Saamelaiskäräjät
Poromies nousi teurastamosta kansainvälisiin vastuutehtäviin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saamelaiskäräjien sovitteleva puheenjohtaja toivoo käräjillekin lisää konsensusta

Po­ro­mies nousi teu­ras­ta­mos­ta kan­sain­vä­li­siin vas­tuu­teh­tä­viin, jotka ovat vieneet hänet ainakin 27 kertaa New Yorkiin – Saa­me­lais­kä­rä­jien so­vit­te­le­va pu­heen­joh­ta­ja toivoo kä­rä­jil­le­kin lisää kon­sen­sus­ta

18.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­vin­toa kan­nat­taa ta­voi­tel­la?

10.07.2020 09:25 0
Tilaajille
Saamen kielten etäopetushanke sai jatkovuoden – Saamelaiskäräjät ja Utsjoki iloitsevat

Saamen kielten etä­ope­tus­han­ke sai jat­ko­vuo­den – Saa­me­lais­kä­rä­jät ja Utsjoki iloit­se­vat

17.06.2020 21:57 0
Tilaajille

Saa­me­lais­kä­rä­jät kam­pan­joi yh­den­ver­tais­ten so­te-pal­ve­lui­den puo­les­ta

17.06.2020 21:42 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto ja hallituspuolueiden nuoret: Kaivoksille ei tilaa saamelaisten kotiseutualueella

Saa­me­lais­kä­rä­jien nuo­ri­so­neu­vos­to ja hal­li­tus­puo­luei­den nuoret: Kai­vok­sil­le ei tilaa saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

08.06.2020 12:44 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

02.04.2020 08:40 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjien vaalikauden avajaiset siirtyvät koronaviruksen vuoksi – käräjille oma valmiusryhmä, tiedotusta saameksi edistetään

Saa­me­lais­kä­rä­jien vaa­li­kau­den ava­jai­set siir­ty­vät ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi – kä­rä­jil­le oma val­mius­ryh­mä, tie­do­tus­ta saa­mek­si edis­te­tään

20.03.2020 13:25 0
Arvovierailu: Presidentti Sauli Niinistö otti selvää saamelaisista

Ar­vo­vie­rai­lu: Pre­si­dent­ti Sauli Nii­nis­tö otti selvää saa­me­lai­sis­ta

06.03.2020 17:26 0
Tilaajille
Tuomas Aslak Juuso Saamelaiskäräjien puheenjohtajaksi, Anni Koivisto ja Leo Aikio varapuheenjohtajiksi, myös hallitus on valittu -katso suoraa lähetystä tästä

Tuomas Aslak Juuso Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jak­si, Anni Koi­vis­to ja Leo Aikio va­ra­pu­heen­joh­ta­jik­si, myös hal­li­tus on valittu -katso suoraa lä­he­tys­tä tästä

28.02.2020 09:44 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien kokous päättyi –  Puheenjohtaja jäi valitsematta, kokous jatkuu huomenna

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous päättyi – Pu­heen­joh­ta­ja jäi va­lit­se­mat­ta, kokous jatkuu huo­men­na

27.02.2020 19:49 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien kokous jatkuu edelleen: "Uskon, että puheenjohtaja saadaan valittua tänään"

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous jatkuu edel­leen: "Uskon, että pu­heen­joh­ta­ja saadaan va­lit­tua tänään"

27.02.2020 18:10 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjien kokous tyssäsi heti alkuunsa ­ – Puheenjohtajiston valinnoista on neuvoteltu tuntikausia

Saa­me­lais­kä­rä­jien kokous tyssäsi heti al­kuun­sa – Pu­heen­joh­ta­jis­ton va­lin­nois­ta on neu­vo­tel­tu tun­ti­kau­sia

27.02.2020 11:54 0
Tilaajille
Seuraa suoraa lähetystä Saamelaiskäräjien järjestäytymiskokouksesta tästä -kokouksessa neuvottelutauko ja erimielisyyttä kuvausoikeuksista heti alussa

Seuraa suoraa lä­he­tys­tä Saa­me­lais­kä­rä­jien jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­ta tästä -ko­kouk­ses­sa neu­vot­te­lu­tau­ko ja eri­mie­li­syyt­tä ku­vaus­oi­keuk­sis­ta heti alussa

27.02.2020 10:40 0
Lumimassat aiheuttavat vaikeuksia poronhoidolle Lapissa – Saamelaiskäräjät vetoaa ministeriin korvauksien saamiseksi

Lu­mi­mas­sat ai­heut­ta­vat vai­keuk­sia po­ron­hoi­dol­le Lapissa – Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa mi­nis­te­riin kor­vauk­sien saa­mi­sek­si

26.02.2020 18:46 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät valitsee johtajat uudelle nelivuotiselle toimikaudelle

Saa­me­lais­kä­rä­jät va­lit­see joh­ta­jat uudelle ne­li­vuo­ti­sel­le toi­mi­kau­del­le

25.02.2020 17:43 0
Tilaajille
Saamenkieliset Muumit eivät syö vanukasta – "Eihän sellaista sanaa saamessa ole"

Saa­men­kie­li­set Muumit eivät syö va­nu­kas­ta – "Eihän sel­lais­ta sanaa saa­mes­sa ole"

23.02.2020 19:34 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Saamelaiskäräjälain uudistaminen ei onnistu, ellei kompromissivalmiutta löydy
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Saa­me­lais­kä­rä­jä­lain uu­dis­ta­mi­nen ei on­nis­tu, ellei komp­ro­mis­si­val­miut­ta löydy

19.02.2020 06:00 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät jakoi 179 000 euroa kulttuurin edistämiseen

Saa­me­lais­kä­rä­jät jakoi 179 000 euroa kult­tuu­rin edis­tä­mi­seen

28.01.2020 21:43 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät asettaa tulevalle toimikaudelle hallituksen helmikuun lopussa – kokousta voi seurata livenä verkossa

Saa­me­lais­kä­rä­jät asettaa tu­le­val­le toi­mi­kau­del­le hal­li­tuk­sen hel­mi­kuun lopussa – ko­kous­ta voi seurata livenä ver­kos­sa

10.01.2020 11:19 0
Joko nyt ehtii käymään Kirakkajärvellä? Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio vaihtaa vapaalle

Joko nyt ehtii käymään Ki­rak­ka­jär­vel­lä? Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­ja Tiina Sa­ni­la-Ai­kio vaihtaa va­paal­le

18.12.2019 18:00 0
Tilaajille