pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Ajokortti
Ajokortti on, vai ajokortiton
Pääkirjoitus

Ajo­kort­ti on, vai ajo­kor­ti­ton

03.11.2021 14:03 4
Alaikäiset ajokortilliset ovat riskialtis kuljettajaryhmä – "Asiallisiakin ajajia on"

Ala­ikäi­set ajo­kor­til­li­set ovat ris­ki­al­tis kul­jet­ta­ja­ryh­mä – "A­sial­li­sia­kin ajajia on"

30.07.2021 19:34 4
Tilaajille
Miia Tuisku, 18, hankki ajokortin jo alaikäisenä ikäpoikkeusluvalla – Lapissa ajokortillisten 17-vuotiaiden määrä on huomattava

Miia Tuisku, 18, hankki ajo­kor­tin jo ala­ikäi­se­nä ikä­poik­keus­lu­val­la – Lapissa ajo­kor­til­lis­ten 17-vuo­tiai­den määrä on huo­mat­ta­va

18.08.2020 06:30
Tilaajille
Inarilaisnuoret kaahasivat korttinsa hyllylle – Molemmat 17-vuotiaista olivat saaneet ajokortin ikäpoikkeusluvalla, toinen kolme päivää ennen ajokieltoa

Ina­ri­lais­nuo­ret kaa­ha­si­vat kort­tin­sa hyl­lyl­le – Mo­lem­mat 17-vuo­tiais­ta olivat saaneet ajo­kor­tin ikä­poik­keus­lu­val­la, toinen kolme päivää ennen ajo­kiel­toa

17.08.2020 22:20
Tilaajille
Tiettyjen ajokokeiden suorittaminen automaattivaihteisella autolla helpottumassa – tarkoituksena parantaa tutkintoajoneuvojen saatavuutta

Tiet­ty­jen ajo­ko­kei­den suo­rit­ta­mi­nen au­to­maat­ti­vaih­tei­sel­la autolla hel­pot­tu­mas­sa – tar­koi­tuk­se­na pa­ran­taa tut­kin­to­ajo­neu­vo­jen saa­ta­vuut­ta

12.08.2020 20:49
Lukijalta: Ikääntyminen lisää kolaririskiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­mi­nen lisää ko­la­ri­ris­kiä

06.02.2020 11:15
Tilaajille
"Ajokokeeseen tulee niin heikkotasoisia kuljettajia, että se vaarantaa ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuuden" – entisten liikennepoliisien ja ajo-opettajien mukaan moni yrittää suorittaa ajokokeen minimimäärällä ajo-opetusta

"A­jo­ko­kee­seen tulee niin heik­ko­ta­soi­sia kul­jet­ta­jia, että se vaa­ran­taa ajo­tut­kin­non vas­taan­ot­ta­jien työ­tur­val­li­suu­den" – en­tis­ten lii­ken­ne­po­lii­sien ja ajo-opet­ta­jien mukaan moni yrittää suo­rit­taa ajo­ko­keen mi­ni­mi­mää­räl­lä ajo-ope­tus­ta

01.12.2019 17:00 1
Tilaajille