Perussuomalaiset
Kuukausi
Tämä kaikki tiedetään perussuomalaisten eduskunta-avustajan murhan yrityksestä – "Rumba jatkuu vielä pitkään", uhri arvelee

Tämä kaikki tie­de­tään pe­rus­suo­ma­lais­ten edus­kun­ta-avus­ta­jan murhan yri­tyk­ses­tä – "Rumba jatkuu vielä pit­kään", uhri arvelee

11.09.2020 19:06 1
Ajatuspaja Suomen Perusta joutuu maksamaan valtionapua takaisin – syynä yhdenvertaisuutta rikkova Jukka Hankamäen Totuus kiihottaa -teos

Aja­tus­pa­ja Suomen Perusta joutuu mak­sa­maan val­tion­apua ta­kai­sin – syynä yh­den­ver­tai­suut­ta rikkova Jukka Han­ka­mäen Totuus kii­hot­taa -teos

08.09.2020 17:48 0
Uutuuskirjan mukaan perinteinen media ei ole kertonut turvapaikanhakijoista puolueettomasti – saivatko maahanmuuttajat uutisista turvapaikan?

Uu­tuus­kir­jan mukaan pe­rin­tei­nen media ei ole ker­to­nut tur­va­pai­kan­ha­ki­jois­ta puo­lueet­to­mas­ti – sai­vat­ko maa­han­muut­ta­jat uu­ti­sis­ta tur­va­pai­kan?

06.09.2020 07:00 2
Tilaajille
Halla-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta perussuomalaisten kuntavaalitavoite on olla suurin kuntapuolue"

Hal­la-aho: "Tälle voidaan nyt nauraa, mutta pe­rus­suo­ma­lais­ten kun­ta­vaa­li­ta­voi­te on olla suurin kun­ta­puo­lue"

26.08.2020 12:57 2
Perussuomalaisten Jussi Halla-aho kyseenalaistaa länsirajan päätöksiä: "Ruotsi on valinnut niin toisenlaisen tien koronapandemiassa, että se asia ei yksinkertaisesti ole suomalaisten käsissä"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Jussi Hal­la-aho ky­seen­alais­taa län­si­ra­jan pää­tök­siä: "Ruotsi on va­lin­nut niin toi­sen­lai­sen tien ko­ro­na­pan­de­mias­sa, että se asia ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole suo­ma­lais­ten kä­sis­sä"

23.08.2020 19:00 4
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Kärk­käi­nen on ter­ve­tul­lut

10.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Olen kuin kotona

06.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Puhemies Vehviläinen ei kutsu eduskuntaa koolle perussuomalaisten vaatimuksesta huolimatta – "Keskustelun aika on vasta syksyllä"

Pu­he­mies Veh­vi­läi­nen ei kutsu edus­kun­taa koolle pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­ti­muk­ses­ta huo­li­mat­ta – "Kes­kus­te­lun aika on vasta syk­syl­lä"

23.07.2020 17:48 0
Marin vastasi tiukasti perussuomalaisille syytöksistä perustuslain rikkomisesta: "Näin vakavissa syytöksissä villoja vihjausten sijaan"

Marin vastasi tiu­kas­ti pe­rus­suo­ma­lai­sil­le syy­tök­sis­tä pe­rus­tus­lain rik­ko­mi­ses­ta: "Näin va­ka­vis­sa syy­tök­sis­sä villoja vih­jaus­ten sijaan"

23.07.2020 16:47 0
Perussuomalaiset vaatii eduskuntaa koolle kesken loman – Ryhmäpuheenjohtaja: "Perussuomalaiset esittäisi epäluottamuslausetta", pääministeri ei saa hyväksikäyttää istuntotaukoa

Pe­rus­suo­ma­lai­set vaatii edus­kun­taa koolle kesken loman – Ryh­mä­pu­heen­joh­ta­ja: "Pe­rus­suo­ma­lai­set esit­täi­si epä­luot­ta­mus­lau­set­ta", pää­mi­nis­te­ri ei saa hy­väk­si­käyt­tää is­tun­to­tau­koa

23.07.2020 15:10 0
Kokoomus kysyy: Ovatko hallituksen kehuskelut tyhjiä, kun Unkari hehkuttaa Suomen vaatiman ehdon torppaamista EU-paketissa? – Myös perussuomalaisilta vaatimuksia

Ko­koo­mus kysyy: Ovatko hal­li­tuk­sen ke­hus­ke­lut tyhjiä, kun Unkari heh­kut­taa Suomen vaa­ti­man ehdon torp­paa­mis­ta EU-pa­ke­tis­sa? – Myös pe­rus­suo­ma­laisil­ta vaa­ti­muk­sia

23.07.2020 14:06 0
Poliisi jatkaa perussuomalaisen puolueaktiivin tapon yrityksen tutkintaa –  tekijöiden henkilöllisyys ei vielä selvinnyt

Poliisi jatkaa pe­rus­suo­ma­lai­sen puo­lue­ak­tii­vin tapon yri­tyk­sen tut­kin­taa –  te­ki­jöi­den hen­ki­löl­li­syys ei vielä sel­vin­nyt

19.07.2020 16:12 1
Perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Kataja pahoinpideltiin perjantaina, poliisi tutkii tapon yrityksenä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kes­ki-Suo­men vaa­li­pääl­lik­kö Pekka Kataja pa­hoin­pi­del­tiin per­jan­tai­na, poliisi tutkii tapon yri­tyk­se­nä

18.07.2020 15:59 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjien tyn­ny­rei­den kolinaa

17.07.2020 05:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Öy­höt­tä­mi­sel­lä ei Lappia ra­ken­ne­ta

16.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Mäenpään tapaus varjostaa Haavistoa – kesäkuun periaatteiden säilyminen on kysymysmerkki, kun ulkoministerin syytteestä äänestetään syksyllä

Mäen­pään tapaus var­jos­taa Haa­vis­toa – ke­sä­kuun pe­ri­aat­tei­den säi­ly­mi­nen on ky­sy­mys­merk­ki, kun ul­ko­mi­nis­te­rin syyt­tees­tä ää­nes­te­tään syk­syl­lä

10.07.2020 16:32 0
Tilaajille
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pysyi hovissa

Kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan pysyi hovissa

02.07.2020 10:33 0
Kansanedustaja Mäenpää ei saa syytettä vieraslajipuheestaan – he äänestivät syytelupaa vastaan

Kan­san­edus­ta­ja Mäenpää ei saa syy­tet­tä vie­ras­la­ji­pu­hees­taan – he ää­nes­ti­vät syy­te­lu­paa vastaan

26.06.2020 11:05 3
Eduskunnan historiallinen äänestys alkoi – käydään koronatilanteen takia poikkeuksellisella tavalla

Edus­kun­nan his­to­rial­li­nen ää­nes­tys alkoi – käydään ko­ro­na­ti­lan­teen takia poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla

26.06.2020 10:25 0
Eduskunnan historiallinen äänestys käydään tänään koronatilanteen takia poikkeuksellisella tavalla

Edus­kun­nan his­to­rial­li­nen ää­nes­tys käydään tänään ko­ro­na­ti­lan­teen takia poik­keuk­sel­li­sel­la tavalla

26.06.2020 07:00 0