Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Metsähallitus
Viimeisin 12 tuntia
Ylläksen Karilasta lähtee liikkeelle jo enemmän maastopyöräilijöitä kuin kävelijöitä – maastopyöräilijöiden määrä kaksinkertaistui parissa vuodessa

Yl­läk­sen Ka­ri­las­ta lähtee liik­keel­le jo enemmän maas­to­pyö­räi­li­jöi­tä kuin kä­ve­li­jöi­tä – maas­to­pyö­räi­li­jöi­den määrä kak­sin­ker­tais­tui parissa vuo­des­sa

06:30 4
Tilaajille
Puisia pitkospuita ei ole kokonaan hylätty

Puisia pit­kos­pui­ta ei ole ko­ko­naan hylätty

06:30
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Osa Met­sä­hal­li­tuk­sen tuo­tois­ta kuuluu Lapille

09.10.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaa­to­lu­pia etelän ra­ha­mie­hil­le

09.10.2021 05:00
Tilaajille
Lappilainen metsästyskulttuuri ei ole sen ylevämpää kuin muuallakaan
Kolumni

Lap­pi­lai­nen met­säs­tys­kult­tuu­ri ei ole sen yle­väm­pää kuin muual­la­kaan

06.10.2021 05:00 39
Tilaajille
Lapin hirvenmetsästys yhä paikallisten käsissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin hir­ven­met­säs­tys yhä pai­kal­lis­ten käsissä

05.10.2021 14:09 5
Tilaajille
Miksi Korouomalla on reitin vieressä nauloja ja polttojätettä? Metsähallituksen suunnittelija: "Niitä ei ole koettu haitaksi"

Miksi Ko­rouo­mal­la on reitin vie­res­sä nauloja ja polt­to­jä­tet­tä? Met­sä­hal­li­tuk­sen suun­nit­te­li­ja: "Niitä ei ole koettu hai­tak­si"

02.10.2021 13:28 16
Tilaajille
Inari on huolissaan huoltovarmuudesta –  Kunta haluaa Metsähallituksen turvaavan energiayhtiön puun saannin

Inari on huo­lis­saan huol­to­var­muu­des­ta – Kunta haluaa Met­sä­hal­li­tuk­sen tur­vaa­van ener­gia­yh­tiön puun saannin

01.10.2021 16:40 1
Tilaajille
Meidän metsämme ovat minun
Kolumni

Meidän met­säm­me ovat minun

30.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Metsähallitus ei voi ohittaa enää olankohautuksella pohjoisesta kantautuvaa jahtikritiikkiä
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tus ei voi ohittaa enää olan­ko­hau­tuk­sel­la poh­joi­ses­ta kan­tau­tu­vaa jah­ti­kri­tiik­kiä

29.09.2021 14:09 18
Tilaajille
Metsähallitus: Sotavainajien etsijöillä ei ollut kaivulupaa Savukosken muinaismuistojen löytöalueella

Met­sä­hal­li­tus: So­ta­vai­na­jien et­si­jöil­lä ei ollut kai­vu­lu­paa Sa­vu­kos­ken mui­nais­muis­to­jen löy­tö­alueel­la

28.09.2021 19:15 10
Tilaajille
Lapin riistan riisto lopetettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin riistan riisto lo­pe­tet­ta­va

28.09.2021 13:57 5
Tilaajille
Lintutornit pelastuivat purkutuomiolta, edessä taas vuosikymmeniä tiukkaa tähystelyä

Lin­tu­tor­nit pe­las­tui­vat pur­ku­tuo­miol­ta, edessä taas vuo­si­kym­me­niä tiukkaa tä­hys­te­lyä

26.09.2021 11:00
Tilaajille
Hirvenpyyntiä käsitellään jo kunnanvaltuustoissakin – muualta tulevien metsästäjien määrä on kasvanut, Sallassa ampujaluetteloissa liki 900 ulkopaikkakuntalaista

Hir­ven­pyyn­tiä kä­si­tel­lään jo kun­nan­val­tuus­tois­sa­kin – muualta tu­le­vien met­säs­tä­jien määrä on kas­va­nut, Sal­las­sa am­pu­ja­luet­te­lois­sa liki 900 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta

24.09.2021 18:00 14
Tilaajille
Tervetuloa metsätalousmetsään, kansanedustaja Pitko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­ve­tu­loa met­sä­ta­lous­met­sään, kan­san­edus­ta­ja Pitko

24.09.2021 05:15 4
Tilaajille
Talven pakkaset ja tunturien tuulet voi kokea siististi sisätiloissa – Metsähallituksen palvelupisteen Kiehisen perusnäyttely täydentyi

Talven pak­ka­set ja tun­tu­rien tuulet voi kokea siis­tis­ti si­sä­ti­lois­sa – Met­sä­hal­li­tuk­sen pal­ve­lu­pis­teen Kie­hi­sen pe­rus­näyt­te­ly täy­den­tyi

23.09.2021 14:14
Tilaajille
Lukijalta: Lapin riista kuuluu lappilaisille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapin riista kuuluu lap­pi­lai­sil­le

23.09.2021 05:15 3
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi aika saavutti tunturin, kun vanha haihtui savuna ilmaan – Rautulammen kämppäkartanossa Saariselällä on sisällä valoisasti vanhaa tuttua ja ulkona raikasta modernia tuoreutta

Uusi aika saa­vut­ti tun­tu­rin, kun vanha haihtui savuna ilmaan – Rau­tu­lam­men kämp­pä­kar­ta­nos­sa Saa­ri­se­läl­lä on sisällä va­loi­sas­ti vanhaa tuttua ja ulkona rai­kas­ta mo­der­nia tuo­reut­ta

12.09.2021 16:24 7
Tilaajille
Metsästysluvat myytiin loppuun Ylä-Lapista – metsäkanalinnustus alkaa perjantaina

Met­säs­tys­lu­vat myytiin loppuun Ylä-La­pis­ta – met­sä­ka­na­lin­nus­tus alkaa per­jan­tai­na

09.09.2021 08:56 7
Tilaajille
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 06:30 3
Tilaajille