Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Lapin metsät
Lukijalta: Onnistunutta hiilimetsänhoitoa Lapissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On­nis­tu­nut­ta hii­li­met­sän­hoi­toa Lapissa

16.05.2020 18:34
Tilaajille
Lukijalta: Metsäohjelman 2021–2025 valmistelu käynnissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­oh­jel­man 2021–2025 val­mis­te­lu käyn­nis­sä

25.03.2020 17:40
Tilaajille
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni korottaisi metsävähennystä – "Ehkäisisi tilojen pirstoutumista ja kannustaisi metsien säilymistä perheiden omistuksessa"

Elin­kei­no­mi­nis­te­ri Katri Kulmuni ko­rot­tai­si met­sä­vä­hen­nys­tä – "Eh­käi­si­si tilojen pirs­tou­tu­mis­ta ja kan­nus­tai­si metsien säi­ly­mis­tä per­hei­den omis­tuk­ses­sa"

30.10.2019 10:51
Tilaajille
Metsähallituksen suunnitelma 3,4 miljoonalle hehtaarille Lapissa julkistettiin: ytimessä paikallinen elinvoimaisuus ja kestävä biotalous

Met­sä­hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­ma 3,4 mil­joo­nal­le heh­taa­ril­le Lapissa jul­kis­tet­tiin: yti­mes­sä pai­kal­li­nen elin­voi­mai­suus ja kestävä bio­ta­lous

14.10.2019 10:17
Tilaajille