Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Rovaseudun Markkinakiinteistöt

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikäih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8

Aal­to-ker­ros­ta­loil­la edessä mit­ta­vaa re­mont­tia – ton­teil­le suun­ni­tel­laan myös li­sä­ra­ken­ta­mis­ta

09.12.2020 11:23 1

Ro­va­nie­mel­lä kaik­kien aikojen te­ras­si­ke­sä – ydin­kes­kus­tas­sa enemmän te­ras­si­paik­ko­ja kuin Se­naa­tin­to­rin jät­ti­te­ras­sil­la

24.06.2020 15:49 1

Hei­dil­lä on oma aut­ta­mis­pal­ve­lu Fa­ce­boo­kis­sa – Koronan myötä avun tarve rä­jäh­ti, ja Ro­va­nie­men kau­pun­ki­kin kii­reh­ti hätiin

29.04.2020 09:28

Yli 3000 euron vuok­ra­ku­lut juok­se­vat, vaikka kauppa on kiinni – Yrit­tä­jä toivoo kau­pun­gin yh­tiöl­tä muu­ta­kin vas­taan­tu­loa kuin mak­sua­jan pi­den­nys­tä

09.04.2020 10:17
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­ki kar­toit­taa ti­la­vaih­toeh­to­ja Mart­tii­nil­le – "Kukaan meistä ei ole valmis muut­ta­maan"

05.02.2020 15:28
Tilaajille