Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaisa Juuso
Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso penää hyvinvointialueilta palveluiden kehittämistä: "Ei voi tehdä niin, että pyydetään vain lisää ja lisää rahaa eikä kehitetä palveluita"

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Kaisa Juuso penää hy­vin­voin­ti­alueil­ta pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mis­tä: "Ei voi tehdä niin, että pyy­de­tään vain lisää ja lisää rahaa eikä ke­hi­te­tä pal­ve­lui­ta"

16.09.2023 15:30 33
Eduskunnasta: Sote-uudistuksen tavoitteiden toteutuminen on uuden hallituksen vastuulla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Sote-uu­dis­tuk­sen ta­voit­tei­den to­teu­tu­mi­nen on uuden hal­li­tuk­sen vas­tuul­la

12.07.2023 20:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sote oli susi jo syn­tyes­sään

03.07.2023 06:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei aihetta hymyyn

26.06.2023 06:00 3
Näin uusi lappilaisministeri vastasi LK:n vaalikoneessa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan palkoista ja valtion talouden leikkauksista

Näin uusi lap­pi­lais­mi­nis­te­ri vastasi LK:n vaa­li­ko­nees­sa – lue mitä mieltä Kaisa Juuso oli sote-alan pal­kois­ta ja valtion ta­lou­den leik­kauk­sis­ta

20.06.2023 13:09 7
Tilaajille
Kaisa Juuso paimentaa hyvinvointialueiden rahakuria – soteosaaja Arpelasta nousee tänään ministeriauton takapenkille painavan sote-ministerin salkun kanssa

Kaisa Juuso pai­men­taa hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­ha­ku­ria – so­teo­saa­ja Ar­pe­las­ta nousee tänään mi­nis­te­ri­au­ton ta­ka­pen­kil­le pai­na­van sote-mi­nis­te­rin salkun kanssa

20.06.2023 13:07 10
Tilaajille
Torniolainen kansanedustaja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-salkun – Meri-Lapissa odotukset ovat erityisen korkealla
Pääkirjoitus

Tor­nio­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Kaisa Juuso (ps.) perii Krista Kiurun (sd.) raskaan sote-sal­kun – Me­ri-La­pis­sa odo­tuk­set ovat eri­tyi­sen kor­keal­la

19.06.2023 19:30 27
Lappi sai ministerin: torniolainen Kaisa Juuso saa sosiaali- ja terveysministerin salkun perussuomalaisten valitsemana

Lappi sai mi­nis­te­rin: tor­nio­lai­nen Kaisa Juuso saa so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­rin salkun pe­rus­suo­ma­lais­ten va­lit­se­ma­na

18.06.2023 19:31 47
Heikki Autto vaikenee ministerihaaveista, Sara Seppäsen nousu ministeriksi olisi historian valossa poikkeustapaus

Heikki Autto vai­ke­nee mi­nis­te­ri­haa­veis­ta, Sara Sep­pä­sen nousu mi­nis­te­rik­si olisi his­to­rian valossa poik­keus­ta­paus

10.05.2023 05:00 12
Tilaajille
Perussuomalaisten ärhentelyä ja pelisääntökeskustelut – Lapin edustajat kertovat, että Säätytalolla neuvotellaan silti hyvässä hengessä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten är­hen­te­lyä ja pe­li­sään­tö­kes­kus­te­lut – Lapin edus­ta­jat ker­to­vat, että Sää­ty­ta­lol­la neu­vo­tel­laan silti hyvässä hen­ges­sä

09.05.2023 16:13 11
Tilaajille
Eduskunnasta: Nouseeko perussuomalaiset hallituspuolueeksi?
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Nou­see­ko pe­rus­suo­ma­lai­set hal­li­tus­puo­lueek­si?

19.04.2023 15:07
Sara Seppänen johdatti perussuomalaiset lappilaiseen jytkyyn – "Olen sanaton", kommentoi uusi kansanedustaja huikeaa äänimääräänsä

Sara Sep­pä­nen joh­dat­ti pe­rus­suo­ma­lai­set lap­pi­lai­seen jytkyyn – "Olen sa­na­ton", kom­men­toi uusi kan­san­edus­ta­ja huikeaa ää­ni­mää­rään­sä

02.04.2023 23:16 34
Tilaajille
Viisi lappilaisedustajaa uusi paikkansa – perussuomalaisten Sara Seppänen ponkaisi ääniharavaksi yli 11000 äänellä

Viisi lap­pi­lais­edus­ta­jaa uusi paik­kan­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sara Sep­pä­nen pon­kai­si ää­ni­ha­ra­vak­si yli 11000 äänellä

02.04.2023 23:56 19
Eduskunnasta: Fortumin seikkailut maksavat paljon
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: For­tu­min seik­kai­lut mak­sa­vat paljon

26.07.2022 12:39 3
Kaisa Juuso pyrkii eduskuntaan toiselle kaudelle

Kaisa Juuso pyrkii edus­kun­taan toi­sel­le kau­del­le

14.06.2022 10:38 2
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille
PS-eduskuntaryhmän kesäkokous alkoi samassa huoneessa, missä turvapaikanhakijat odottivat vuonna 2015 – Purra pitää nykytilannetta vakavampana

PS-edus­kun­ta­ryh­män ke­sä­ko­kous alkoi samassa huo­nees­sa, missä tur­va­pai­kan­ha­ki­jat odot­ti­vat vuonna 2015 – Purra pitää ny­ky­ti­lan­net­ta va­ka­vam­pa­na

24.08.2021 18:32 12
Tilaajille
Perussuomalaiset ottivat komean vaalivoiton – Kaisa Juuson lisäksi valtuustoon tulossa seitsemän perussuomalaista ja vaaliliitossa KD, Keskusta piti pintansa Kulmunin vetoavulla

Pe­rus­suo­ma­lai­set ottivat komean vaa­li­voi­ton – Kaisa Juuson lisäksi val­tuus­toon tulossa seit­se­män pe­rus­suo­ma­lais­ta ja vaa­li­lii­tos­sa KD, Kes­kus­ta piti pin­tan­sa Kul­mu­nin ve­to­avul­la

13.06.2021 23:04 1
Tilaajille
Näkyvät väistyjät antavat tilaa uusille päättäjille Meri-Lapissa – Valtapuolueista Vasemmistoliitolla Kemissä 46 ehdokasta ja Keskustalla Torniossa 60 ehdokasta

Näkyvät väis­ty­jät antavat tilaa uusille päät­tä­jil­le Me­ri-La­pis­sa – Val­ta­puo­lueis­ta Va­sem­mis­to­lii­tol­la Kemissä 46 eh­do­kas­ta ja Kes­kus­tal­la Tor­nios­sa 60 eh­do­kas­ta

04.05.2021 20:29
Tilaajille