Uimarannat: Vi­ral­li­nen ui­ma­kau­si alkoi Lapissa lauan­tai­na – yleis­ten ui­ma­ran­to­jen kuntoa ja veden laatua val­vo­taan

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Metsähallitus
Kuukausi
Saamelaiset tarvitsevat kuntalaisen jokiluvan kalastaakseen lohen ja taimenen nousualueilla – Metsähallitus linjasi asiasta korkeimman oikeuden päätöksen perusteella

Saa­me­lai­set tar­vit­se­vat kun­ta­lai­sen jo­ki­lu­van ka­las­taak­seen lohen ja tai­me­nen nou­su­alueil­la – Met­sä­hal­li­tus linjasi asiasta kor­keim­man oi­keu­den pää­tök­sen pe­rus­teel­la

17.06.2022 11:28 2
Tilaajille
Kii Korhonen palkittiin Pro metsä -palkinnolla –  "Olen työssäni halunnut painottaa yhteensovittamisen tärkeyttä"

Kii Kor­ho­nen pal­kit­tiin Pro metsä -pal­kin­nol­la – "Olen työs­sä­ni ha­lun­nut pai­not­taa yh­teen­so­vit­ta­mi­sen tär­keyt­tä"

16.06.2022 16:41
Tilaajille
Retkeilyreittien kestävöintityöt UKK-puistossa ja Sompion luonnonpuistossa alkavat – Pyhä-Nattasen huipulle johtava polku saa uuden pinnan, Kiilopäälle vaativa esteetön reitti

Ret­kei­ly­reit­tien kes­tä­vöin­ti­työt UKK-puis­tos­sa ja Sompion luon­non­puis­tos­sa alkavat – Py­hä-Nat­ta­sen hui­pul­le johtava polku saa uuden pinnan, Kii­lo­pääl­le vaativa es­tee­tön reitti

15.06.2022 10:09 1
Tilaajille
Lemmenjoen kansallispuistossa aloitetaan rakennusperinnön restaurointi – tavoitteena pidentää Sallivaaran porokämppien käyttöikää

Lem­men­joen kan­sal­lis­puis­tos­sa aloi­te­taan ra­ken­nus­pe­rin­nön res­tau­roin­ti – ta­voit­tee­na pi­den­tää Sal­li­vaa­ran po­ro­kämp­pien käyt­tö­ikää

09.06.2022 09:22
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan metsäpeura-aita etenee – suunnittelutyö voi alkaa, toteutuessaan miljoonaluokan investointi

Poh­jois-Poh­jan­maan met­sä­peu­ra-ai­ta etenee – suun­nit­te­lu­työ voi alkaa, to­teu­tues­saan mil­joo­na­luo­kan in­ves­toin­ti

08.06.2022 13:43 2
Tilaajille
Savukosken retkeilyreittien varustusta parannetaan – Nivatunturiin rakennetaan päivätupa

Sa­vu­kos­ken ret­kei­ly­reit­tien va­rus­tus­ta pa­ran­ne­taan – ­Ni­va­tun­tu­riin ra­ken­ne­taan päi­vä­tu­pa

03.06.2022 14:22 3
Tilaajille
Uusittu Siida avautuu yleisölle – näyttelykävijälle on tarjolla yhden punaisen langan sijaan useita punaisia lankoja

Uusittu Siida avautuu ylei­söl­le – näyt­te­ly­kä­vi­jäl­le on tar­jol­la yhden pu­nai­sen langan sijaan useita pu­nai­sia lankoja

31.05.2022 18:57
Tilaajille
Vanhemmat
Kesäksi lampaita hoitamaan? – Pielpajärven erämaakirkolle Inariin etsitään vapaahtoistyöntekijöitä

Kesäksi lam­pai­ta hoi­ta­maan? – Piel­pa­jär­ven erä­maa­kir­kol­le Inariin et­si­tään va­paah­tois­työn­te­ki­jöi­tä

18.05.2022 11:20
Tilaajille
Särkitunturin parkkipaikka laajennetaan – reitti suljettu turvallisuussyistä ainakin heinäkuun loppuun asti

Sär­ki­tun­tu­rin park­ki­paik­ka laa­jen­ne­taan – reitti sul­jet­tu tur­val­li­suus­syis­tä ainakin hei­nä­kuun loppuun asti

17.05.2022 13:05
Tilaajille
Simon Lyypäkin tuulivoimapuiston yva-ohjelma asetettu nähtäville – puistoon tulossa noin 40 voimalaa

