Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Perussuomalaiset
Viimeisin 24 tuntia
Perussuomalaisten kärkikolmikkoon kiilannut Heli Trög korostaa sotesta S- ja O-kirjaimia

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kär­ki­kol­mik­koon kii­lan­nut Heli Trög ko­ros­taa sotesta S- ja O-kir­jai­mia

24.01.2022 20:00
Tilaajille
Analyysi: Onko perussuomalaisista tullut itsensä kevytversio, joka ei kerää enää kaikkia protestiääniä? – Aluevaalien tulos hyydytti Purran pääministerihaaveita

Ana­lyy­si: Onko pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta tullut itsensä ke­vyt­ver­sio, joka ei kerää enää kaikkia pro­tes­tiää­niä? – Alue­vaa­lien tulos hyy­dyt­ti Purran pää­mi­nis­te­ri­haa­vei­ta

24.01.2022 15:42
Tilaajille
Vanhemmat
Juhana Kelloniemi jatkaa perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtajana

Juhana Kel­lo­nie­mi jatkaa pe­rus­suo­ma­lais­ten Lapin piirin pu­heen­joh­ta­ja­na

29.11.2021 08:17 1
Tilaajille
Ilmastotoimista ei voida tinkiä, mutta ilmastolaskun maksajasta on syytä keskustella
Pääkirjoitus

Il­mas­to­toi­mis­ta ei voida tinkiä, mutta il­mas­to­las­kun mak­sa­jas­ta on syytä kes­kus­tel­la

23.11.2021 21:12 23
Tilaajille
Perussuomalaisten Purra: On poliitikkojen vika, että sote ja aluevaalit ovat kansalaisille outo asia – kannattaa Lappiin kahta sairaalaa

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Purra: On po­lii­tik­ko­jen vika, että sote ja alue­vaa­lit ovat kan­sa­lai­sil­le outo asia – kan­nat­taa Lappiin kahta sai­raa­laa

21.11.2021 13:51 23
Tilaajille
Jussi Halla-aho kertoo, miltä stressin väheneminen tuntuu – perussuomalaisten ex-puheenjohtaja ei näe tarvetta luopua politiikasta

Jussi Hal­la-aho kertoo, miltä stres­sin vä­he­ne­mi­nen tuntuu – pe­rus­suo­ma­lais­ten ex-pu­heen­joh­ta­ja ei näe tar­vet­ta luopua po­li­tii­kas­ta

30.10.2021 06:30 5
Tilaajille
SK: Perussuomalaiset nostanut rikossyytteen HKL:n toimitusjohtajaa vastaan – taustalla vaalimainoskohu

SK: Pe­rus­suo­ma­lai­set nos­ta­nut ri­kos­syyt­teen HKL:n toi­mi­tus­joh­ta­jaa vastaan – taus­tal­la vaa­li­mai­nos­ko­hu

15.10.2021 21:06 1
Rovaniemen Perussuomalaiset ry erotti Matti Henttusen määräajaksi – Henttunen: "Kärpäsestä on tehty härkänen"

Ro­va­nie­men Pe­rus­suo­ma­lai­set ry erotti Matti Hent­tu­sen mää­rä­ajak­si – Hent­tu­nen: "Kär­pä­ses­tä on tehty här­kä­nen"

30.09.2021 16:28 15
Tilaajille
Markku Jokisipilä arvostelee perussuomalaisia natseiksi väittäviä – tutkija huolestui maineestaan kirjaprojektin takia

Markku Jo­ki­si­pi­lä ar­vos­te­lee pe­rus­suo­ma­lai­sia nat­seik­si väit­tä­viä – tutkija huo­les­tui mai­nees­taan kir­ja­pro­jek­tin takia

30.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Perussuomalaisten kannatus on laskenut yrittäjien keskuudessa – Suomen yrittäjien toimitusjohtaja: "Joitakin yrittäjiä hiertää puolueen maahanmuuttokanta"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus on las­ke­nut yrit­tä­jien kes­kuu­des­sa – Suomen yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Joi­ta­kin yrit­tä­jiä hiertää puo­lueen maa­han­muut­to­kan­ta"

