Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kuntaranking
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ha­luam­me­ko ke­hit­tyä?

26.02.2023 23:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­lit­ta­mal­la puo­lus­te­taan kan­san­val­taa

22.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi ei an­sait­se yri­tys­ten moit­tei­ta

21.02.2023 06:00 1
Rovaniemi kuuluu edelleen Suomen yrittäjävihamielisimpiin kaupunkeihin – osa päättäjistä tuntuu erikoistuneen hankkeiden jarruttamiseen
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­mi kuuluu edel­leen Suomen yrit­tä­jä­vi­ha­mie­li­sim­piin kau­pun­kei­hin – osa päät­tä­jis­tä tuntuu eri­kois­tu­neen hank­kei­den jar­rut­ta­mi­seen

16.02.2023 18:00 15
Rovaniemi kulkee jo parempaan suuntaan, Seniortek oy:n toimitusjohtaja arvioi kuntarankingin huonosta sijoituksesta huolimatta

Ro­va­nie­mi kulkee jo pa­rem­paan suun­taan, Se­nior­tek oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja arvioi kun­ta­ran­kin­gin huo­nos­ta si­joi­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta

15.02.2023 14:50
Tilaajille
Lapin seutukunnat eivät pärjänneet EK:n kuntarankingissa – yritykset eivät ole tyytyväisiä kuntien elinkeinopolitiikkaan

Lapin seu­tu­kun­nat eivät pär­jän­neet EK:n kun­ta­ran­kin­gis­sa – yri­tyk­set eivät ole tyy­ty­väi­siä kuntien elin­kei­no­po­li­tiik­kaan

15.02.2023 09:25 9
Tilaajille
Kemi-Tornion ja Rovaniemen vetovoimaisuus parani yritysten kannalta – molemmat seutukunnat ovat kuitenkin häntäsijoilla EK:n Kuntaranking 2021 -tutkimuksessa

Ke­mi-Tor­nion ja Ro­va­nie­men ve­to­voi­mai­suus parani yri­tys­ten kan­nal­ta – mo­lem­mat seu­tu­kun­nat ovat kui­ten­kin hän­tä­si­joil­la EK:n Kun­ta­ran­king 2021 -tut­ki­muk­ses­sa

12.02.2021 16:55
Tilaajille