Aluevaalit: Näin seuraat alue­vaa­le­ja Lapin Kansan ver­kos­sa – tu­los­pal­ve­lu alkaa päi­vit­tyä kello 20.00 alkaen

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Korkein oikeus
Korkein oikeus hylkäsi toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteen

Korkein oikeus hylkäsi toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Johanna Vehkoon kun­nian­louk­kaus­syyt­teen

11.01.2022 10:01 3
Korkein oikeus piti ennallaan Oulun Jäälin soramonttusurman tuomion – KKO:n mukaan pisimmät vankeustuomiot saaneet miehet eivät toimineet painostuksen alaisina

Korkein oikeus piti en­nal­laan Oulun Jäälin so­ra­mont­tu­sur­man tuomion – KKO:n mukaan pi­sim­mät van­keus­tuo­miot saaneet miehet eivät toi­mi­neet pai­nos­tuk­sen alai­si­na

17.12.2021 13:15
Tilaajille
Oikeusprosessin pituus on ylittänyt Kittilä-jupakassa jo aikoja sitten kohtuuden rajat
Pääkirjoitus

Oi­keus­pro­ses­sin pituus on ylit­tä­nyt Kit­ti­lä-ju­pa­kas­sa jo aikoja sitten koh­tuu­den rajat

05.11.2021 14:21 6
Tilaajille
Korkein oikeus myönsi syyttäjille rajoitetun valitusluvan Kittilän virkarikosjutussa – Anna Mäkelä ei saanut valituslupaa

Korkein oikeus myönsi syyt­tä­jil­le ra­joi­te­tun va­li­tus­lu­van Kit­ti­län vir­ka­ri­kos­ju­tus­sa – Anna Mäkelä ei saanut va­li­tus­lu­paa

01.11.2021 09:33 7
Tilaajille
Saamelaiskäräjät sai korkeimman oikeuden mitalin

Saa­me­lais­kä­rä­jät sai kor­keim­man oi­keu­den mitalin

12.09.2021 16:54 2
Tilaajille
Jäälin soramontulla tapahtunutta henkirikosta käsitellään korkeimmassa oikeudessa – kaksi valituslupaa myönnetty

Jäälin so­ra­mon­tul­la ta­pah­tu­nut­ta hen­ki­ri­kos­ta kä­si­tel­lään kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – kaksi va­li­tus­lu­paa myön­net­ty

12.02.2021 13:50
Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen virkarikostuomiota – hasistynnyrijutun vuosien oikeuskäsittely on nyt päättynyt

Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen vir­ka­ri­kos­tuo­mio­ta – ha­sis­tyn­ny­ri­ju­tun vuosien oi­keus­kä­sit­te­ly on nyt päät­ty­nyt

16.12.2020 09:53
KKO:n presidentti: Ennakkolausunnot perustuslakivaliokunnalle saattaisivat muuttua ongelmallisiksi

KKO:n pre­si­dent­ti: En­nak­ko­lau­sun­not pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­nal­le saat­tai­si­vat muuttua on­gel­mal­li­sik­si

11.12.2020 16:44
Tilaajille
HS: Toimittaja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta valituslupaa tuomioonsa oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

30.11.2020 19:35
Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vastaamaan sanoistaan
Pääkirjoitus

Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vas­taa­maan sa­nois­taan

27.09.2020 06:00
Tilaajille
Korkein oikeus määräsi uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautettavaksi – "Ihannoi fasismia,  hyväksyy ideologiansa puolesta tehdyn väkivallan"

Korkein oikeus määräsi uus­nat­si­jär­jes­tö Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen lak­kau­tet­ta­vak­si – "I­han­noi fa­sis­mia, hy­väk­syy ideo­lo­gian­sa puo­les­ta tehdyn vä­ki­val­lan"

22.09.2020 09:26
Korkein oikeus päättää tänään rasistisen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kohtalosta

Korkein oikeus päättää tänään ra­sis­ti­sen Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen koh­ta­los­ta

22.09.2020 06:00
Ilmavoimien entinen komentaja sai sakkorangaistuksen palvelusrikoksesta Lemmenjoki-jutussa – Korkein oikeus piti tuomion voimassa

Il­ma­voi­mien entinen ko­men­ta­ja sai sak­ko­ran­gais­tuk­sen pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta Lem­men­jo­ki-ju­tus­sa – Korkein oikeus piti tuomion voi­mas­sa

29.06.2020 09:39
Tilaajille
KKO:n presidentti: Meillä on jo perustuslakituomioistuimet eikä erillistä ei tarvita – Korkein oikeuskin on käytettävissä lainvalmistelussa

KKO:n pre­si­dent­ti: Meillä on jo pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­met eikä eril­lis­tä ei tarvita – Korkein oi­keus­kin on käy­tet­tä­vis­sä lain­val­mis­te­lus­sa

01.03.2020 06:00
Tilaajille
Todistaja kertoi oikeudessa Lemmenjoen tapahtumien selvittelystä: "Tämä oli jollain tavalla siirretty Pääesikunnan harkintaan"

To­dis­ta­ja kertoi oi­keu­des­sa Lem­men­joen ta­pah­tu­mien sel­vit­te­lys­tä: "Tämä oli jollain tavalla siir­ret­ty Pää­esi­kun­nan har­kin­taan"

20.12.2019 19:40
Lemmenjoen tapahtumat esillä korkeimmassa oikeudessa – Laillisuusvalvojan mukaan kenraalin kuvailemia käytäväkeskusteluja ei käyty

Lem­men­joen ta­pah­tu­mat esillä kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – Lail­li­suus­val­vo­jan mukaan ken­raa­lin ku­vai­le­mia käy­tä­vä­kes­kus­te­lu­ja ei käyty

19.12.2019 20:26
Hovioikeuden tuomio jäi voimaan Talvivaaran ja Pekka Perän arvopaperirikosasiassa

Ho­vi­oi­keu­den tuomio jäi voimaan Tal­vi­vaa­ran ja Pekka Perän ar­vo­pa­pe­ri­ri­kos­asias­sa

15.10.2019 10:14
Korkein oikeus ottaa kantaa saamelaisten kalastusoikeuteen – saamelaiset tekivät itse rikosilmoituksen, jotta asiasta saadaan oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus ottaa kantaa saa­me­lais­ten ka­las­tus­oi­keu­teen – saa­me­lai­set tekivät itse ri­ko­sil­moi­tuk­sen, jotta asiasta saadaan oi­keu­den rat­kai­su

27.09.2019 10:38
Punaisia päin ajanut kuljettaja hävisi oikeusjuttunsa – Korkein oikeus linjasi: Liikennevaloa pitää kunnioittaa yölläkin, vaikkei tiellä olisi muuta liikennettä

Pu­nai­sia päin ajanut kul­jet­ta­ja hävisi oi­keus­jut­tun­sa – Korkein oikeus lin­ja­si: Lii­ken­ne­va­loa pitää kun­nioit­taa yöl­lä­kin, vaikkei tiellä olisi muuta lii­ken­net­tä

21.09.2019 08:00
Tilaajille

Tu­lo­ku­nin­gat­ta­re­na­kin tun­ne­tun lap­pi­lais­yrit­tä­jän ta­lous­ri­kos­tuo­mio jää voi­maan, KKO:sta ei va­li­tus­lu­paa

17.09.2019 11:48
Tilaajille