Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi ei an­sait­se yri­tys­ten moit­tei­ta

Lapin Kansan mukaan (pääkirjoitus 17.2.) Rovaniemen yritykset odottavat kaupungilta sujuvaa päätöksentekoa erityisesti kaavoituksessa. Kirjoittaja syyllisti sekä kaupunkia että päätöksistä valittaneita yrittäjien kampittamisesta. Todellisuudessa kaupunki on tukenut kyseenalaisiakin hankkeita, joissa yritykset ovat vaatineet kaupungilta toimenpiteitä. Joidenkin yritysten kanssa kaupungin yhteistyö näyttää joskus olleen liiankin tiivistä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.12.2014 Ounasvaaran yleiskaavan, jolla se osoitti 14,6 hehtaaria vaaran lakialuetta matkailurakentamiselle – pääosan siitä yhdelle kaavoitusta vaatineelle ja sitä tiukasti ohjanneelle yritykselle, jolla oli vaaran laella hotelli. Yritys ilmoitti rakentavansa 150 - 200 ”majoitusyksikköä” alueelle, jolla sijaitsee muun muassa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä karukkokangas.

Korkein hallinto-oikeus kumosi kaavasta tehdyt valitukset 5.9.2017. Onneksi yritys, jolle kaupunki varasi alueen, ei ole lähtenyt toteuttamaan kaavaa kuluneiden 5,5 vuoden aikana. Sen sijaan se on laatinut yhdessä kaupungin kanssa Valionrantaan asemakaavan hotellille ja asuinkerrostaloille. Ounasvaaran yleiskaava olisi syytä kumota enempien vahinkojen välttämiseksi.

”Kymppikortteliin” kaupunki osoitti 2014 yrityksen vaatimusten mukaisesti 13 700 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta seitsemänkerroksiselle kylpylähotellille. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaavasta tehdyt valitukset aprillipäivänä 2016. Tontti on ollut pian seitsemän vuotta autojen paikoitusalueena.

Onko 13 700 kerrosneliömetrin rakennusoikeus sillä tavalla tuottavampi kuin rakennettuna? Vai odottaako yritys rakennusoikeuden arvon kohoamista ja rahakasta ostajaa?

Sairaalanniemen asemakaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi viime marraskuussa. Kaupunki ja yksi rakennusyritys olivat laatineet sen kaupunkilaisten mielipiteiden ja maankäyttö- ja rakennuslain vastaisella tavalla ja siinä määrin paikan kulttuuriarvoja loukaten, että kaupunkilaiset jättivät siitä kolme valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kaupunki ei ansaitse kaikkia yritysten ja nyt myös Lapin Kansan sille osoittamia moitteita.