Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Porot
Paliskunnat: Aikainen talvi on liikuttanut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt erityisesti Rovaniemellä

Pa­lis­kun­nat: Ai­kai­nen talvi on lii­kut­ta­nut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt eri­tyi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

27.11.2023 15:23 5
Tilaajille
Porojen pieni kiusanteko kuuluu Lapissa asiaan
Kolumni

Porojen pieni kiu­san­te­ko kuuluu Lapissa asiaan

04.11.2023 05:00 52
Rovaniemen Pöykkölän asukkaiden pihoilla laiduntaa jopa 80 poron tokka – kaavoituspäällikkö: "Olemme poronhoitoalueella, joten täällä on poroja kaupungissakin"

Ro­va­nie­men Pöyk­kö­län asuk­kai­den pi­hoil­la lai­dun­taa jopa 80 poron tokka – kaa­voi­tus­pääl­lik­kö: "Olemme po­ron­hoi­toa­lueel­la, joten täällä on poroja kau­pun­gis­sa­kin"

01.11.2023 15:09 43
Tilaajille
19-vuotias poronhoitaja nauttii työssään luonnosta ja eläimistä – "Näen itseni jatkavan poronhoitajana koko loppuelämäni"

19-vuo­tias po­ron­hoi­ta­ja nauttii työs­sään luon­nos­ta ja eläi­mis­tä – "Näen itseni jat­ka­van po­ron­hoi­ta­ja­na koko lop­pue­lä­mä­ni"

13.10.2023 13:31 8
Tilaajille
Viikon kuva: Ruuhkaa Jäämerentiellä
Kolumni

Viikon kuva: Ruuhkaa Jää­me­ren­tiel­lä

29.09.2023 06:00 13
Rykimä on alkamaisillaan – hirvaita on syytä varoa

Rykimä on al­ka­mai­sil­laan – ­hir­vai­ta on syytä varoa

12.09.2023 16:21 5
Tilaajille
Ely-keskus myönsi 211 000 euroa rahoitusta porojen kuolemansyitä tutkivaan hankkeeseen

Ely-kes­kus myönsi 211 000 euroa ra­hoi­tus­ta porojen kuo­le­man­syi­tä tut­ki­vaan hank­kee­seen

06.09.2023 10:21 10
Tilaajille
Kotiseutumuseon talonmiehestä tuli pienen Jaakko-poron "sijaisemä" – nyt orpona löydetty vasa ihastuttaa museovieraita Rovaniemellä

Ko­ti­seu­tu­mu­seon ta­lon­mie­hes­tä tuli pienen Jaak­ko-po­ron "si­jai­se­mä" – nyt orpona löy­det­ty vasa ihas­tut­taa mu­seo­vie­rai­ta Ro­va­nie­mel­lä

05.09.2023 10:03 2
Tilaajille
Lukijat älähtivät kehotuksesta luopua pitkien vilkutuksesta – kysyimme Lapin Liikenneturvalta, mikä on paras käytäntö poroista varoittamiseen autoillessa

Lukijat äläh­ti­vät ke­ho­tuk­ses­ta luopua pitkien vil­ku­tuk­ses­ta – ­ky­syim­me Lapin Lii­ken­ne­tur­val­ta, mikä on paras käy­tän­tö po­rois­ta va­roit­ta­mi­seen au­toil­les­sa

06.08.2023 19:30 13
Tilaajille
Pitäisikö pitkien valojen väläytys porojen kohdalla lopettaa? Asiantuntijan mukaan ikiaikaisesta tavasta on "enemmän haittaa kuin hyötyä"

Pi­täi­si­kö pitkien valojen vä­läy­tys porojen koh­dal­la lo­pet­taa? Asian­tun­ti­jan mukaan iki­ai­kai­ses­ta tavasta on "e­nem­män haittaa kuin hyötyä"

02.08.2023 10:28 48
Tilaajille
Saamelaiskäräjät: Porotuholain mukaiset korvaukset pitää maksaa myös niissä paliskunnissa, joissa poroja on ollut liikaa

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Po­ro­tu­ho­lain mu­kai­set kor­vauk­set pitää maksaa myös niissä pa­lis­kun­nis­sa, joissa poroja on ollut liikaa

05.07.2023 13:39 11
Tilaajille
Jalostetaan poro sietämään tuulivoimaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ja­los­te­taan poro sie­tä­mään tuu­li­voi­maa

