Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Rovaseudun Markkinakiinteistöt
Shopping Thursday Evening tuo eloa Rovaniemen keskustan talvi-iltoihin
Mainos Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy

Shop­ping Thurs­day Evening tuo eloa Ro­va­nie­men kes­kus­tan tal­vi-il­toi­hin

14.12.2023 09:46
Rovaniemen linja-autoasemasta suunnitellaan väistötilaa pääkirjastolle yli vuoden ajaksi – odotustilasta voi tulla ensi vuonna myös lukusali

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­mas­ta suun­ni­tel­laan väis­tö­ti­laa pää­kir­jas­tol­le yli vuoden ajaksi – odo­tus­ti­las­ta voi tulla ensi vuonna myös lu­ku­sa­li

24.11.2023 05:00 11
Tilaajille
Kysyimme: Koska Rovaniemen Keskuskenttä siivotaan pulujen ulosteesta?

Ky­syim­me: Koska Ro­va­nie­men Kes­kus­kent­tä sii­vo­taan pulujen ulos­tees­ta?

01.09.2023 12:50 10
Tilaajille
Rovaniemen keskuskentän puluongelmaa ei ole kyetty ratkaisemaan – katsomon yläosa käyttökelvottomassa kunnossa

Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän pu­lu­on­gel­maa ei ole kyetty rat­kai­se­maan – ­kat­so­mon yläosa käyt­tö­kel­vot­to­mas­sa kun­nos­sa

31.08.2023 15:32 32
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasema pysyy sittenkin auki – "Toivottavasti saimme pelastettua matkailukaupungin maineen"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma pysyy sit­ten­kin auki – "Toi­vot­ta­vas­ti saimme pe­las­tet­tua mat­kai­lu­kau­pun­gin mai­neen"

27.06.2023 14:57 8
Tilaajille
”Palapelimäinen kokonaisuus” – vastuu Rovaniemen kaupungin patsaista ja muistomerkeistä on jakaantunut monelle eri taholle

”Pa­la­pe­li­mäi­nen ko­ko­nai­suus” – vastuu Ro­va­nie­men kau­pun­gin pat­sais­ta ja muis­to­mer­keis­tä on ja­kaan­tu­nut monelle eri taholle

01.06.2023 10:58 1
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasema tyhjenee vuokralaisista –esimerkiksi kioskiyrittäjä voisi olla ratkaisu odotustilan auki pitämiseksi jatkossakin

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma tyh­je­nee vuok­ra­lai­sis­ta –e­si­mer­kik­si kios­ki­yrit­tä­jä voisi olla rat­kai­su odo­tus­ti­lan auki pi­tä­mi­sek­si jat­kos­sa­kin

11.05.2023 09:45 2
Tilaajille
Rovaniemen linja-autoasema tyhjenee, kun Lappica muuttaa pois – "Tilat eivät olleet kovin käytännölliset"

Ro­va­nie­men lin­ja-au­to­ase­ma tyh­je­nee, kun Lappica muuttaa pois – "­Ti­lat eivät olleet kovin käy­tän­nöl­li­set"

27.04.2023 09:57 19
Tilaajille
Rovaniemi alkaa valmistella Arktikumin ja linja-autoaseman peruskorjausta – linja-autoaseman käyttötarkoitus voi muuttua

Ro­va­nie­mi alkaa val­mis­tel­la Ark­ti­ku­min ja lin­ja-au­to­ase­man pe­rus­kor­jaus­ta – lin­ja-au­to­ase­man käyt­tö­tar­koi­tus voi muuttua

31.01.2023 19:30 14
Tilaajille
Rovaniemen keskustaan Aalto-kiinteistön seinään projisoidaan mediateos – teos osa Rovaseudun Markkinakiinteistöjen juhlavuotta

Ro­va­nie­men kes­kus­taan Aal­to-kiin­teis­tön seinään pro­ji­soi­daan me­dia­teos – teos osa Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen juh­la­vuot­ta

18.01.2023 10:12 1
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta näytti vihreää valoa Korundin remontille – peruskorjaus tarkoitus aloittaa ensi vuonna

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta näytti vihreää valoa Ko­run­din re­mon­til­le – ­pe­rus­kor­jaus tar­koi­tus aloit­taa ensi vuonna

16.12.2022 12:31
Tilaajille
Pukki paikalla iltakymmeneen – Rovaniemen kävelykatu herää taas eloon talvikaudeksi

Pukki pai­kal­la il­ta­kym­me­neen – Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­tu herää taas eloon tal­vi­kau­dek­si

07.12.2022 15:47 6
Tilaajille
Keskuskentän katsomosta tuli kallis turhake Rovaniemen kaupungille – palkitulle rakennukselle ei löydykään enää käyttöä

Kes­kus­ken­tän kat­so­mos­ta tuli kallis turhake Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le – pal­ki­tul­le ra­ken­nuk­sel­le ei löy­dy­kään enää käyttöä

18.09.2022 18:00 54
Tilaajille
Rovaseudun markkinakiinteistöt osti viime vuonna ison liikekiinteistön Antti Herajärveltä, joka valittiin sittemmin yhtiön toimitusjohtajaksi – kysyimme, mistä oikein on kyse

Ro­va­seu­dun mark­ki­na­kiin­teis­töt osti viime vuonna ison lii­ke­kiin­teis­tön Antti He­ra­jär­vel­tä, joka va­lit­tiin sit­tem­min yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si – ky­syim­me, mistä oikein on kyse

15.08.2022 21:03 6
Tilaajille
"Haimme yrittäjähenkistä talousosaajaa" – Autoliikeyrittäjä Antti Herajärvi on Rovaseudun Markkinakiinteistöjen uusi toimitusjohtaja

"Haimme yrit­tä­jä­hen­kis­tä ta­lou­so­saa­jaa" – Au­to­lii­ke­yrit­tä­jä Antti He­ra­jär­vi on Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­tö­jen uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja

09.08.2022 17:05
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin kiinteistöyhtiön mitta tuli täyteen – RoPSin yli 40 000 euron vuokrarästit menivät perintään

Ro­va­nie­men kau­pun­gin kiin­teis­tö­yh­tiön mitta tuli täyteen – RoPSin yli 40 000 euron vuok­ra­räs­tit menivät pe­rin­tään

16.06.2022 21:07 17
Tilaajille
Rovaseudun markkinakiinteistöt hakee taas uutta toimitusjohtajaa – Saara Saari irtisanoutui

Ro­va­seu­dun mark­ki­na­kiin­teis­töt hakee taas uutta toi­mi­tus­joh­ta­jaa – Saara Saari ir­ti­sa­nou­tui

15.03.2022 15:29 3
Tilaajille
Rovaniemi suunnittelee ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelia entiselle hätäkeskuksen tontille – ensivaiheessa 120 asuntoa

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8
Aalto-kerrostaloilla edessä mittavaa remonttia – tonteille suunnitellaan myös lisärakentamista

Aal­to-ker­ros­ta­loil­la edessä mit­ta­vaa re­mont­tia – ton­teil­le suun­ni­tel­laan myös li­sä­ra­ken­ta­mis­ta

09.12.2020 11:23 1
Rovaniemellä kaikkien aikojen terassikesä – ydinkeskustassa enemmän terassipaikkoja kuin Senaatintorin jättiterassilla

Ro­va­nie­mel­lä kaik­kien aikojen te­ras­si­ke­sä – ydin­kes­kus­tas­sa enemmän te­ras­si­paik­ko­ja kuin Se­naa­tin­to­rin jät­ti­te­ras­sil­la

24.06.2020 15:49 1