joka sai lähtöpassit keskustasta

Pe­rus­suo­ma­lais­ten uusi tiimi hajosi Kemissä – on­gel­mat seu­raa­vat ää­ni­ha­ra­vaa, joka sai läh­tö­pas­sit kes­kus­tas­ta

26.11.2023 05:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pelko ja inho po­li­tii­kan vä­li­nei­nä

12.11.2023 17:32 3
Perussuomalaisten ex-jäsentä epäillään Ylen mukaan puoluetoimistoihin lähetetyistä valepommeista, Purra tuomitsee rikollisen ja väkivaltaisen toiminnan

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ex-jä­sen­tä epäil­lään Ylen mukaan puo­lue­toi­mis­toi­hin lä­he­te­tyis­tä va­le­pom­meis­ta, Purra tuo­mit­see ri­kol­li­sen ja vä­ki­val­tai­sen toi­min­nan

09.11.2023 21:33 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set puhuvat pe­rät­tö­miä

23.10.2023 05:00 7
Jari Hast jatkaa perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtajana

Jari Hast jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja­na

22.10.2023 16:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten ha­joa­mi­nen jatkuu

19.10.2023 05:00
Kemijärven sitoutumattomat haastavat jo keskustaa – nyt puhuvat loikanneet valtuutetut

Ke­mi­jär­ven si­tou­tu­mat­to­mat haas­ta­vat jo kes­kus­taa – nyt puhuvat loi­kan­neet val­tuu­te­tut

17.10.2023 18:54 8
Tilaajille
Eduskunnasta: On aika nähdä Suomi uusin silmin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: On aika nähdä Suomi uusin silmin

28.09.2023 12:00 5
Presidenttiehdokas Halla-aho tiukentaisi Suomen passilinjaa, mutta yllättää esittämällä kehitysvaroja Somaliaan ja Irakiin – "Suomella omia intressejä"

Pre­si­dent­ti­eh­do­kas Hal­la-aho tiu­ken­tai­si Suomen pas­si­lin­jaa, mutta yl­lät­tää esit­tä­mäl­lä ke­hi­tys­va­ro­ja So­ma­liaan ja Irakiin – "Suo­mel­la omia int­res­se­jä"

16.09.2023 18:30 9
Tilaajille