10.09.2021 18:30 1
Tilaajille
Keskustan Pylvään puheet "elintasosurffareista" saattavat päätyä valtakunnansyyttäjän pöydälle – näin asiaa arvioivat oikeusoppineet

Kes­kus­tan Pylvään puheet "e­lin­ta­so­surf­fa­reis­ta" saat­ta­vat päätyä val­ta­kun­nan­syyt­tä­jän pöy­däl­le – näin asiaa ar­vioi­vat oi­keus­op­pi­neet

01.09.2021 18:30 8
Tilaajille
Timo Soini kirjassaan: Hanna Mäntylän kertomat syyt ministerierolle vuonna 2016 eivät pitäneet paikkansa

Timo Soini kir­jas­saan: Hanna Män­ty­län ker­to­mat syyt mi­nis­te­ri­erol­le vuonna 2016 eivät pi­tä­neet paik­kan­sa

26.08.2021 16:00 7
Tilaajille
PS-eduskuntaryhmän kesäkokous alkoi samassa huoneessa, missä turvapaikanhakijat odottivat vuonna 2015 – Purra pitää nykytilannetta vakavampana

PS-edus­kun­ta­ryh­män ke­sä­ko­kous alkoi samassa huo­nees­sa, missä tur­va­pai­kan­ha­ki­jat odot­ti­vat vuonna 2015 – Purra pitää ny­ky­ti­lan­net­ta va­ka­vam­pa­na

24.08.2021 18:32 12
Tilaajille
Perussuomalaisten Riikka Purra Afganistanin mahdollisesta pakolaisaallosta: "Humanitaarinen maahanmuutto ei ratkaise ongelmia"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riikka Purra Af­ga­nis­ta­nin mah­dol­li­ses­ta pa­ko­lai­saal­los­ta: "Hu­ma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to ei rat­kai­se on­gel­mia"

15.08.2021 12:18 7
Tilaajille
Perussuomalaisten linja säilyy Riikka Purran myötä, miten käy kannatuksen?
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten linja säilyy Riikka Purran myötä, miten käy kan­na­tuk­sen?

15.08.2021 09:53 6
Tilaajille
Ennakkosuosikki Riikka Purra valittiin perussuomalaisten uudeksi puheenjohtajaksi

En­nak­ko­suo­sik­ki Riikka Purra va­lit­tiin pe­rus­suo­ma­lais­ten uudeksi pu­heen­joh­ta­jak­si

14.08.2021 13:22 8
Jussi Halla-aho korosti perussuomalaisten kansallismielisyyttä ja terävöitti puolueen linjaa – tällainen on hänen poliittinen perintönsä

Jussi Hal­la-aho korosti pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sal­lis­mie­li­syyt­tä ja te­rä­vöit­ti puo­lueen linjaa – täl­lai­nen on hänen po­liit­ti­nen pe­rin­tön­sä

12.08.2021 18:30
Tilaajille
IS: Sydänkohtauksesta toipuva Petteri Orpo väläyttää hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa

IS: Sy­dän­koh­tauk­ses­ta toipuva Petteri Orpo vä­läyt­tää hal­li­tus­yh­teis­työ­tä pe­rus­suo­ma­lais­ten kanssa

31.07.2021 10:29 2
Perussuomalaisten puheenjohtajalla on isot haasteet edessään – Hallitusvastuu mittaisi kyvyt perusteellisesti
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jal­la on isot haas­teet edes­sään – Hal­li­tus­vas­tuu mit­tai­si kyvyt pe­rus­teel­li­ses­ti

28.07.2021 05:00 2
Tilaajille
Purran ja Puiston lisäksi perussuomalaisten puheenjohtajaksi pyrkii neljä muuta ihmistä

Purran ja Puiston lisäksi pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­jak­si pyrkii neljä muuta ihmistä

26.07.2021 13:10 4