Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Vaarallinen ennakkotapaus

Rovaniemen kaupunginhallitus on myöntänyt poikkeusluvan hotellin rakentamiselle siten, että asemakaavan mukainen rakennusoikeus ylittyisi noin 2000 kerrosneliömetrillä ja kerroskorkeus kahdella, lisättynä kuusi metriä korkealla ullakkokerroksella. Yhteensä rakennuksen korkeus nousisi noin 15 metriä asemakaavan edellyttämästä.

Päätöstä ei ole perusteltu. Rovaniemenkin olosuhteissa rakennusoikeuden ja rakennuksen korkeuden lisäämistä on pidettävä vaikutuksiltaan merkittävänä. Lainsäädäntö ei mahdollista poikkeuksen myöntämistä, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Poikkeuslupamenettelyssä myös maanomistajien välinen tasa-arvo vaarantuu.