05.07.2023 05:00 1
Käsivarren pororikas muistaa, miten susilaumat laukottivat tokkaa kymmeniä kilometrejä – Lapin Kansan keräämä aineisto näyttää, missä pedot tappavat ja petoja tapetaan

Kä­si­var­ren po­ro­ri­kas muis­taa, miten su­si­lau­mat lau­kot­ti­vat tokkaa kym­me­niä ki­lo­met­re­jä – Lapin Kansan keräämä ai­neis­to näyt­tää, missä pedot tap­pa­vat ja petoja ta­pe­taan

27.05.2023 12:54 10
Tilaajille
Kysyimme Lapin kansanedustajilta, ovatko he valmiita rukkaamaan porotalouden epäreiluksi koettua veromallia – vastaukset hyvin varovaisia, ratkaisuksi ehdotetaan petojen vähentämistä

Ky­syim­me Lapin kan­sa­ne­dus­ta­jil­ta, ovatko he val­mii­ta ruk­kaa­maan po­ro­ta­lou­den epä­rei­luk­si koettua ve­ro­mal­lia – vas­tauk­set hyvin va­ro­vai­sia, rat­kai­suk­si eh­do­te­taan petojen vä­hen­tä­mis­tä

24.05.2023 05:00 33
Tilaajille
Yhä pienempi osuus porotalouden tuloista tulee teuraista, koska vahingonkorvausten määrä on kasvanut rajusti – Paliskuntain yhdistyksen mukaan tilanne korjaantuu vain petoja vähentämällä

Yhä pie­nem­pi osuus po­ro­ta­lou­den tu­lois­ta tulee teu­rais­ta, koska va­hin­gon­kor­vaus­ten määrä on kas­va­nut rajusti – Pa­lis­kun­tain yh­dis­tyk­sen mukaan tilanne kor­jaan­tuu vain petoja vä­hen­tä­mäl­lä

05.05.2023 20:30 42
Tilaajille
Petovahinkojen tarkastusmatkat ovat pitkiä ja lyhyessä ajassa listalle voi kertyä kymmeniä ilmoitettuja vahinkoja – Luppo oli tarkastajien ja poronhoitajien mukana Käsivarressa

Pe­to­va­hin­ko­jen tar­kas­tus­mat­kat ovat pitkiä ja ly­hyes­sä ajassa lis­tal­le voi kertyä kym­me­niä il­moi­tet­tu­ja va­hin­ko­ja – Luppo oli tar­kas­ta­jien ja po­ron­hoi­ta­jien mukana Kä­si­var­res­sa

15.04.2023 05:00 15
Tilaajille
Verneri juoksi rajun taiston kingiksi porokuninkuusajoissa Inarijärvellä

Verneri juoksi rajun taiston kin­gik­si po­ro­ku­nin­kuus­ajois­sa Ina­ri­jär­vel­lä

09.04.2023 17:49 1
Tilaajille
Porokuninkuusajot pääsivät vauhtiin Inarissa – yleisö nautti kevätauringosta, mutta kisajärjestäjille lämpö aiheutti päänvaivaa

Po­ro­ku­nin­kuus­ajot pää­si­vät vauh­tiin Ina­ris­sa – yleisö nautti ke­vä­tau­rin­gos­ta, mutta ki­sa­jär­jes­tä­jil­le lämpö ai­heut­ti pään­vai­vaa

08.04.2023 22:21
Tilaajille
Koparakeiton valmistamiseen tarvitaan juuriharjaa ja aikaa – mielipiteet jakavaa herkkua pääsee maistamaan lankalauantaina Savukoskella

Ko­pa­ra­kei­ton val­mis­ta­mi­seen tar­vi­taan juu­ri­har­jaa ja aikaa – mie­li­pi­teet jakavaa herkkua pääsee mais­ta­maan lan­ka­lauan­tai­na Sa­vu­kos­kel­la

06.04.2023 17:30
Tilaajille
Porokuninkuusajoissa eletään murroskautta, nuorimmat ajajat vasta teini-ikäisiä

Po­ro­ku­nin­kuus­ajois­sa eletään mur­ros­kaut­ta, nuo­rim­mat ajajat vasta tei­ni-ikäi­siä

05.04.2023 05:00 2
Tilaajille