pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Perussuomalaiset
Kaisa Juuso pyrkii eduskuntaan toiselle kaudelle

Kaisa Juuso pyrkii edus­kun­taan toi­sel­le kau­del­le

14.06.2022 10:38 2
Tilaajille
Perussuomalaiset voi halutessaan hidastaa valmiuslain voimaan tuloa yli vuodella, mikä tarjoaisi Venäjälle hybridi-iskun paikan
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set voi ha­lu­tes­saan hi­das­taa val­mius­lain voimaan tuloa yli vuo­del­la, mikä tar­joai­si Ve­nä­jäl­le hyb­ri­di-is­kun paikan

07.06.2022 20:17 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­ää­nes­tys unohtui

04.05.2022 12:28 1
Rovaniemeläisvaltuutettu Kalervo Björkbacka erosi perussuomalaisten valtuustoryhmästä ja perusti oman ryhmän – syyttää puoluetoimistoa painostuksesta

Ro­va­nie­me­läis­val­tuu­tet­tu Kalervo Björk­bac­ka erosi pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäs­tä ja perusti oman ryhmän – syyttää puo­lue­toi­mis­toa pai­nos­tuk­ses­ta

12.04.2022 14:52 10
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rovaniemen perussuomalaisten vetäjä erotettiin puolueesta – lähteekö yhdistys omille teilleen?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ro­va­nie­men pe­rus­suo­ma­lais­ten vetäjä ero­tet­tiin puo­luees­ta – läh­tee­kö yh­dis­tys omille teil­leen?

08.04.2022 19:30 14
Tilaajille
Perussuomalaisten Nato-päätös alkaa valmistua: puheenjohtaja Riikka Purra kertoi kantansa – Halla-ahon mielestä jäsenyyden vastustajat ovat väärässä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Na­to-pää­tös alkaa val­mis­tua: pu­heen­joh­ta­ja Riikka Purra kertoi kan­tan­sa – Hal­la-ahon mie­les­tä jä­se­nyy­den vas­tus­ta­jat ovat vää­räs­sä

29.03.2022 15:40 3
Tilaajille
Perussuomalaisten Purra kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä: "Kyse on Ukrainasta, mutta kyse voisi olla myös Suomesta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra kan­nat­taa Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä: "Kyse on Uk­rai­nas­ta, mutta kyse voisi olla myös Suo­mes­ta"

29.03.2022 09:18 14
Tilaajille
Hannu Ovaskainen mainosti muiden puolueiden ehdokkaita ja sai perussuomalaisilta varoituksen – ei aio jatkaa puolueen riveissä enää ensi kaudella

Hannu Ovas­kai­nen mai­nos­ti muiden puo­luei­den eh­dok­kai­ta ja sai pe­rus­suo­ma­laisil­ta va­roi­tuk­sen – ei aio jatkaa puo­lueen ri­veis­sä enää ensi kau­del­la

28.03.2022 11:27 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pois Pu­nai­sen Ristin kim­pus­ta

11.03.2022 04:49
Tilaajille
Kansanedustaja Mika Niikko on tilintekojen mies – harkitsematon tviitti paljasti, ettei katuelämän suoruus istu valiokunnan puheenjohtajan rooliin

Kan­san­edus­ta­ja Mika Niikko on ti­lin­te­ko­jen mies – har­kit­se­ma­ton tviitti pal­jas­ti, ettei ka­tu­elä­män suoruus istu va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan rooliin

13.02.2022 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­suis­sa ak­ka­val­ta

16.02.2022 09:08
Perussuomalaisilta välikysymys polttoaineiden ja sähkön hintojen noususta

Pe­rus­suo­ma­laisil­ta vä­li­ky­sy­mys polt­to­ai­nei­den ja sähkön hin­to­jen nou­sus­ta

05.02.2022 13:35 6
Analyysi: Perussuomalaiset roikkuu löysässä bensaletkussa – laskussa olevalle puolueelle voi tulla iskun paikka, kun hallitus päättää ilmastotoimista

Ana­lyy­si: Pe­rus­suo­ma­lai­set roikkuu löy­säs­sä ben­sa­let­kus­sa – las­kus­sa ole­val­le puo­lueel­le voi tulla iskun paikka, kun hal­li­tus päättää il­mas­to­toi­mis­ta

05.02.2022 06:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin per­suis­sa ak­ka­val­ta

01.02.2022 04:00
Tilaajille
Vanha aika ei palaa, mutta vaikuttaa
Kolumni

Vanha aika ei palaa, mutta vai­kut­taa

27.01.2022 07:00 3
Tilaajille
Perussuomalaisten kärkikolmikkoon kiilannut Heli Trög korostaa sotesta S- ja O-kirjaimia

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kär­ki­kol­mik­koon kii­lan­nut Heli Trög ko­ros­taa sotesta S- ja O-kir­jai­mia

24.01.2022 20:00
Tilaajille
Analyysi: Onko perussuomalaisista tullut itsensä kevytversio, joka ei kerää enää kaikkia protestiääniä? – Aluevaalien tulos hyydytti Purran pääministerihaaveita

Ana­lyy­si: Onko pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta tullut itsensä ke­vyt­ver­sio, joka ei kerää enää kaikkia pro­tes­tiää­niä? – Alue­vaa­lien tulos hyy­dyt­ti Purran pää­mi­nis­te­ri­haa­vei­ta

24.01.2022 15:42
Tilaajille
Juhana Kelloniemi jatkaa perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtajana

Juhana Kel­lo­nie­mi jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2021 08:17 1
Tilaajille
Ilmastotoimista ei voida tinkiä, mutta ilmastolaskun maksajasta on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­mis­ta ei voida tinkiä, mutta il­mas­to­las­kun mak­sa­jas­ta on syytä kes­kus­tel­la

23.11.2021 21:12 23
Tilaajille
Perussuomalaisten Purra: On poliitikkojen vika, että sote ja aluevaalit ovat kansalaisille outo asia – kannattaa Lappiin kahta sairaalaa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: On po­lii­tik­ko­jen vika, että sote ja alue­vaa­lit ovat kan­sa­lai­sil­le outo asia – kan­nat­taa Lappiin kahta sai­raa­laa

21.11.2021 13:51 23
Tilaajille