Marjastus
Viimeisin 4 tuntia
Hillan ostajia ei löydy jokaiselta torilta, Kittilässä ostajien poissaoloa ihmetellään

Hillan ostajia ei löydy jo­kai­sel­ta to­ril­ta, Kit­ti­läs­sä os­ta­jien pois­sa­oloa ih­me­tel­lään

20:57 3
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Jesse treenasi hillakautta varten pyöräilemällä kymmeniä kilometrejä ja tekemällä satoja punnerruksia päivässä – Kuusamossa hillahulluus uudella tasolla, sankoja kerätään täyteen yötä myöten

Jesse tree­na­si hil­la­kaut­ta varten pyö­räi­le­mäl­lä kym­me­niä ki­lo­met­re­jä ja te­ke­mäl­lä satoja pun­ner­ruk­sia päi­väs­sä – Kuu­sa­mos­sa hil­la­hul­luus uudella ta­sol­la, sankoja ke­rä­tään täyteen yötä myöten

06:00 0
Tilaajille
Viikko
Hilla tuo tienestiä muillekin kuin poimijoille – Ranualla moni kehittelee soiden helmistä oman sivubisneksensä ja jopa päivätyön

Hilla tuo tie­nes­tiä muil­le­kin kuin poi­mi­joil­le – Ra­nual­la moni ke­hit­te­lee soiden hel­mis­tä oman si­vu­bis­nek­sen­sä ja jopa päi­vä­työn

28.07.2020 17:54 0
Tilaajille
Lukijalta: Hilla tuottaisi paremmin kuin rämemännyt
Lukijalta Mielipide Jouko Lampela

Lu­ki­jal­ta: Hilla tuot­tai­si pa­rem­min kuin rä­me­män­nyt

28.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Pyhäjärvellä reilu viikko sitten kadonnut marjastaja löytyi kuolleena maastosta

Py­hä­jär­vel­lä reilu viikko sitten ka­don­nut mar­jas­ta­ja löytyi kuol­lee­na maas­tos­ta

25.07.2020 13:15
Hillasovellus näyttää Ranualla sijaitsevat valtion hillasuot sekä sen, milloin hillaa todennäköisesti löytyy – "Onhan se mielikuva olemassa, että hillasoista ei kerrota muille"

Hil­la­so­vel­lus näyttää Ra­nual­la si­jait­se­vat valtion hil­la­suot sekä sen, milloin hillaa to­den­nä­köi­ses­ti löytyy – "Onhan se mie­li­ku­va ole­mas­sa, että hil­la­sois­ta ei kerrota muille"

24.07.2020 17:19 0
Tilaajille
"Kun hil­la­kau­si alkaa, ei meinaa unta saada, niin levoton olo" – Ra­nua­lai­nen am­mat­ti­hil­las­ta­ja Viljo Pe­tä­jä­jär­vi poimii marjoja kolme viikkoa aamusta iltaan

"Kun hil­la­kau­si alkaa, ei meinaa unta saada, niin levoton olo" – Ra­nua­lai­nen am­mat­ti­hil­las­ta­ja Viljo Pe­tä­jä­jär­vi poimii marjoja kolme viikkoa aamusta iltaan

24.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Suomalaiset haastetaan marjatalkoisiin, marjoja voi poimia omaan tarpeeseen tai myyntiin – "Ei anneta kotimaisten marjojen mennä hukkaan"

Suo­ma­lai­set haas­te­taan mar­ja­tal­koi­siin, marjoja voi poimia omaan tar­pee­seen tai myyn­tiin – "Ei anneta ko­ti­mais­ten mar­jo­jen mennä huk­kaan"

23.07.2020 10:16 2
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta: Huomioita hillamailta
Lukijalta Mielipide Ari Saukko, Tervola

Lu­ki­jal­ta: Huo­mioi­ta hil­la­mail­ta

22.07.2020 12:27 2
Marjaretki on parasta ilmastokasvatusta
Kolumni Sinikka Pylkkänen

Mar­ja­ret­ki on parasta il­mas­to­kas­va­tus­ta

22.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Kadonneet marjastajat työllistävät poliisin lisäksi vapaaehtoista pelastuspalvelua – parhaimmillaan viisi etsintää puolentoista vuorokauden sisällä

Ka­don­neet mar­jas­ta­jat työl­lis­tä­vät po­lii­sin lisäksi va­paa­eh­tois­ta pe­las­tus­pal­ve­lua – par­haim­mil­laan viisi et­sin­tää puo­len­tois­ta vuo­ro­kau­den sisällä

21.07.2020 18:33 0
Tilaajille
Edessä on suomalaisen marjahulluuden tositesti
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Edessä on suo­ma­lai­sen mar­ja­hul­luu­den to­si­tes­ti

19.07.2020 10:02 3
Tilaajille
Hillaa, lakkaa vai suomuurainta hakemaan?

Hillaa, lakkaa vai suo­muu­rain­ta ha­ke­maan?

18.07.2020 18:39 0
Tilaajille
Suo voi olla marjastajalle petollinen maasto – katso tästä, kuinka olla eksymättä hillasuolle ja mitä tehdä, jos sattuu eksymään

Suo voi olla mar­jas­ta­jal­le pe­tol­li­nen maasto – katso tästä, kuinka olla ek­sy­mät­tä hil­la­suol­le ja mitä tehdä, jos sattuu ek­sy­mään

17.07.2020 06:00 2
Tilaajille
Pienestä pitäen marjastaneen Karoliina Posion, 20, pakastin Isossa-Britanniassa täyttyy kotimaisista marjoista – Hän ei tiedä parempaa paikkaa kuin pohjoissuomalaisten metsien ja soiden marja-apajat

Pie­nes­tä pitäen mar­jas­ta­neen Ka­ro­lii­na Posion, 20, pa­kas­tin Isos­sa-Bri­tan­nias­sa täyttyy ko­ti­mai­sis­ta mar­jois­ta – Hän ei tiedä pa­rem­paa paikkaa kuin poh­jois­suo­ma­lais­ten metsien ja soiden mar­ja-apa­jat

10.07.2020 11:00 0
Tilaajille