kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Ro­va­nie­men Pöy­liö­ran­taan jopa 320 ri­vi­ta­loa­sun­toa: alueen ra­ken­ta­mis­ta oh­ja­taan il­mas­to­ys­tä­väl­li­sek­si – suun­nit­te­lus­sa tulee huo­mioi­da muun muassa au­rin­ko­säh­kö

Maatalousoppilaitoksen vanha päärakennus ja Taimelaksi kutsuttu entinen sikalarakennus aiotaan suojella myös tulevassa asemakaavassa. Myös kuvassa näkyvä koivurivistö tien reunamilla halutaan säilyttää.
Maatalousoppilaitoksen vanha päärakennus ja Taimelaksi kutsuttu entinen sikalarakennus aiotaan suojella myös tulevassa asemakaavassa. Myös kuvassa näkyvä koivurivistö tien reunamilla halutaan säilyttää.
Kuva: Anssi Jokiranta

Rovaniemen Pöyliörantaan Ojanperälle on suunnitteilla jopa 320 asunnon asuinalue. Alueelle voitaisiin rakentaa lähinnä rivitaloja, jos asemakaavan muutosehdotus etenee nykyisessä muodossaan. Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä lainkaan asutusta.

Kaavamuutos kohdistuu Ranuantien ja Kemijoen itäpuolentien risteyksessä sijaitsevaan alueeseen, jossa toimi maatalousoppilaitos vuoteen 2015.  Rovaniemen kaupunki hankki alueet omistukseensa, kun opetustoiminta siellä päättyi.