Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Korkein oikeus

Saa­me­lais­kä­rä­jät sai kor­keim­man oi­keu­den mitalin

12.09.2021 16:54 2
Tilaajille

Jäälin so­ra­mon­tul­la ta­pah­tu­nut­ta hen­ki­ri­kos­ta kä­si­tel­lään kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – kaksi va­li­tus­lu­paa myön­net­ty

12.02.2021 13:50

Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen vir­ka­ri­kos­tuo­mio­ta – ha­sis­tyn­ny­ri­ju­tun vuosien oi­keus­kä­sit­te­ly on nyt päät­ty­nyt

16.12.2020 09:53

KKO:n pre­si­dent­ti: En­nak­ko­lau­sun­not pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le saat­tai­si­vat muuttua on­gel­mal­li­sik­si

11.12.2020 16:44
Tilaajille

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

30.11.2020 19:35
Pääkirjoitus

Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vas­taa­maan sa­nois­taan

27.09.2020 06:00
Tilaajille

Korkein oikeus määräsi uus­nat­si­jär­jes­tö Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen lak­kau­tet­ta­vak­si – "I­han­noi fa­sis­mia, hy­väk­syy ideo­lo­gian­sa puo­les­ta tehdyn vä­ki­val­lan"

22.09.2020 09:26

Korkein oikeus päättää tänään ra­sis­ti­sen Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen koh­ta­los­ta

22.09.2020 06:00

Il­ma­voi­mien entinen ko­men­ta­ja sai sak­ko­ran­gais­tuk­sen pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Lem­men­jo­ki-ju­tus­sa – Korkein oikeus piti tuomion voi­mas­sa

29.06.2020 09:39
Tilaajille

KKO:n pre­si­dent­ti: Meillä on jo pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­met eikä eril­lis­tä ei tarvita – Korkein oi­keus­kin on käy­tet­tä­vis­sä lain­val­mis­te­lus­sa

01.03.2020 06:00
Tilaajille

To­dis­ta­ja kertoi oi­keu­des­sa Lem­men­joen ta­pah­tu­mien sel­vit­te­lys­tä: "Tämä oli jollain tavalla siir­ret­ty Pää­esi­kun­nan har­kin­taan"

20.12.2019 19:40

Lem­men­joen ta­pah­tu­mat esillä kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – Lail­li­suus­val­vo­jan mukaan ken­raa­lin ku­vai­le­mia käy­tä­vä­kes­kus­te­lu­ja ei käyty

19.12.2019 20:26

Ho­vi­oi­keu­den tuomio jäi voimaan Tal­vi­vaa­ran ja Pekka Perän ar­vo­pa­pe­ri­ri­kos­asias­sa

15.10.2019 10:14

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38

Pu­nai­sia päin ajanut kul­jet­ta­ja hävisi oi­keus­jut­tun­sa – Korkein oikeus lin­ja­si: Lii­ken­ne­va­loa pitää kun­nioit­taa yöl­lä­kin, vaikkei tiellä olisi muuta lii­ken­net­tä

21.09.2019 08:00
Tilaajille

Tu­lo­ku­nin­gat­ta­re­na­kin tun­ne­tun lap­pi­lais­yrit­tä­jän ta­lous­ri­kos­tuo­mio jää voi­maan, KKO:sta ei va­li­tus­lu­paa

17.09.2019 11:48
Tilaajille