kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Porot
Porojen rykimäaika alkamassa – nyt ei kannata kävellä hirvaiden lähistöllä

Porojen ry­ki­mä­ai­ka al­ka­mas­sa – nyt ei kannata kävellä hir­vai­den lä­his­töl­lä

19.09.2022 15:43
Tilaajille
"Vaimo ehti huutaa poro, ja sitten pamahti" – Katso lukijan hurja video porokolarista

"Vaimo ehti huutaa poro, ja sitten pa­mah­ti" – Katso lukijan hurja video po­ro­ko­la­ris­ta

26.08.2022 09:53 19
Tilaajille
NRK: Yli sadan poron kuparimyrkytys ihmetyttää Norjan Herøyllä – samalla alueella laiduntaneet lampaat ja naudat eivät kuolleet

NRK: Yli sadan poron ku­pa­ri­myr­ky­tys ih­me­tyt­tää Norjan Herøyl­lä – samalla alueel­la lai­dun­ta­neet lampaat ja naudat eivät kuol­leet

08.08.2022 08:43 2
Tilaajille
Poliisi varoittaa poronhoitoalueella ajavia: Porokolarin riski on nyt todella suuri

Poliisi va­roit­taa po­ron­hoi­toa­lueel­la ajavia: Po­ro­ko­la­rin riski on nyt todella suuri

18.07.2022 11:04
Matkailuporoille oma hyvinvointikriteeristö – rekikoirille julkaistiin hyvinvointikriteerit jo syksyllä 2021

Mat­kai­lu­po­roil­le oma hy­vin­voin­tik­ri­tee­ris­tö – re­ki­koi­ril­le jul­kais­tiin hy­vin­voin­tik­ri­tee­rit jo syk­syl­lä 2021

01.06.2022 18:17 1
Tilaajille
Suuri katovuosi siivitti petovahingot huippuunsa: ahmojen jäljiltä ilmoitettiin yli 2600 raatoa pelkästään Pohjois-Lapista

Suuri ka­to­vuo­si sii­vit­ti pe­to­va­hin­got huip­puun­sa: ahmojen jäl­jil­tä il­moi­tet­tiin yli 2600 raatoa pel­käs­tään Poh­jois-La­pis­ta

19.05.2022 19:30 24
Tilaajille
Päiväkirja: Kevät etenee, haravointi ei
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kevät etenee, ha­ra­voin­ti ei

07.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Porojen ratkaisevin kuolinsyy ei ole liikenne, ei nälkä eivätkä pedot – vaan stressi

Porojen rat­kai­se­vin kuo­lin­syy ei ole lii­ken­ne, ei nälkä eivätkä pedot – vaan stressi

03.04.2022 19:30 15
Tilaajille
Haukku on porokoiran tärkein työkalu – paimennus houkuttelee yhä useampia koiraharrastajia

Haukku on po­ro­koi­ran tärkein työkalu – pai­men­nus hou­kut­te­lee yhä useam­pia koi­ra­har­ras­ta­jia

01.04.2022 13:01
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Saara Sarparannan sielukas sarvipää koristaa niin laukkuja kuin saunatekstiilejä

Meillä muo­toil­tu: Saara Sar­pa­ran­nan sie­lu­kas sar­vi­pää ko­ris­taa niin lauk­ku­ja kuin sau­na­teks­tii­le­jä

30.03.2022 07:26 1
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Riikka Oikaraisen korut pääsivät Linnan juhliin – "Ihastuin poronnahan keveyteen ja pehmeyteen"

Meillä muo­toil­tu: Riikka Oi­ka­rai­sen korut pää­si­vät Linnan juhliin – "I­has­tuin po­ron­na­han ke­vey­teen ja peh­mey­teen"

02.03.2022 08:01
Tilaajille
Lumisade vaihtuu nykyistä useammin vesisateeksi arktisen alueen talvissa – muutoksesta kärsii erityisesti porotalous

Lu­mi­sa­de vaihtuu ny­kyis­tä useam­min ve­si­sa­teek­si ark­ti­sen alueen tal­vis­sa – muu­tok­ses­ta kärsii eri­tyi­ses­ti po­ro­ta­lous

28.01.2022 20:38 11
Tilaajille
Periaatteessa kiellettyä, mutta käytännössä sallittua – poronhoidon ristiriitainen tilanne jatkuu Mallan luonnonpuistossa

Pe­riaat­tees­sa kiel­let­tyä, mutta käy­tän­nös­sä sal­lit­tua – po­ron­hoi­don ris­ti­rii­tai­nen tilanne jatkuu Mallan luon­non­puis­tos­sa

11.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Poro liikkuu Helsingissä Kolmostien läheisyydessä – poliisi pyytää ilmoittamaan, jos eläin on joltain karannut

Poro liikkuu Hel­sin­gis­sä Kol­mos­tien lä­hei­syy­des­sä – poliisi pyytää il­moit­ta­maan, jos eläin on joltain ka­ran­nut

07.01.2022 13:35 5
Poroja ilmakiväärillä ampunut jää mysteeriksi – aktiivinen esitutkinta kesän tapauksissa keskeytetty: "Tällaisten rikosten selvittäminen on erittäin haasteellista"

Poroja il­ma­ki­vää­ril­lä ampunut jää mys­tee­rik­si – ak­tii­vi­nen esi­tut­kin­ta kesän ta­pauk­sis­sa kes­key­tet­ty: "Täl­lais­ten ri­kos­ten sel­vit­tä­mi­nen on erit­täin haas­teel­lis­ta"

07.01.2022 07:00 2
Tilaajille
"Vuosi on ollut todella hankala" – susien aiheuttamia vahinkoja poikkeuksellisen paljon koko poronhoitoalueella

"Vuosi on ollut todella han­ka­la" – susien ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja poik­keuk­sel­li­sen paljon koko po­ron­hoi­toa­lueel­la

06.01.2022 12:09 9
Tilaajille
Ahman metsästämisestä poronhoitoalueella raju kiista – asetus poikkeusluvista vielä loppuvuoden aikana

Ahman met­säs­tä­mi­ses­tä po­ron­hoi­toa­lueel­la raju kiista – a­se­tus poik­keus­lu­vis­ta vielä lop­pu­vuo­den aikana

19.12.2021 19:00 4

NRK: Kau­to­kei­nos­sa 40 poroa hukkui pu­dot­tuaan jäihin

09.11.2021 21:49
Tilaajille
Poroja pelastettiin jäistä Rovaniemen Songassa – "Eläinten pelastamistehtäviä tulee nyt päivittäin"

Poroja pe­las­tet­tiin jäistä Ro­va­nie­men Son­gas­sa – "E­läin­ten pe­las­ta­mis­teh­tä­viä tulee nyt päi­vit­täin"

09.11.2021 21:48 1
Tilaajille
Porot valtasivat urheilukentän Posiolla – Poroisäntä: "Ongelma pyritään ratkaisemaan sulkemalla kentän aidan aukko kevytverkolla"

Porot val­ta­si­vat ur­hei­lu­ken­tän Po­siol­la – Po­roi­sän­tä: "On­gel­ma py­ri­tään rat­kai­se­maan sul­ke­mal­la kentän aidan aukko ke­vyt­ver­kol­la"

22.10.2021 13:42 9
Tilaajille