Simon Lyy­pä­kin tuu­li­voi­ma­puis­ton yva-oh­jel­ma ase­tet­tu näh­tä­vil­le – puis­toon tulossa noin 40 voi­ma­laa

16.05.2022 15:09 2
Tilaajille
Metsähallitus uudistaa sidosryhmälupiensa käytännön – Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Jari Leppä eivät ole käyttäneet ilmaista metsästyslupaa

Met­sä­hal­li­tus uu­dis­taa si­dos­ryh­mä­lu­pien­sa käy­tän­nön – Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Jari Leppä eivät ole käyt­tä­neet il­mais­ta met­säs­tys­lu­paa

13.05.2022 16:44 2
Timo Karinen rakensi itselleen hirsitalon Ylläkselle Youtube-videoiden avulla – kalusteetkin syntyivät omassa verstaassa ilman aiempaa rakentamiskokemusta

Timo Karinen rakensi it­sel­leen hir­si­ta­lon Yl­läk­sel­le You­tu­be-vi­deoi­den avulla – ka­lus­teet­kin syn­tyi­vät omassa vers­taas­sa ilman aiempaa ra­ken­ta­mis­ko­ke­mus­ta

10.05.2022 17:00 2
Tilaajille
Vanha Palotunturin autiotupa Posiolla purettiin palasiksi ja kootaan entistä ehommaksi retkeilijöiden käyttöön – aikataulu on keleistä kiinni

Vanha Pa­lo­tun­tu­rin au­tio­tu­pa Po­siol­la pu­ret­tiin pa­la­sik­si ja kootaan entistä ehom­mak­si ret­kei­li­jöi­den käyt­töön – ai­ka­tau­lu on ke­leis­tä kiinni

05.05.2022 16:12
Tilaajille
Pallastunturin luontokeskus kiinni loppuvuodeksi – koko näyttely  uudistetaan rakenteiltaan ja sisätiloiltaan

Pal­las­tun­tu­rin luon­to­kes­kus kiinni lop­pu­vuo­dek­si – koko näyt­te­ly uu­dis­te­taan ra­ken­teil­taan ja si­sä­ti­loil­taan

21.04.2022 14:21 1
Tilaajille
Lumet tulivat sisään rakenteilla olevaan uuteen autiotupaan Enontekiöllä

Lumet tulivat sisään ra­ken­teil­la olevaan uuteen au­tio­tu­paan Enon­te­kiöl­lä

20.04.2022 12:32 6
Tilaajille
Metsähallitus reagoi kohuun ja lopetti ilmaisten metsästyslupien jakamisen poliitikoille ja muille sidosryhmäläisille

Met­sä­hal­li­tus reagoi kohuun ja lopetti il­mais­ten met­säs­tys­lu­pien ja­ka­mi­sen po­lii­ti­koil­le ja muille si­dos­ryh­mä­läi­sil­le

14.04.2022 14:11 9
Tilaajille
IL: Metsähallitus myönsi päättäjille ilmaisia metsästyslupia  – Mikko Kärnä: "Jos katsottaisiin lahjuksen ottamiseksi, eroaisin eduskunnasta"

IL: Met­sä­hal­li­tus myönsi päät­tä­jil­le il­mai­sia met­säs­tys­lu­pia  – Mikko Kärnä: "Jos kat­sot­tai­siin lah­juk­sen ot­ta­mi­sek­si, eroai­sin edus­kun­nas­ta"

14.04.2022 10:40 27
Tilaajille
Sallan kansallispuiston palvelurakenteita uudistetaan kesällä ja syksyllä 2022 – tutustu alueen retkeilyvinkkeihin

Sallan kan­sal­lis­puis­ton pal­ve­lu­ra­ken­tei­ta uu­dis­te­taan kesällä ja syk­syl­lä 2022 – tutustu alueen ret­kei­ly­vink­kei­hin

04.04.2022 16:14
Tilaajille
Metsähallitus ei pysty korvaamaan Venäjän tuontia, mutta jonkin verran hakkuita voi lisätä

Met­sä­hal­li­tus ei pysty kor­vaa­maan Venäjän tuon­tia, mutta jonkin verran hak­kui­ta voi lisätä

31.03.2022 06:30 10
Tilaajille
Tanja Joona valittiin Metsähallituksen uuteen hallitukseen

Tanja Joona va­lit­tiin Met­sä­hal­li­tuk­sen uuteen hal­li­tuk­seen

24.03.2022 14:31 1
Tilaajille