Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsähallitus
Harvinaisia perhosia havaittiin viime kesänä Pallas-Yllästunturilla ja Lemmenjoella

Har­vi­nai­sia per­ho­sia ha­vait­tiin viime kesänä Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ril­la ja Lem­men­joel­la

28.11.2023 09:26
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa lakkauttaa noin joka kolmannen retkeilijöiden taukopaikan

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa lak­kaut­taa noin joka kol­man­nen ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kan

17.11.2023 10:20 17
Saala Erlo ja Juho Ahola rakastuivat autiosaunoihin ja vaeltavat nyt niitä läpi – Lapissa on runsaasti saunoja, joissa voi kylpeä ilman varausta

Saala Erlo ja Juho Ahola ra­kas­tui­vat au­tio­sau­noi­hin ja vael­ta­vat nyt niitä läpi – Lapissa on run­saas­ti sau­no­ja, joissa voi kylpeä ilman va­raus­ta

12.11.2023 10:00 4
Tilaajille
Sompion luonnonpuisto saamassa uuden järjestyssäännön – järjestyssääntö kertoo mitä suojellulla alueella saa ja ei saa tehdä

Sompion luon­non­puis­to saa­mas­sa uuden jär­jes­tys­sään­nön – jär­jes­tys­sään­tö kertoo mitä suo­jel­lul­la alueel­la saa ja ei saa tehdä

01.11.2023 11:48 2
Tilaajille
Lapin vanhin matkailukäyttöön valmistunut rakennus sai uuden maalipinnan – Keisarinmajan väritys on vaihtunut useaan kertaan

Lapin vanhin mat­kai­lu­käyt­töön val­mis­tu­nut ra­ken­nus sai uuden maa­li­pin­nan – Kei­sa­rin­ma­jan väritys on vaih­tu­nut useaan kertaan

17.10.2023 14:31 2
Tilaajille
Kakslauttasesta Ivaloon vievä moottorikelkkaura siirtyy Inarin kunnan haltuun – jatkossa uralle ei tarvitse maksaa uralupamaksua

Kaks­laut­ta­ses­ta Ivaloon vievä moot­to­ri­kelk­ka­ura siirtyy Inarin kunnan haltuun – jat­kos­sa uralle ei tar­vit­se maksaa ura­lu­pa­mak­sua

17.10.2023 13:16 2
Tilaajille
Metsähallitus aloittaa muutosneuvottelut – uudelleenjärjestelyt voivat johtaa enintään 60 työtehtävän päättymiseen

Met­sä­hal­li­tus aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – uu­del­leen­jär­jes­te­lyt voivat johtaa enin­tään 60 työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen

12.10.2023 11:11 10
Tilaajille
Lappiin tehtiin kesällä 65 kilometriä uutta metsätietä valtion maille – Metsähallitus käytti tänä vuonna tienpitoon 10 miljoonaa euroa

Lappiin tehtiin kesällä 65 ki­lo­met­riä uutta met­sä­tie­tä valtion maille – Met­sä­hal­li­tus käytti tänä vuonna tien­pi­toon 10 mil­joo­naa euroa

03.10.2023 09:52 5
Tilaajille

Posion Sir­niö­joen silta kun­nos­te­taan – tie sul­jet­tu ainakin viikon ajan

25.09.2023 09:48
Tilaajille
Pahanojankurun uusi autiotupa valmistui Sallan kansallispuistoon – tuvan tumma pinta on hiillettyä kierrätyspuuta

Pa­hanojan­ku­run uusi au­tio­tu­pa val­mis­tui Sallan kan­sal­lis­puis­toon – tuvan tumma pinta on hiil­let­tyä kier­rä­tys­puu­ta

22.09.2023 08:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin kirje mi­nis­te­ri Myk­kä­sel­le

19.09.2023 21:03 1
Noin 800 000 puuntaimen syysistutukset ovat loppusuoralla Lapissa

Noin 800 000 puun­tai­men syys­is­tu­tuk­set ovat lop­pu­suo­ral­la Lapissa

18.09.2023 20:15
Tilaajille
Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät entisestään – kauppakeskus avataan vasta ensi syksynä

Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät en­ti­ses­tään – kaup­pa­kes­kus avataan vasta ensi syksynä

17.09.2023 19:30 5
Tilaajille
Sodankylässä kokeillaan hakkuutähteiden keräämistä – Metsähallitus ja poronhoitajat toivovat siitä ratkaisua tavoitteidensa yhteensovittamiseen

So­dan­ky­läs­sä ko­keil­laan hak­kuu­täh­tei­den ke­rää­mis­tä – Met­sä­hal­li­tus ja po­ron­hoi­ta­jat toi­vo­vat siitä rat­kai­sua ta­voit­tei­den­sa yh­teen­so­vit­ta­mi­seen

10.09.2023 19:30 10
Tilaajille
Metsässä kunnioitetaan saalista ja toista ihmistä

Met­säs­sä kun­nioi­te­taan saa­lis­ta ja toista ihmistä

31.08.2023 08:40
Retkellä: Jylhiä maisemia ja uittokulttuurin historiaa – Auttikönkään luontopolku kuljettaa vesiputoukselta latvojen ylle

Ret­kel­lä: Jylhiä mai­se­mia ja uit­to­kult­tuu­rin his­to­riaa – Aut­ti­kön­kään luon­to­pol­ku kul­jet­taa ve­si­pu­touk­sel­ta lat­vo­jen ylle

29.08.2023 10:31 3
Tilaajille
Metsähallitus järjestää Urho Kekkosen kansallispuiston 40-vuotisjuhlat lauantaina

Met­sä­hal­li­tus jär­jes­tää Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­ton 40-vuo­tis­juh­lat lauan­tai­na

22.08.2023 21:45 1
Tilaajille
Saariston minkkien ja supikoirien vieraspetopyynnit ovat käynnissä Meri-Lapissa

Saa­ris­ton mink­kien ja su­pi­koi­rien vie­ras­pe­to­pyyn­nit ovat käyn­nis­sä Me­ri-La­pis­sa

18.08.2023 11:33 1
Tilaajille
Metsähallitus uudistaa maastopyöräilijöiden suosimaa reittiä Urho Kekkosen kansallispuistossa

Met­sä­hal­li­tus uu­dis­taa maas­to­pyö­räi­li­jöi­den suo­si­maa reittiä Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa

07.08.2023 17:37
Tilaajille
Metsähallitus julkaisi eräetiketin metsästäjille ja kalastajille – ohjeille on tarvetta, sillä yhä useampi aloittaa harrastuksen omin päin ja ilman kokeneempien neuvoja
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si erä­eti­ke­tin met­säs­tä­jil­le ja ka­las­ta­jil­le – oh­jeil­le on tar­vet­ta, sillä yhä useampi aloit­taa har­ras­tuk­sen omin päin ja ilman ko­ke­neem­pien neuvoja

04.08.2023 05:00