Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Tilaajille

Hir­ven­pyyn­tiä kä­si­tel­lään jo kun­nan­val­tuus­tois­sa­kin – muualta tu­le­vien met­säs­tä­jien määrä on kas­va­nut, Sal­las­sa am­pu­ja­luet­te­lois­sa liki 900 ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ta

Vierasmetsästäjät koetaan Lapissa niin suureksi ongelmaksi, että jopa kunnat ovat ottaneet asiaan kantaa. Metsähallitus aikoo tarkastella sosiaalista kestävyyttä, mutta muistuttaa, että lupien myöntö perustuu lakiin.

Metsästys on lappilaisille niin tärkeä asia, että siitä on alettu puhua jopa kunnanvaltuustoissa. Kunnan toimivaltaan asia ei toki millään lailla kuulu.

– Tämä jos mikä on kuntalaisten elämää, ja jos me emme tähän reagoi, niin mitä virkaa koko valtuustolla edes on, Savukosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kari Kilpimaa (kok.) sanoo.