kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Koulunkäynti
Kouluun voi mennä vuotta aiemmin, mutta nykyisin se on hyvin harvinaista – laki on joustava, mutta koulu on vielä joustavampi

Kouluun voi mennä vuotta aiem­min, mutta ny­kyi­sin se on hyvin har­vi­nais­ta – laki on jous­ta­va, mutta koulu on vielä jous­ta­vam­pi

12.02.2023 16:30 2
Tilaajille
Kaipaan arkeeni lisää mielihyvää tuottavaa toimintaa
Kolumni

Kaipaan arkeeni lisää mie­li­hy­vää tuot­ta­vaa toi­min­taa

11.11.2022 05:45 1
Tilaajille
Perheet arvostavat kyläkoulua – 100 vuotiaan Tervolan Mattisen koulun oppilasmäärä ylittänee ensi vuonna neljänkymmenen rajan

Perheet ar­vos­ta­vat ky­lä­kou­lua – 100 vuo­tiaan Ter­vo­lan Mat­ti­sen koulun op­pi­las­mää­rä ylit­tä­nee ensi vuonna nel­jän­kym­me­nen rajan

07.10.2022 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Apua, koulu uu­vut­taa meidät!

24.05.2022 22:01
Tilaajille
Äitikamut-podcast: Koulupolku – oppimisen iloa

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Kou­lu­pol­ku – op­pi­mi­sen iloa

11.03.2022 09:00
Niillaksen kouluaamu alkaa porojen katseluaitauksessa – Skalluvaaran koulutuvassa kasvatetaan pieniä poronhoitajia

Niil­lak­sen kou­luaa­mu alkaa porojen kat­se­luai­tauk­ses­sa – Skal­lu­vaa­ran kou­lu­tu­vas­sa kas­va­te­taan pieniä po­ron­hoi­ta­jia

11.10.2021 18:00 2
Tilaajille
Lapsia ei pidä rankaista aikuisten ajanvietosta
Pääkirjoitus

Lapsia ei pidä ran­kais­ta ai­kuis­ten ajan­vie­tos­ta

05.08.2021 06:00
Tilaajille
Kerro meille, miten koulu sujuu etänä

Kerro meille, miten koulu sujuu etänä

28.03.2020 16:01
Tilaajille
Savukoskella kotikouluissa videoidaan liikuntatuokioita – Rovaniemellä vanhempi kiristää kuria, ettei lapsi kuvittelisi olevansa lomalla

Sa­vu­kos­kel­la ko­ti­kou­luis­sa vi­deoi­daan lii­kun­ta­tuo­kioi­ta – Ro­va­nie­mel­lä van­hem­pi ki­ris­tää kuria, ettei lapsi ku­vit­te­li­si ole­van­sa lomalla

17.03.2020 20:47
Tilaajille
Matematiikan opetusta Sikelen koulussa Arba Minchissä Etiopiassa.

Ma­te­ma­tii­kan ope­tus­ta Sikelen kou­lus­sa Arba Minc­his­sä Etio­pias­sa.

22.11.2019 15:25
Tilaajille