Porot
Tallitontun pihalla Rovaniemellä koettiin jättiyllätys: Hilima-poro synnytti myöhäiskesän vasan – "Se on onnekas, sillä luonnossa myöhään syntyneen vasan selviytymismahdollisuudet ovat aika huonot"

Tal­li­ton­tun pihalla Ro­va­nie­mel­lä koet­tiin jät­tiyl­lä­tys: Hi­li­ma-po­ro syn­nyt­ti myö­häis­ke­sän vasan – "Se on on­ne­kas, sillä luon­nos­sa myöhään syn­ty­neen vasan sel­viy­ty­mis­mah­dol­li­suu­det ovat aika huonot"

15.08.2020 14:51 0
Tilaajille
Porotuen haku käynnistyi – Tänä vuonna tukea on mahdollista hakea ensimmäistä kertaa verkossa

Po­ro­tuen haku käyn­nis­tyi – Tänä vuonna tukea on mah­dol­lis­ta hakea en­sim­mäis­tä kertaa ver­kos­sa

10.08.2020 16:13 1
Tilaajille
Irti olevat koirat vaaraksi lampaille ja poroille - kaksi koiraa raateli lampaita viime lauantaina Rovaniemen Ylikylässä

Irti olevat koirat vaa­rak­si lam­pail­le ja po­roil­le - kaksi koiraa raateli lam­pai­ta viime lauan­tai­na Ro­va­nie­men Yli­ky­läs­sä

02.08.2020 12:10 3
Tilaajille
Poro jäi sarvistaan kiinni verkkoaitaan Sodankylässä

Poro jäi sar­vis­taan kiinni verk­ko­ai­taan So­dan­ky­läs­sä

16.07.2020 13:26 0
Hautausmaan aitaa korotetaan Sevettijärvellä – Lapin ortodoksinen seurakunta haluaa varmistaa, että porojen tekemät tuhot eivät enää toistu

Hau­taus­maan aitaa ko­ro­te­taan Se­vet­ti­jär­vel­lä – Lapin or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta haluaa var­mis­taa, että porojen tekemät tuhot eivät enää toistu

11.07.2020 12:00 4
Tilaajille
Kesämerkintäaidoissa juoksentelee vähemmän poronvasoja kuin aikoihin, määrä voi romahtaa jopa puoleen tavallisesta – "Odotettavissa on taloudellisia tappioita"

Ke­sä­mer­kin­tä­ai­dois­sa juok­sen­te­lee vä­hem­män po­ron­va­so­ja kuin ai­koi­hin, määrä voi ro­mah­taa jopa puoleen ta­val­li­ses­ta – "O­do­tet­ta­vis­sa on ta­lou­del­li­sia tap­pioi­ta"

09.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Porot sotkivat "pohjoisen mahtavimman hiekkarannan" Ivalossa ulosteilla ja karvatupsuilla

Porot sot­ki­vat "poh­joi­sen mah­ta­vim­man hiek­ka­ran­nan" Iva­los­sa ulos­teil­la ja kar­va­tup­suil­la

08.07.2020 11:24 5
Tilaajille
Pitäisikö poronvasan korvien leikkomisesta luopua? –Eläinlääkärin mielestä hetkellisen kivun aiheuttaminen on parempi vaihtoehto kuin muovimerkki

Pi­täi­si­kö po­ron­va­san korvien leik­ko­mi­ses­ta luopua? –E­läin­lää­kä­rin mie­les­tä het­kel­li­sen kivun ai­heut­ta­mi­nen on parempi vaih­to­eh­to kuin muo­vi­merk­ki

07.07.2020 12:06 2
Tilaajille
Vasanleikko Sodankylän Pomokairassa

Va­san­leik­ko So­dan­ky­län Po­mo­kai­ras­sa

27.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Veteen ja hiekalle papanoivat porot ovat riesana Ounaskosken uimarannalla – "Uimaranta pitäisi aidata"

