Poikkeuslupa
Ahmojen metsästyksen poikkeusluvat tarkempaan syyniin – suojelun tarve tutkittava nykyistä perusteellisemmin

Ahmojen met­säs­tyk­sen poik­keus­lu­vat tar­kem­paan syyniin – suo­je­lun tarve tut­kit­ta­va ny­kyis­tä pe­rus­teel­li­sem­min

03.04.2020 21:07 0
Tilaajille
KHO: Sudenmetsästystä koskeva Riistakeskuksen päätös oli monelta osin lainvastainen –  kyseessä on erittäin merkittävä ennakkotapaus

KHO: Su­den­met­säs­tys­tä koskeva Riis­ta­kes­kuk­sen päätös oli monelta osin lain­vas­tai­nen – ky­sees­sä on erit­täin mer­kit­tä­vä en­nak­ko­ta­paus

19.03.2020 09:53 0
Pääkirjoitus: Länsi-Pohjan synnytykset ovat taas katkolla, kiitos Lapin yhteistyökyvyttömyyden
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Län­si-Poh­jan syn­ny­tyk­set ovat taas kat­kol­la, kiitos Lapin yh­teis­työ­ky­vyt­tö­myy­den

18.12.2019 13:32 0
Tilaajille
Seinä nousi vastaan Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytystoiminnan neuvotteluissa: "Yhteistä näkemystä ministeriölle ei löydetty"

Seinä nousi vastaan Län­si-Poh­jan ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rien syn­ny­tys­toi­min­nan neu­vot­te­luis­sa: "Yh­teis­tä nä­ke­mys­tä mi­nis­te­riöl­le ei löy­det­ty"

02.12.2019 18:14 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olavi Parpala

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ral­li­nen en­nak­ko­ta­paus

21.11.2019 10:53 0
Tilaajille