Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Esiopetus
Ei enää yhtään koulu-uudistusta, vaan opettajille työrauha – Lapissa vierailleen OAJ:n puheenjohtajan mukaan nyt niitetään satoa koulutuksen säästöistä

Ei enää yhtään kou­lu-uu­dis­tus­ta, vaan opet­ta­jil­le työ­rau­ha – Lapissa vie­rail­leen OAJ:n pu­heen­joh­ta­jan mukaan nyt nii­te­tään satoa kou­lu­tuk­sen sääs­töis­tä

03.03.2023 15:25 10
Tilaajille
Kouluun voi mennä vuotta aiemmin, mutta nykyisin se on hyvin harvinaista – laki on joustava, mutta koulu on vielä joustavampi

Kouluun voi mennä vuotta aiem­min, mutta ny­kyi­sin se on hyvin har­vi­nais­ta – laki on jous­ta­va, mutta koulu on vielä jous­ta­vam­pi

12.02.2023 16:30 2
Tilaajille
Rovaniemi lykkäsi jälleen Vaaranlammen koulupäätöstä

Ro­va­nie­mi lykkäsi jälleen Vaa­ran­lam­men kou­lu­pää­tös­tä

01.12.2021 18:39 6
Tilaajille
Kuvanuotit auttavat musiikinopettelussa alkuun – helppotajuiset kuvanuotit on suunnattu etenkin varhaiskasvatukseen ja esi- ja alkuopetukseen aikaistamaan musiikin oppimista

Ku­va­nuo­tit aut­ta­vat mu­sii­kin­opet­te­lus­sa alkuun – help­po­ta­jui­set ku­va­nuo­tit on suun­nat­tu etenkin var­hais­kas­va­tuk­seen ja esi- ja al­ku­ope­tuk­seen ai­kais­ta­maan mu­sii­kin op­pi­mis­ta

10.11.2021 16:54
Tilaajille
Tornion ja Rovaniemen 2-vuotisen esiopetuksen kokeilupäiväkodit valittu – Viisivuotiaista osa osallistuu kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun ja osa verrokkiryhmiin

Tornion ja Ro­va­nie­men 2-vuo­ti­sen esi­ope­tuk­sen ko­kei­lu­päi­vä­ko­dit valittu – Vii­si­vuo­tiais­ta osa osal­lis­tuu kak­si­vuo­ti­sen esi­ope­tuk­sen ko­kei­luun ja osa ver­rok­ki­ryh­miin

13.04.2021 20:29 1
Tilaajille