Veteen ja hie­kal­le pa­pa­noi­vat porot ovat riesana Ou­nas­kos­ken ui­ma­ran­nal­la – "Ui­ma­ran­ta pitäisi aidata"

25.06.2020 16:34 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Porot pois ui­ma­ran­noil­ta

25.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Poro on evoluutioihme: Silmä sopeutui yöttömään yöhön ja kylmyyden aiheuttamaan kipuunkin on luonto löytänyt keinot

Poro on evo­luu­tioih­me: Silmä so­peu­tui yöt­tö­mään yöhön ja kyl­myy­den ai­heut­ta­maan ki­puun­kin on luonto löy­tä­nyt keinot

10.06.2020 10:38 0
Tilaajille
Kova talvi  tappoi poroja, tuhoista on luvassa ehkä korvauksia – Tutkija arvioi, että tulevaisuudessa ankarista oloista kärsitään  entistä useammin

Kova talvi tappoi poroja, tu­hois­ta on luvassa ehkä kor­vauk­sia – Tutkija arvioi, että tu­le­vai­suu­des­sa an­ka­ris­ta oloista kär­si­tään entistä useam­min

08.06.2020 06:30 1
Tilaajille
Lemmikiksi otettu poronvasa Einokki viettää päivänsä  sisällä – "Poron elämäntyylin oppii tuntemaan, kun poroja ruokkii ja kasvattaa"

Lem­mi­kik­si otettu po­ron­va­sa Einokki viettää päi­vän­sä sisällä – "Poron elä­män­tyy­lin oppii tun­te­maan, kun poroja ruokkii ja kas­vat­taa"

05.06.2020 13:52 0
Tilaajille
Enimmäisporomäärä säilyy ennallaan – Paliskuntien tulee laatia hoitosuunnitelma porolaidunten kestävyyden varmistamiseksi

Enim­mäis­po­ro­mää­rä säilyy en­nal­laan – Pa­lis­kun­tien tulee laatia hoi­to­suun­ni­tel­ma po­ro­lai­dun­ten kes­tä­vyy­den var­mis­ta­mi­sek­si

01.06.2020 15:36 2
Tilaajille
Tästä alkaa poronvasan elämä – Katso video, jonka porotilallinen Manne Mourujärvi taltioi, kun Luna-vaadin alkoi synnyttää

Tästä alkaa po­ron­va­san elämä – Katso video, jonka po­ro­ti­lal­li­nen Manne Mou­ru­jär­vi tal­tioi, kun Lu­na-vaa­din alkoi syn­nyt­tää

13.05.2020 19:08 3
Tilaajille
Irtokoirat hyökkäsivät porotokkaan Inarissa: Neljä poroa kuoli, 30 loukkaantui

Ir­to­koi­rat hyök­kä­si­vät po­ro­tok­kaan Ina­ris­sa: Neljä poroa kuoli, 30 louk­kaan­tui

10.04.2020 17:59 0
Tilaajille
Saamelaiskäräjät vetoaa: Porot heikkoja paksujen hankien keskellä, eivät kestä nyt metsästäjien ja hupikelkkailijoiden häiriötä

Saa­me­lais­kä­rä­jät vetoaa: Porot heik­ko­ja pak­su­jen hankien kes­kel­lä, eivät kestä nyt met­säs­tä­jien ja hu­pi­kelk­kai­li­joi­den häi­riö­tä

02.04.2020 08:40 1
Tilaajille
Mika Länsman putsasi palkintopöydän – Severi rakentaa voittoputkea

Mika Länsman putsasi pal­kin­to­pöy­dän – Severi ra­ken­taa voit­to­put­kea

01.03.2020 17:14 0
Tilaajille
"Omat konstit olivat jo loppuneet" –Rajavartijat pelastivat poron hetteestä Korvatunturin alueella

"Omat konstit olivat jo lop­pu­neet" –Ra­ja­var­ti­jat pe­las­ti­vat poron het­tees­tä Kor­va­tun­tu­rin alueel­la

17.02.2020 14:43 0
Tilaajille