Talousarvio
Eduskunnasta: Veronkorotuskierre pitää katkaista
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

05.08.2020 15:05 3

Kel­lo­se­län radan kun­nos­tus ha­lu­taan el­vy­tys­pa­ket­tiin

02.06.2020 10:30 1
Tilaajille
Korona viivästyttää talousarvion valmistelua Rovaniemellä

Korona vii­väs­tyt­tää ta­lous­ar­vion val­mis­te­lua Ro­va­nie­mel­lä

04.05.2020 21:41 0
Tilaajille
Koronan vaikutus Tornion talouteen on vielä auki – Puskurina toimivat ylijäämät on nopeasti syöty

Koronan vai­ku­tus Tornion ta­lou­teen on vielä auki – Pus­ku­ri­na toi­mi­vat yli­jää­mät on no­peas­ti syöty

01.04.2020 16:56 0
Tilaajille
Avantouintivuorot säilyvät, kirjasto on avoinna lauantaisin: Sodankylän valtuusto viilasi ensi vuoden talousasioita

Avan­to­uin­ti­vuo­rot säi­ly­vät, kir­jas­to on avoinna lauan­tai­sin: So­dan­ky­län val­tuus­to viilasi ensi vuoden ta­lous­asioi­ta

20.12.2019 20:41 0
Tilaajille
Utsjoki hyväksyi kunnalle kasvamisbudjetin ja ottaa velkaa

Utsjoki hy­väk­syi kun­nal­le kas­va­mis­bud­je­tin ja ottaa velkaa

16.12.2019 21:18 0
Tilaajille

Ke­mi­jär­vi hy­väk­syi ta­lou­sar­vion, mutta muu­tok­sia on luvassa tam­mi­kuus­sa

16.12.2019 19:53 0
Tilaajille
Tornion kaupunginvaltuusto päätti kaupungintalon remontoinnista

Tornion kau­pun­gin­val­tuus­to päätti kau­pun­gin­ta­lon re­mon­toin­nis­ta

09.12.2019 20:53 0
Tilaajille
Salla turvautuu ylijäämiin ja nuiji pöytään alijäämäisen talousarvion

Salla tur­vau­tuu yli­jää­miin ja nuiji pöytään ali­jää­mäi­sen ta­lous­ar­vion

02.12.2019 21:32 0
Tilaajille
Housuihin pissaamista vai vastuullista päätöksentekoa? – Lue, miten Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat talousarviota 2020

Hou­sui­hin pis­saa­mis­ta vai vas­tuul­lis­ta pää­tök­sen­te­koa? – Lue, miten Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat kom­men­toi­vat ta­lous­ar­vio­ta 2020

12.11.2019 15:12 0
Salla alentaa tuloveroprosenttia – "Meillä on vahva tahtotila lisätä kunnan vetovoimaa"

Salla alentaa tu­lo­ve­ro­pro­sent­tia – "Meillä on vahva tah­to­ti­la lisätä kunnan ve­to­voi­maa"

11.11.2019 21:29 0
Tilaajille
Veroprosentti nousee ja Ounasvaaralle rakennetaan uimahalli – ensi vuoden talousarvioesitys julkistettiin Rovaniemellä

Ve­ro­pro­sent­ti nousee ja Ou­nas­vaa­ral­le ra­ken­ne­taan ui­ma­hal­li – ensi vuoden ta­lous­ar­vio­esi­tys jul­kis­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä

21.10.2019 12:35 0
Tilaajille