Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ajokortti
Lukiolaiset saavat jo kolmessa Lapin kunnassa ajokortin ilmaiseksi – ammattiin opiskelevat toivovat samaa etua

Lu­kio­lai­set saavat jo kol­mes­sa Lapin kun­nas­sa ajo­kor­tin il­mai­sek­si – am­mat­tiin opis­ke­le­vat toi­vo­vat samaa etua

14.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Lääkärit tiedustelevat hyvin harvoin iäkkäiden ajoterveyttä – se voi aiheuttaa vaaraa tieliikenteessä

Lää­kä­rit tie­dus­te­le­vat hyvin harvoin iäk­käi­den ajo­ter­veyt­tä – se voi ai­heut­taa vaaraa tie­lii­ken­tees­sä

01.11.2023 12:05 3
Tilaajille
Poliisi kohdannut Lapissa useita riittämättömällä kortilla traktorimönkijää ajavia nuoria – kannattaa tarkistaa oikea ajokorttiluokka

Poliisi koh­dan­nut Lapissa useita riit­tä­mät­tö­mäl­lä kor­til­la trak­to­ri­mön­ki­jää ajavia nuoria – ­kan­nat­taa tar­kis­taa oikea ajo­kort­ti­luok­ka

14.09.2023 13:53 3
Wera Krokfors hankki ajokortin opetusluvalla, sillä se oli kiireisen nuoren arkeen sopiva vaihtoehto

Wera Krok­fors hankki ajo­kor­tin ope­tus­lu­val­la, sillä se oli kii­rei­sen nuoren arkeen sopiva vaih­to­eh­to

08.07.2023 06:30 1
Tilaajille
Simo saattaa tarjota lukiolaisille tulevaisuudessa ilmaisen ajokortin

Simo saattaa tarjota lu­kio­lai­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa il­mai­sen ajo­kor­tin

11.12.2022 15:02 1
Tilaajille
Meri-Lapin ainoa ajoharjoittelurata lopetetaan: taustalla on ajotuntien väheneminen ja simulaattorit

Me­ri-La­pin ainoa ajo­har­joit­te­lu­ra­ta lo­pe­te­taan: taus­tal­la on ajo­tun­tien vä­he­ne­mi­nen ja si­mu­laat­to­rit

20.09.2022 07:00 1
Tilaajille
Pellon lukiossa ensi vuonna aloittaville tarjolla maksuton ajokortti – kunta esittää myös vt. 21:n varteen potkukelkkakaistaa

Pellon lu­kios­sa ensi vuonna aloit­ta­vil­le tar­jol­la mak­su­ton ajo­kort­ti – kunta esittää myös vt. 21:n varteen pot­ku­kelk­ka­kais­taa

08.02.2022 18:56 4
Tilaajille