Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kolumni
Tilaajille

Toi­mit­ta­jal­ta: Pel­ko­sen­nie­men vuo­de­osas­ton lak­kau­tus kos­ket­ti minua, ja pian se on mui­den­kin ro­va­nie­me­läis­ten asia

Pelkosenniemen ja Savukosken kunnat päättivät joulukuussa lakkauttaa yhteisen terveyskeskuksensa vuodeosaston. Kahdeksanpaikkaisen osaston toiminta loppuu ensi kesänä, minkä jälkeen vuodeosastohoitoa tarvitsevat potilaat sijoitetaan naapurikuntiin. Lisäksi vuodeosaston toimintaa korvataan kotisairaalalla, jonka toimintamallista ei kuitenkaan vielä ole tietoa.

Molemmissa kunnissa osa asukkaista vastusti lakkauttamista. Myös valtuustoissa päätöksistä äänestettiin, ja loppujen lopuksi raha ratkaisi. Tai niin lakkauttamisen kannattajat ainakin perustelivat ratkaisuaan: jostain on pakko säästää, kun toimintarahoitus kokonaisuudessaan ei kasva.