Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolumni: Ensin mas­sii­vi­nen velka, sitten elä­ke­ra­has­tot, kenen taskuun käsi seu­raa­vak­si ha­lu­taan työn­tää?

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Savukosken kunta
Hirvenpyyntiä käsitellään jo kunnanvaltuustoissakin – muualta tulevien metsästäjien määrä on kasvanut, Sallassa ampujaluetteloissa liki 900 ulkopaikkakuntalaista

Hir­ven­pyyn­tiä kä­si­tel­lään jo kun­nan­val­tuus­tois­sa­kin – muualta tu­le­vien met­säs­tä­jien määrä on kas­va­nut, Sal­las­sa am­pu­ja­luet­te­lois­sa liki 900 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta

24.09.2021 18:00 14
Tilaajille

Joonas Rentola Sa­vu­kos­ken si­vis­tys­joh­ta­ja-reh­to­rik­si

08.06.2021 15:30 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lia noin mil­joo­nal­la eurolla

12.04.2021 18:58
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki hakee so­siaa­li­joh­ta­jaa ja si­vis­tys­joh­ta­ja-reh­to­ria

09.03.2021 21:00
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki aikoo si­joit­taa puoli mil­joo­naa euroa – Ta­voi­tel­laan pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä 3–4 pro­sen­tin net­to­tuot­toa vuo­des­sa

09.03.2021 20:31
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki myy ri­vi­ta­lon en­ti­sel­le kan­san­edus­ta­jal­le Ee­va-Ma­ria Mai­ja­lal­le

19.01.2021 07:57 1
Tilaajille

Sa­vu­kos­ken kun­ta­stra­te­gia pa­lau­tet­tiin val­mis­te­luun – Ta­lous­ar­vio ja ta­lous­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin

21.12.2020 19:52
Tilaajille

Ve­si­mak­sut nou­sus­sa Sa­vu­kos­kel­la

12.10.2020 19:01
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki pitää ve­ro­tuk­sen en­nal­laan

30.09.2020 21:43
Tilaajille
Siltahankkeen kustannusten nousu yllätti Savukoskella – hintalappuun yli miljoona lisää

Sil­ta­hank­keen kus­tan­nus­ten nousu yllätti Sa­vu­kos­kel­la – hin­ta­lap­puun yli mil­joo­na lisää

09.06.2020 10:01
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki mukaan pe­rin­ne­ruo­ka­hank­kee­seen

20.04.2020 20:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sokliko toisi töitä?

31.03.2020 06:17
Tilaajille
Kuntayhtymän kiinteistöt eivät ole käyneet kaupaksi Pelkosenniemellä – Rivitalo ja Terveystalo koetetaan seuraavaksi huutokaupata

Kun­ta­yh­ty­män kiin­teis­töt eivät ole käyneet kau­pak­si Pel­ko­sen­nie­mel­lä – Ri­vi­ta­lo ja Ter­veys­ta­lo koe­te­taan seu­raa­vak­si huu­to­kau­pa­ta

17.01.2020 12:48
Tilaajille

Sa­vu­kos­kel­la ei muis­tu­tet­ta­vaa Nuo­li­vaa­ran tuu­li­puis­to­suun­ni­tel­mis­ta

13.01.2020 19:57
Tilaajille
Savukoskella rakennetaan rohkeasti uutta, mutta talouden tervehdyttäminen jatkuu ensi vuonna

Sa­vu­kos­kel­la ra­ken­ne­taan roh­keas­ti uutta, mutta ta­lou­den ter­veh­dyt­tä­mi­nen jatkuu ensi vuonna

22.12.2019 17:24
Tilaajille

Ter­veys­kes­kuk­sen muu­tos­töil­le rahat Pel­ko­sen­nie­mel­tä ja Sa­vu­kos­kel­ta

10.12.2019 19:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sa­vu­kos­ke­lai­set näi­vet­tä­vät kun­taan­sa

19.11.2019 06:00
Tilaajille