Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 8. päivän luukku tästä

Suun terveydenhuolto: Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le vakava huo­mau­tus Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Perussuomalaiset
Torniolainen Jari Hast valittiin perussuomalaisten Lapin piirin johtoon

Tor­nio­lai­nen Jari Hast va­lit­tiin pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin johtoon

30.11.2022 08:34 1
Tilaajille
HS-gallup: Keskustan kannatus sukelsi historiallisen matalalle

HS-gal­lup: Kes­kus­tan kan­na­tus sukelsi his­to­rial­li­sen ma­ta­lal­le

19.10.2022 08:47 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lai­sil­la on EU:ssa mak­sa­jan osa

08.08.2022 07:51 2
Tilaajille
Uniper-sopu joutui heti opposition hampaisiin – Perussuomalaisten Purra: "Ei todellakaan mikään huippudiili Suomen kannalta"

Uni­per-so­pu joutui heti op­po­si­tion ham­pai­siin – Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: "Ei to­del­la­kaan mikään huip­pu­dii­li Suomen kan­nal­ta"

22.07.2022 21:41
Halla-aho näkee sodan Ukrainassa Venäjän ja sivistyneen maailman välisenä taisteluna – "Venäläiset puhuvat totta vain silloin, kun se palvelee heidän tarkoituksiaan"

Hal­la-aho näkee sodan Uk­rai­nas­sa Venäjän ja si­vis­ty­neen maail­man vä­li­se­nä tais­te­lu­na – "Ve­nä­läi­set puhuvat totta vain sil­loin, kun se pal­ve­lee heidän tar­koi­tuk­siaan"

10.07.2022 06:30 14
Tilaajille
Kaisa Juuso pyrkii eduskuntaan toiselle kaudelle

Kaisa Juuso pyrkii edus­kun­taan toi­sel­le kau­del­le

14.06.2022 10:38 2
Tilaajille
Perussuomalaiset voi halutessaan hidastaa valmiuslain voimaan tuloa yli vuodella, mikä tarjoaisi Venäjälle hybridi-iskun paikan
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set voi ha­lu­tes­saan hi­das­taa val­mius­lain voimaan tuloa yli vuo­del­la, mikä tar­joai­si Ve­nä­jäl­le hyb­ri­di-is­kun paikan

07.06.2022 20:17 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sa­nää­nes­tys unohtui

04.05.2022 12:28 1
Rovaniemeläisvaltuutettu Kalervo Björkbacka erosi perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja perusti oman ryhmän – syyttää puoluetoimistoa painostuksesta

Ro­va­nie­me­läis­val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka erosi pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä ja perusti oman ryhmän – syyttää puo­lue­toi­mis­toa pai­nos­tuk­ses­ta

12.04.2022 14:52 10
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen perussuomalaisten vetäjä erotettiin puolueesta – lähteekö yhdistys omille teilleen?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lais­ten vetäjä ero­tet­tiin puo­luees­ta – läh­tee­kö yh­dis­tys omille teil­leen?

08.04.2022 19:30 14
Tilaajille
Perussuomalaisten Nato-päätös alkaa valmistua: puheenjohtaja Riikka Purra kertoi kantansa – Halla-ahon mielestä jäsenyyden vastustajat ovat väärässä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Na­to-pää­tös alkaa val­mis­tua: pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra kertoi kan­tan­sa – Hal­la-ahon mie­les­tä jä­se­nyy­den vas­tus­ta­jat ovat vää­räs­sä

29.03.2022 15:40 3
Tilaajille
Perussuomalaisten Purra kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä: "Kyse on Ukrainasta, mutta kyse voisi olla myös Suomesta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Kyse on Uk­rai­nas­ta, mutta kyse voisi olla myös Suo­mes­ta"

29.03.2022 09:18 14
Tilaajille
Hannu Ovaskainen mainosti muiden puolueiden ehdokkaita ja sai perussuomalaisilta varoituksen – ei aio jatkaa puolueen riveissä enää ensi kaudella

Hannu Ovas­kai­nen mai­nos­ti muiden puo­luei­den eh­dok­kai­ta ja sai pe­rus­suo­ma­lai­sil­ta va­roi­tuk­sen – ei aio jatkaa puo­lueen ri­veis­sä enää ensi kau­del­la

28.03.2022 11:27 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pois Pu­nai­sen Ristin kim­pus­ta

11.03.2022 04:49
Tilaajille
Kansanedustaja Mika Niikko on tilintekojen mies – harkitsematon tviitti paljasti, ettei katuelämän suoruus istu valiokunnan puheenjohtajan rooliin

Kan­sa­ne­dus­ta­ja Mika Niikko on ti­lin­te­ko­jen mies – har­kit­se­ma­ton tviitti pal­jas­ti, ettei ka­tue­lä­män suoruus istu va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan rooliin

13.02.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­suis­sa ak­ka­val­ta

16.02.2022 09:08
Perussuomalaisilta välikysymys polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­ta vä­li­ky­sy­mys polt­toai­nei­den ja sähkön hin­to­jen nou­sus­ta

05.02.2022 13:35 6
Analyysi: Perussuomalaiset roikkuu löysässä bensaletkussa – laskussa olevalle puolueelle voi tulla iskun paikka, kun hallitus päättää ilmastotoimista

Ana­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lai­set roikkuu löy­säs­sä ben­sa­let­kus­sa – las­kus­sa ole­val­le puo­lueel­le voi tulla iskun paikka, kun hal­li­tus päättää il­mas­to­toi­mis­ta

05.02.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin per­suis­sa ak­ka­val­ta

01.02.2022 04:00
Tilaajille
Vanha aika ei palaa, mutta vaikuttaa
Kolumni

Vanha aika ei palaa, mutta vai­kut­taa

27.01.2022 07:00 3
Tilaajille