Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Pohjois-Ruotsi: Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Marjastus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olim­me­ko mar­ja­ra­sis­te­ja?

08.02.2024 17:00 10
Rajavartiosto muistuttaa metsästäjiä: Koirat kiinni itärajalla

Ra­ja­var­tios­to muis­tut­taa met­säs­tä­jiä: Koirat kiinni itä­ra­jal­la

11.08.2023 14:26
Tilaajille
Toimittajalta: Hillaheeperiä helpottaa jänkä, ei marjasaalis
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hil­la­hee­pe­riä hel­pot­taa jänkä, ei mar­ja­saa­lis

10.08.2023 09:31
En nauti marjastamisesta, ja se on ihan ok
Kolumni

En nauti mar­jas­ta­mi­ses­ta, ja se on ihan ok

09.08.2023 05:00 11
Marjakausi on käynnissä, eksyneitä haettiin viikonloppuna maastosta – "Moni eksynyt marjastaja aikoi vain käväistä lyhyen reissun jossain pelkkä sanko mukanaan"

Mar­ja­kau­si on käyn­nis­sä, ek­sy­nei­tä haet­tiin vii­kon­lop­pu­na maas­tos­ta – "Moni eksynyt mar­jas­ta­ja aikoi vain kä­väis­tä lyhyen reissun jossain pelkkä sanko mu­ka­naan"

24.07.2023 13:43 2
Tilaajille
Pohjois-Lapin kunnallisen ruokahuollon 15 000 kiloa marjoja pyritään saamaan kasaan paikallisten poimijoiden turvin – ostohinta poimijalle on tukun ulosmyyntihinta

Poh­jois-La­pin kun­nal­li­sen ruo­ka­huol­lon 15 000 kiloa marjoja py­ri­tään saamaan kasaan pai­kal­lis­ten poi­mi­joi­den turvin – os­to­hin­ta poi­mi­jal­le on tukun ulos­myyn­ti­hin­ta

24.07.2023 12:19 17
Tilaajille
NRK: Hilloja tuhoavaa kuoriaista on tavattu Finnmarkin alueella lähellä Suomen rajaa

NRK: Hilloja tu­hoa­vaa kuo­riais­ta on tavattu Finn­mar­kin alueel­la lähellä Suomen rajaa

22.07.2023 11:12 1
Tilaajille
Thaipoimijoiden asemaan ei ole saatu parannusta – valvonnan merkitys korostuu ja yrityksiltä odotetaan avoimuutta
Pääkirjoitus

Thai­poi­mi­joi­den asemaan ei ole saatu pa­ran­nus­ta – val­von­nan mer­ki­tys ko­ros­tuu ja yri­tyk­sil­tä odo­te­taan avoi­muut­ta

22.07.2023 05:00 24
Mustikkasato jäämässä hillan ohella viime vuotta heikommaksi – puolukkasadon näkymät näyttävät paremmilta

Mus­tik­ka­sa­to jää­mäs­sä hillan ohella viime vuotta hei­kom­mak­si – puo­luk­ka­sa­don näkymät näyt­tä­vät pa­rem­mil­ta

19.07.2023 09:33
Tilaajille
Hillan myynti on alkanut Ranuan hillatorilla – huono hillasato nostaa myyntihintoja

Hillan myynti on alkanut Ranuan hil­la­to­ril­la – huono hil­la­sa­to nostaa myyn­ti­hin­to­ja

18.07.2023 14:49 17
Tilaajille
Pysy reviirilläsi, älä puhu äläkä vain ehdota lähtemistä – marjametsällä on omat kirjoittamattomat sääntönsä
Kolumni

Pysy re­vii­ril­lä­si, älä puhu äläkä vain ehdota läh­te­mis­tä – mar­ja­met­säl­lä on omat kir­joit­ta­mat­to­mat sään­tön­sä

18.07.2023 05:00 5
Kesäkuu alkoi, mutta hallakartta hohkaa sinisenä – Miten käy mustikka- ja hillasadon?

Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

04.06.2023 19:01 11
Tilaajille
Saako keskellä metsää olevassa laavussa kuka tahansa yöpyä – jokamiehenoikeuksista tulee riitaa erityisesti kesällä

Saako kes­kel­lä metsää ole­vas­sa laa­vus­sa kuka tahansa yöpyä – jo­ka­mie­he­noi­keuk­sis­ta tulee riitaa eri­tyi­ses­ti kesällä

17.04.2023 20:43 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kä­sit­tä­mä­tön vaa­ti­mus mi­nis­te­riöl­tä

24.03.2023 06:30 1
Tilaajille
Hilla kärsii, mutta mustikka runsastuu – Soiden kuivuminen jatkuu, vaikka ojitukset olisi lopetettu

Hilla kärsii, mutta mus­tik­ka run­sas­tuu – Soiden kui­vu­mi­nen jatkuu, vaikka oji­tuk­set olisi lo­pe­tet­tu

04.03.2023 09:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Koh­taa­mi­sia am­mat­ti­poi­mi­joi­den kanssa

27.01.2023 05:00 2
Tilaajille
Luontomme ei kestä marjabisnestä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­tom­me ei kestä mar­ja­bis­nes­tä

26.01.2023 05:01 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko jo­ka­mie­hen oikeus myös yri­tyk­sen oikeus?

02.11.2022 05:00
Tilaajille
Vakavilla rikosepäilyllä voi olla vaikutuksia luonnonmarjojen kaupalliseen keräilyyn, mikä on täysin ulkomaisten poimijoiden varassa – jäävätkö marjat jatkossa metsään?
Pääkirjoitus

Va­ka­vil­la ri­ko­se­päi­lyl­lä voi olla vai­ku­tuk­sia luon­non­mar­jo­jen kau­pal­li­seen ke­räi­lyyn, mikä on täysin ul­ko­mais­ten poi­mi­joi­den varassa – jää­vät­kö marjat jat­kos­sa met­sään?

31.10.2022 19:30 15
Tilaajille
Kun korona vei keittiötyöt, Tuuli Rautava alkoi valmistaa retkiruokia kotonaan Savukoskella – Raaka-aineena omat porot sekä lähipeltojen ja -metsien antimet

Kun korona vei keit­tiö­työt, Tuuli Rautava alkoi val­mis­taa ret­ki­ruo­kia ko­to­naan Sa­vu­kos­kel­la – Raa­ka-ai­nee­na omat porot sekä lä­hi­pel­to­jen ja -met­sien antimet

22.10.2022 15:00
Tilaajille